|
geen indicatie voor medicamenteuze behandeling (situatie)
geen indicatie voor medicamenteuze behandeling
indicatie voor medicamenteuze behandeling vervallen
medicamenteuze behandeling niet geïndiceerd
Drug treatment not indicated
Id183966005
Statusvoldoende gedefinieerd met noodzakelijke voorwaarden
gerelateerde verrichtingmedicatietoediening
context van verrichtingniet geïndiceerd
context voor relatie met zorgafnemerzorgafnemer
temporele contextactueel of in verleden
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|