||
reconstructie van oogkas met lap met microchirurgische vaatanastomosen (verrichting)
reconstructie van oogkas met lap met microchirurgische vaatanastomosen
reconstructie van cavitas orbitalis met flap met microchirurgische vaatanastomosen
reconstructie van oogkas met flap met microchirurgische vaatanastomosen
reconstructie van cavitas orbitalis met lap met microchirurgische vaatanastomosen
Reconstruction of orbital cavity with microvascular transferred flap
Id172159009
StatusDefined