|||||||||
Moebius-syndroom (aandoening)
Moebius-syndroom
syndroom van Möbius
möbiussyndroom
moebiussyndroom
möbiussyndroom
Dit is een zeldzame aangeboren afwijking met als kenmerken gebrek aan gelaatsuitdrukking en het niet kunnen glimlachen, vaak ook slechthorendheid, klompvoeten en handafwijkingen, soms een verstandelijke beperking of autisme.
Moebius syndrome
Congenital facial diplegia
A very rare congenital cranial dysinnervation disorder with characteristics of complete or incomplete facial paralysis in association with bilateral palsy of the abducens nerve causing impairment of ocular abduction. The syndrome also includes various other congenital anomalies.
Id766987006
StatusPrimitive
InterpretsMovement
DHD Diagnosis thesaurus reference set
RIVM authorized national diagnosis thesaurus to ICD10 complex mapping reference set
TargetQ87.0
TermCongenitale gestoorde-ontwikkelingssyndromen waarbij voornamelijk aangezicht is aangedaan
SNOMED CT to Orphanet simple map570
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetQ87.0
RuleTRUE
AdviceALWAYS Q87.0 | POSSIBLE REQUIREMENT FOR ADDITIONAL CODE TO FULLY DESCRIBE DISEASE OR CONDITION
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified