|
bepaling binnen referentiebereik (bevinding)
bepaling binnen referentiebereik
meting binnen referentie-interval
normaalwaarde
Waarden waarmee de uitslag van iemands medisch onderzoek, zoals een bloedonderzoek of longfunctieonderzoek, worden vergeleken; de normaalwaarden bestaan uit een interval en geven aan of een uitslag als normaal of als afwijkend kan worden beschouwd; bijvoorbeeld een waarde tussen 8,5 en 11 mmol per liter bloed voor hemoglobine (Hb) is normaal voor mannen.
Measurement finding within reference range
Id442082004
StatusDefined
Has interpretationbinnen referentiebereik
Interpretsmeten
ICD-10 complex map reference set
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|