|||
kwantitatief bepalen van massaconcentratie van mefenytoïne en normefenytoïne in serum of plasma (verrichting)
kwantitatief bepalen van massaconcentratie van mefenytoïne en normefenytoïne in serum of plasma
kwantitatieve bepaling van massaconcentratie van mefenytoïne en normefenytoïne in serum of plasma
Quantitative measurement of mephenytoin and normephenytoin in serum or plasma specimen
Quantitative measurement of mass concentration of mephenytoin and normephenytoin in serum or plasma specimen
Id444272007
StatusPrimitive
ComponentMephenytoin
Methodbepalen
Has specimenserum of plasma
Scale typeQuantitative