||
epoprostenol (substantie)
epoprostenol
PGI2
prostacycline
prostaglandine I2
Epoprostenol
Prostaglandin PGI>2<
Prostacyclin
Prostaglandin I2
Id372513003
StatusPrimitive