||
blokkade van zenuwplexus (verrichting)
blokkade van zenuwplexus
plexusblokkade
plexusanesthesie
blokkade van plexus nervorum
plexusanesthesie
Verdoving van een arm door de zenuwknoop die naar de arm loopt tijdelijk uit te schakelen.
Local anesthetic block of nerve plexus
Plexus block
Nerve plexus block
LA - Local anesthetic block of nerve plexus
Id307015004
StatusDefined
Direct substancelokaal anestheticum
Methodinjectie
Procedure site - Indirectstructuur van zenuwplexus
|