|
neurobiologische ontwikkelingsstoornis (aandoening)
neurobiologische ontwikkelingsstoornis
neurologische ontwikkelingsstoornis
ontwikkelingsstoornis
Stoornissen in de ontwikkeling van een kind waardoor de ontwikkeling achterblijft of langzamer verloopt dan verwacht en waardoor een ontwikkelingsachterstand kan ontstaan; er is sprake van langdurig verminderd functioneren en het is problematisch voor de (sociale) omgeving
Neurodevelopmental disorder
Neurodevelopmental disorder is a behavioral and cognitive disorder with onset during the developmental period that involves impaired or aberrant development of intellectual, motor, or social functions.
Id700364009
StatusPrimitive
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetF88
RuleTRUE
AdviceALWAYS F88
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|