referentieset voor verpleegkundige interventies

Omschrijving SNOMED-CT FSN Id
voorzorgsmaatregelen nemen tegen suïcidevoorzorgsmaatregelen nemen tegen suïcide (verrichting)10029008
psychiatrisch onderzoek bij crisisinterventiepsychiatrisch onderzoek bij crisisinterventie (regime/therapie)106611000146101
instructies bij beoordelingsschaalinstructies bij beoordelingsschaal (verrichting)108681000146106
verstrekken van individueel trainingsadvies bij kankerverstrekken van individueel trainingsadvies bij kanker (verrichting)108691000146108
bevorderen van vochtinnamebevorderen van vochtinname (regime/therapie)113148007
beoordelen van delierbeoordelen van delier (verrichting)11451000146104
consult en rapportage van diëtistconsult en rapportage van diëtist (verrichting)11541000146103
preventie van decubitus van hielpreventie van decubitus van hiel (verrichting)117631000146109
voorlichten over risicofactoren van decubitusvoorlichten over risicofactoren van decubitus (verrichting)117641000146101
verwijderen van verbandverwijderen van verband (verrichting)118489002
voorlichten over wondbehandelingvoorlichten over wondbehandeling (verrichting)15502008
aanleggen van verband op wondaanleggen van verband op wond (verrichting)182531007
voorlichten over eiwitrijk dieetvoorlichten over eiwitrijk dieet (verrichting)183067004
psychotherapie ter preventie van suïcidepsychotherapie ter preventie van suïcide (regime/therapie)183401008
verwijzen voor verdere zorgverwijzen voor verdere zorg (verrichting)183444007
verwijzen naar huisartsverwijzen naar huisarts (verrichting)183561008
vervangen van verbandvervangen van verband (verrichting)18949003
overplaatsing naar andere zorginstellingoverplaatsing naar andere zorginstelling (verrichting)19712007
bespreken van klachten en verschijnselenbespreken van klachten en verschijnselen (verrichting)223470000
bespreken van behandelingbespreken van behandeling (verrichting)223484005
bespreken van mogelijkhedenbespreken van mogelijkheden (verrichting)223487003
bespreken van leefstijlveranderingenbespreken van veranderingen in levensstijl (verrichting)223488008
polsteren van verwondingpolsteren van verwonding (verrichting)225120005
blootstellen van wond aan luchtblootstellen van wond aan lucht (regime/therapie)225127008
drogen van plooien van huiddrogen van plooien van huid (verrichting)225138008
wondtoiletwondtoilet (verrichting)225150002
toepassing van hemostatische swabtoepassing van hemostatische swab (verrichting)225170008
wisselen van positie van patiëntwisselen van positie van patiënt (verrichting)225286008
vaststellen van uitvoerbare interventievaststellen van uitvoerbare interventie (verrichting)225291009
voorlichten over stoppen met rokenvoorlichten over stoppen met roken (verrichting)225323000
familie en vrienden betrekken bij zorgfamilie en vrienden betrekken bij zorg (verrichting)225329001
cliëntparticipatiecliëntparticipatie (verrichting)225330006
beoordelen van suïciderisicobeoordelen van suïciderisico (verrichting)225337009
bevorderen van onafhankelijkheidbevorderen van onafhankelijkheid (verrichting)225346003
verlenen van zorgverlenen van zorg (regime/therapie)225351009
wondzorgwondzorg (regime/therapie)225358003
drukverlichtingdrukverlichting (regime/therapie)225359006
verzorging van huidverzorging van huid (regime/therapie)225360001
beoordelen van wondbeoordelen van wond (verrichting)225395003
beoordeling van huidbeoordeling van huid (verrichting)225397006
evaluatie van pijnevaluatie van pijn (verrichting)225399009
niet-reguliere gezondheidszorgniet-reguliere gezondheidszorg (regime/therapie)225423004
voorlichten van patiënt over zelfzorgvoorlichten van patiënt over zelfzorg (verrichting)225967005
rustige en geruststellende houding aannemenrustige en geruststellende houding aannemen (regime/therapie)225980008
cliënt betrekken bij plannen van zorgcliënt betrekken bij plannen van zorg (verrichting)225992008
bevorderen van rustbevorderen van rust (verrichting)225993003
handhaven van veilige omgevinghandhaven van veilige omgeving (verrichting)225995005
decubituspreventiedecubituspreventie (verrichting)225996006
activiteiten plannenactiviteiten plannen (verrichting)228573002
voorlichten over preventie van drukplekkenvoorlichten over preventie van drukplekken (verrichting)228638006
behandeling met koudepakkingbehandeling met koudepakking (verrichting)229585002
voorlichten over regelmatig wassen en badenvoorlichten over regelmatig wassen en baden (verrichting)243098000
evaluatie van blaasevaluatie van blaas (verrichting)268390008
contactmoment geïnitieerd door zorgverlenercontactmoment geïnitieerd door zorgverlener (verrichting)270430005
pijnbeleidpijnbeleid (verrichting)278414003
zorg voor hoortoestelzorg voor hoortoestel (verrichting)290036002
aanmoedigen om algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voerenaanmoedigen om algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren (verrichting)304547005
aanmoedigen om te bewegenaanmoedigen om te bewegen (verrichting)304549008
ondersteunen bij ADLondersteunen bij algemene dagelijkse levensverrichting (verrichting)304560004
verwijderen van hechtingverwijderen van hechting (verrichting)30549001
verwijzen naar revalidatieartsverwijzen naar revalidatiearts (verrichting)306289000
masseren van lichaamsgebiedmasseren van lichaamsgebied (regime/therapie)309688004
multidisciplinaire evaluatiemultidisciplinaire evaluatie (verrichting)312384001
voorlichten over vochtinnamevoorlichten over vochtinname (verrichting)313210009
ondersteunen bij toiletgangondersteunen bij toiletgang (regime/therapie)313420001
sociale ondersteuningsociale ondersteuning (regime/therapie)315042007
voorlichten over medische apparatuur of medisch hulpmiddelvoorlichten over medische apparatuur of medisch hulpmiddel (verrichting)362978005
opstellen van persoonlijk zorgplanopstellen van persoonlijk zorgplan (verrichting)370789001
evalueren van respons op voorlichting over wondgenezing en wondzorgevalueren van respons op voorlichting over wondgenezing en wondzorg (verrichting)370805000
voorlichten over wondgenezing en wondzorgvoorlichten over wondgenezing en wondzorg (verrichting)370846005
verificatie van allergiestatusverificatie van allergiestatus (verrichting)370860007
verificatie van toestemming voor geplande verrichtingenverificatie van toestemming voor geplande verrichtingen (verrichting)370861006
management van behandeling bij mobiliteitsbeperkingmanagement van behandeling bij mobiliteitsbeperking (verrichting)370869008
psychosociale evaluatiepsychosociale evaluatie (verrichting)371585000
ontslagplanningontslagplanning (verrichting)371754007
voorlichten over psychosociale analysevoorlichten over psychosociale analyse (verrichting)385859008
management van spoedeisende hulpmanagement van spoedeisende hulp (verrichting)385868005
voorlichten over milieuveiligheidvoorlichten over milieuveiligheid (verrichting)385872009
reguleren van veiligheid in omgevingreguleren van veiligheid in omgeving (verrichting)385873004
evaluatie van persoonlijke veiligheidevaluatie van persoonlijke veiligheid (verrichting)385876007
management van persoonlijke veiligheidmanagement van persoonlijke veiligheid (verrichting)385879000
evaluatie van wondzorgevaluatie van wondzorg (verrichting)385941006
cognitieve stimulatiecognitieve stimulatie (regime/therapie)386241007
zorg bij deliriumzorg bij delirium (regime/therapie)386255004
slaapbevorderingslaapbevordering (verrichting)386441009
treffen van veiligheidsmaatregelentreffen van veiligheidsmaatregelen (verrichting)386812007
behandelregime voor gewichtsbeheersingbehandelregime voor gewichtsbeheersing (regime/therapie)388962008
zorg bij obstipatiezorg bij obstipatie (regime/therapie)389082000
evaluatie van geestelijke gezondheidevaluatie van geestelijke gezondheid (verrichting)391281002
beoordelen van status mentalis door psychiaterbeoordelen van status mentalis door psychiater (verrichting)392258002
monitoren van medicatiemonitoren van medicatie (regime/therapie)395170001
evaluatie van bijwerkingen van medicatieevaluatie van bijwerkingen van medicatie (verrichting)396079007
thermotherapie met warmtepakkingenthermotherapie met warmtepakkingen (regime/therapie)398074008
evaluatie van preventie van dwalenevaluatie van preventie van dwalen (verrichting)408896001
psychosociale zorgpsychosociale zorg (regime/therapie)408919008
trainen in realiteitsoriëntatietrainen in realiteitsoriëntatie (verrichting)410100009
management van zorg betreffende realiteitsoriëntatiemanagement van zorg betreffende realiteitsoriëntatie (verrichting)410101008
evaluatie van meting van vitale functies van patiëntevaluatie van meting van vitale functies van patiënt (verrichting)410188000
voorlichten over pijncontrolevoorlichten over pijncontrole (verrichting)410239009
voorlichten over emotionele en psychosociale ondersteuning bij kankervoorlichten over emotionele en psychosociale ondersteuning bij kanker (regime/therapie)413736002
zwachtelenzwachtelen (verrichting)413899004
afleidenafleiden (verrichting)414039005
beoordelen van valrisicobeoordelen van valrisico (verrichting)414191008
suïcidepreventiesuïcidepreventie (verrichting)415665002
farmacotherapiebehandeling met geneesmiddel (verrichting)416608005
consult voor pijnconsult voor pijn (verrichting)420650002
beperking van aantal bezoekersbeperking van aantal bezoekers (regime/therapie)421175005
zorg dragen voor continuïteit van zorgzorg dragen voor continuïteit van zorg (regime/therapie)423215004
evalueren van zorgplanevalueren van zorgplan (verrichting)425268008
topicale applicatie van medicatie op huidtopisch aanbrengen van geneesmiddel op huid (verrichting)431695009
verzoek tot bezoek met verpleegkundige bij volgende afspraakverzoek tot bezoek met verpleegkundige bij volgende afspraak (verrichting)440568002
beoordelen van behoefte aan verpleegkundige zorgevaluatie van behoefte aan verpleegkundige zorg (verrichting)440612004
evaluatie van slaappatroonevaluatie van slaappatroon (verrichting)445221009
bevorderen van voedselinnamebevorderen van voedselinname (regime/therapie)49704005
voorlichten over veiligheid thuisvoorlichten over veiligheid thuis (verrichting)49919000
verzorging van wondrandverzorging van wondrand (regime/therapie)52641000146102
bespreking tussen verpleegkundige en artsbespreking tussen verpleegkundige en arts (verrichting)55711000146103
heteroanamneseheteroanamnese (verrichting)55751000146104
rooming-in van familie en/of vriendenrooming-in van familie en/of vrienden (regime/therapie)55771000146107
opname in psychiatrische instellingopname in psychiatrische instelling (verrichting)59585002
ontspanningstherapieontspanningstherapie (regime/therapie)64299003
toedienen van antibioticumtoedienen van antibioticum (verrichting)68322007
voorlichten over schoeiselvoorlichten over schoeisel (verrichting)698611003
multidisciplinaire evaluatie van zorgbehoeftemultidisciplinaire evaluatie van zorgbehoefte (verrichting)700431008
psycho-educatiepsycho-educatie (verrichting)702545008
evaluatie van kennis over pijnevaluatie van kennis over pijn (verrichting)709481009
onderhouden van wonddrainonderhouden van wonddrain (verrichting)710107001
bevorderen van lopen met mobiliteitshulpmiddelbevorderen van lopen met mobiliteitshulpmiddel (verrichting)710120003
bevorderen van mobiliteitbevorderen van mobiliteit (verrichting)710122006
bevorderen van geestelijke steunbevorderen van geestelijke steun (verrichting)710127000
bevorderen van zelfmanagement van symptoombevorderen van zelfmanagement van symptoom (verrichting)710157009
voorlichten over valpreventievoorlichten over valpreventie (verrichting)710580007
voorlichten over deliervoorlichten over delier (verrichting)710743004
voorlichting aan familie over deliervoorlichting aan familie over delier (situatie)710744005
voorlichting aan familie over dieetvoorschriftenvoorlichting aan familie over dieetvoorschriften (situatie)710747003
voorlichting aan familie over valpreventievoorlichting aan familie over valpreventie (situatie)710754009
ondersteunen bij mobiliteitsbeperkingondersteunen bij mobiliteitsbeperking (verrichting)710803000
beoordelen van behoefte aan gezondheidszorg en sociale zorgevaluatie van behoefte aan gezondheidszorg en sociale zorg (verrichting)710824005
evaluatie van kennis over pijnmanagementevaluatie van kennis over pijnmanagement (verrichting)710859005
cliënt betrekken bij besluitvormingsprocescliënt betrekken bij besluitvormingsproces (verrichting)710873001
positioneren van patiënt in bed met ondersteunend hulpmiddelpositioneren van patiënt in bed met ondersteunend hulpmiddel (verrichting)710961002
onderhouden van valalarmonderhouden van valalarm (verrichting)710972007
monitoren van vochtinnamemonitoren van vochtinname (regime/therapie)711001007
monitoren van valrisicomonitoren van valrisico (regime/therapie)711002000
faciliteren van familieleden bij mogelijkheid tot deelname in zorgplanfaciliteren van familieleden bij mogelijkheid tot deelname in zorgplan (verrichting)711121005
zorg voor huidconditiezorg voor huidconditie (regime/therapie)711282006
voorlichten over pijnvoorlichten over pijn (verrichting)712651001
consult en rapportage betreffende revalidatieconsult en rapportage betreffende revalidatie (verrichting)71318009
verwijzen naar team voor spoedinterventieverwijzen naar team voor spoedinterventie (verrichting)713400007
vaststellen van persoonlijke doelenvaststellen van persoonlijke doelen (verrichting)713578002
instemmen met 'advance care plan'instemmen met 'advance care plan' (verrichting)713600001
management van vochtinnamemanagement van vochtinname (verrichting)717244008
behandelen met antimycoticumbehandelen met antimycoticum (verrichting)718526003
voorlichten over gebruik van brilvoorlichten over gebruik van bril (verrichting)725260007
voorlichten over keuze van gepaste kledingvoorlichten over keuze van gepaste kleding (verrichting)725266001
verschaffen van drukverlagend matrasverschaffen van drukverlagend matras (verrichting)733920005
verwijzen naar afdeling chronische pijnbestrijdingverwijzen naar afdeling chronische pijnbestrijding (verrichting)745233009
voorlichten over ziekteverloop of ziektebeeldvoorlichten over ziekteverloop of ziektebeeld (verrichting)84635008
debridement van wond van huiddebridement van wond van huid (verrichting)85875009
ondersteunen bij sociaal functionerenondersteunen bij sociaal functioneren (verrichting)87801000146109
ondersteunen bij mentaal functionerenondersteunen bij mentaal functioneren (verrichting)87811000146106
diagnostisch onderzoek nodigdiagnostisch onderzoek nodig (situatie)87821000146101
voorlichten over invloed van pijn op mentaal functionerenvoorlichten over invloed van pijn op mentaal functioneren (verrichting)87831000146104
voorlichten over invloed van pijn op fysiek functionerenvoorlichten over invloed van pijn op fysiek functioneren (verrichting)87841000146107
voorlichten over invloed van pijn op sociaal functionerenvoorlichten over invloed van pijn op sociaal functioneren (verrichting)87851000146105
voorlichten over beïnvloedende factoren van pijn en gevolgen hiervanvoorlichten over beïnvloedende factoren van pijn en gevolgen hiervan (verrichting)87861000146108
bevorderen van zelfmanagement van pijnbevorderen van zelfmanagement van pijn (verrichting)88151000146103
beoordeling van psychiatrische toestand van patiëntbeoordeling van psychiatrische toestand van patiënt (verrichting)90407005