|
bevinding gerapporteerd door patiënt of andere bron van voorgeschiedenis (bevinding)
bevinding gerapporteerd door patiënt of andere bron van voorgeschiedenis
symptoom gerapporteerd door patiënt of andere bron van voorgeschiedenis
Finding reported by subject or history provider
Id418799008
Statusvoldoende gedefinieerd met noodzakelijke voorwaarden
complexe internationale ‘mapping’ naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|