||||||
Moebius-syndroom (aandoening)
Moebius-syndroom
möbiussyndroom
syndroom van Möbius
moebiussyndroom
möbiussyndroom
Dit is een zeldzame aangeboren afwijking met als kenmerken gebrek aan gelaatsuitdrukking en het niet kunnen glimlachen, vaak ook slechthorendheid, klompvoeten en handafwijkingen, soms een verstandelijke beperking of autisme.
Moebius syndrome
Congenital facial diplegia
A very rare congenital cranial dysinnervation disorder with characteristics of complete or incomplete facial paralysis in association with bilateral palsy of the abducens nerve causing impairment of ocular abduction. The syndrome also includes various other congenital anomalies.
Id766987006
StatusPrimitive
InterpretsMovement
DHD Diagnosethesaurus-referentieset
DHD Verrichtingenthesaurus-referentieset
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetQ87.0
RuleTRUE
AdviceALWAYS Q87.0 | POSSIBLE REQUIREMENT FOR ADDITIONAL CODE TO FULLY DESCRIBE DISEASE OR CONDITION
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified