|
chorea door klassieke pantothenaatkinasegeassocieerde neurodegeneratie (aandoening)
chorea door klassieke pantothenaatkinasegeassocieerde neurodegeneratie
chorea door klassieke NBIA 1
chorea door klassieke neurodegeneratie met cerebrale ijzeraccumulatie type 1
chorea door klassieke neurodegeneratie met ijzerstapeling in hersenen type 1
chorea door klassieke PKAN
Chorea due to classical pantothenate kinase associated neurodegeneration
Chorea due to classical pigmentary pallidal degeneration
Chorea due to classical neurodegeneration with brain iron accumulation type 1
Id1259611004
StatusDefined
Has interpretationafwijkend
InterpretsMovement observable
InterpretsMovement
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetG25.5
RuleTRUE
AdviceALWAYS G25.5
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetG23.0
RuleTRUE
AdviceALWAYS G23.0
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified