Omschrijving SNOMED-CT FSN Id
voorzorgsmaatregelen nemen tegen suïcidevoorzorgsmaatregelen nemen tegen suïcide (verrichting)10029008
intraveneus toedienen van vloeistofintraveneus toedienen van vloeistof (verrichting)103744005
afname van bloed uit capillairafname van bloed uit capillair (verrichting)1048003
spirituele evaluatiespirituele evaluatie (verrichting)105408001
overplaatsing van patiëntoverplaatsing van patiënt (verrichting)107724000
testen en beoordelen van hogere hersenfuncties met behulp van cognitieve testtesten en beoordelen van hogere hersenfuncties met behulp van cognitieve test (verrichting)113024001
consultconsult (verrichting)11429006
monitoren van temperatuur van patiëntmonitoren van temperatuur van patiënt (regime/therapie)133879001
postmortale zorgpostmortale zorg (regime/therapie)133904006
postnatale zorgpostnatale zorg (regime/therapie)133906008
aanmoedigen tot hechtingaanmoedigen tot hechting (verrichting)133917009
troostmaatregelentroostmaatregelen (regime/therapie)133918004
aanmoedigen tot nemen van besluitenaanmoedigen tot nemen van besluiten (verrichting)133920001
emotionele ondersteuningemotionele ondersteuning (regime/therapie)133921002
bloeddrukmonitoringbloeddrukmonitoring (regime/therapie)135840009
voorlichten over antenatale zorgvoorlichten over antenatale zorg (verrichting)135892000
inhalatietherapieinhalatietherapie (verrichting)1366004
bepalen van lengte van patiëntbepalen van lengte van patiënt (verrichting)14456009
screenen van ontwikkeling van zuigelingscreenen van ontwikkeling van zuigeling (verrichting)15376006
voorlichten over wondbehandelingvoorlichten over wondbehandeling (verrichting)15502008
kankerscreeningkankerscreening (verrichting)15886004
voorlichten over immunisatievoorlichten over immunisatie (verrichting)171044003
voorlichten over voeden van zuigelingvoorlichten over voeden van zuigeling (verrichting)171053005
voorlichten over buitenlandse reisvoorlichten over buitenlandse reis (verrichting)171071003
screening op tuberculosescreening op tuberculose (verrichting)171126009
screening op depressiescreening op depressie (verrichting)171207006
screenen op tabaksgebruikscreenen op tabaksgebruik (verrichting)171209009
verwijderen van cerumen door uitspuiten van oorverwijderen van cerumen door uitspuiten van oor (verrichting)172630005
beoordeling van voedingstoestandbeoordeling van voedingstoestand (verrichting)1759002
Prenatal care educationPrenatal care education (procedure)17629007
afname van patiëntmateriaalafname van patiëntmateriaal (verrichting)17636008
reguleren van lichaamstemperatuurreguleren van lichaamstemperatuur (verrichting)180333002
antistollingstherapieantistollingstherapie (verrichting)182764009
bewaken van neurologische toestandbewaken van neurologische toestand (regime/therapie)182793009
monitoren van intracraniële drukmonitoren van intracraniële druk (regime/therapie)182796001
niets-per-os-dieetniets-per-os-dieet (regime/therapie)182923009
aanbevelen van rustaanbevelen van rust (verrichting)183051005
passieve bewegingsoefeningenpassieve bewegingsoefeningen (regime/therapie)183311000
sluiten met hechtdraadsluiten met hechtdraad (verrichting)18557009
medicatietoedieningtoediening van medicatie (verrichting)18629005
vervangen van verbandvervangen van verband (verrichting)18949003
muziektherapiemuziektherapie (regime/therapie)21065008
voorlichten over verrichtingvoorlichten over verrichting (verrichting)223464006
beoordeling van stomabeoordeling van stoma (regime/therapie)225192007
Stoma careStoma care procedure (regime/therapy)225194008
verwijderen van intraveneus infuusverwijderen van intraveneus infuus (verrichting)225203003
toedienen van orale vloeistoftoedienen van orale vloeistof (verrichting)225285007
evalueren van interventiesevalueren van interventies (verrichting)225303001
woedebeheersingstrainingwoedebeheersingstraining (verrichting)225321003
voorlichten over stoppen met rokenvoorlichten over stoppen met roken (verrichting)225323000
evaluatie van huisvestingevaluatie van huisvesting (verrichting)225340009
evaluatie van veiligheid van omgevingevaluatie van veiligheid van omgeving (verrichting)225341008
evaluatie van omgevingevaluatie van omgeving (verrichting)225342001
beoordelen van behoefteevaluatie van behoefte (verrichting)225343006
bevorderen van zelfzorgbevorderen van zelfzorg (verrichting)225345004
decubituszorgdecubituszorg (regime/therapie)225357008
wondzorgwondzorg (regime/therapie)225358003
verzorging van huidverzorging van huid (regime/therapie)225360001
verzorging van ogenverzorging van ogen (regime/therapie)225363004
triagetriage (verrichting)225390008
beoordelen van risico op decubitusbeoordelen van risico op decubitus (verrichting)225392000
evaluatie van decubitusevaluatie van decubitus (verrichting)225393005
beoordelen van wondbeoordelen van wond (verrichting)225395003
beoordeling van huidbeoordeling van huid (verrichting)225397006
neurologische evaluatieneurologische evaluatie (verrichting)225398001
evaluatie van pijnevaluatie van pijn (verrichting)225399009
spreken over stervenspreken over sterven (regime/therapie)225884000
evalueren van therapeutische responsevalueren van therapeutische respons (verrichting)225953001
ondersteunen bij persoonlijke hygiëneondersteunen bij persoonlijke hygiëne (verrichting)225964003
voorlichten van patiënt over zelfzorgvoorlichten van patiënt over zelfzorg (verrichting)225967005
Liaising with multidisciplinary teamLiaising with multidisciplinary team (procedure)225971008
cliënt betrekken bij plannen van zorgcliënt betrekken bij plannen van zorg (verrichting)225992008
decubituspreventiedecubituspreventie (verrichting)225996006
verzorgen van centraal veneuze lijnverzorgen van centraal veneuze katheter (verrichting)226005007
postoperatieve wondzorgpostoperatieve wondzorg (regime/therapie)226007004
verzorging van orenverzorging van oren (regime/therapie)226008009
ondersteunen bij eten en drinkenondersteunen bij eten en drinken (verrichting)226010006
venapunctievenapunctie (verrichting)22778000
realiteitsoriëntatierealiteitsoriëntatie (regime/therapie)228547007
reminiscentietherapiereminiscentietherapie (regime/therapie)228549005
werken aan broer-zusrelatiewerken aan broer-zusrelatie (verrichting)228589004
validatietherapievalidatietherapie (verrichting)228590008
voorlichten over op peil houden van energievoorlichten over op peil houden van energie (verrichting)228632007
intermitterende compressietherapieintermitterende compressietherapie (regime/therapie)229567009
behandeling met koudepakkingbehandeling met koudepakking (verrichting)229585002
positioneren van patiëntpositioneren van patiënt (verrichting)229824005
toedienen van enterale voedingtoedienen van enterale voeding (regime/therapie)229912004
uitzuigen van luchtweguitzuigen van luchtweg (verrichting)230040009
acupressuuracupressuur (regime/therapie)231107005
hartbewakingmonitoren van hartfunctie (regime/therapie)23852006
patiëntgecontroleerde analgesiepatiëntgecontroleerde analgesie (verrichting)241716000
crisisinterventiecrisisinterventie (regime/therapie)24172008
voorlichten over mondzorgvoorlichten over mondzorg (verrichting)243085009
voorlichten over borstvoedingvoorlichten over borstvoeding (verrichting)243094003
voorlichten over schone intermitterende zelfkatheterisatievoorlichten over schone intermitterende zelfkatheterisatie (verrichting)243109004
ondersteuning van gezinondersteuning van gezin (regime/therapie)243115004
toedienen van inhalatiemedicatietoedienen van medicatie voor inhalatie (verrichting)243132000
intraveneuze voeding van patiëntintraveneuze voeding van patiënt (regime/therapie)25156005
verzorging en nazorg van colostomaverzorging en nazorg van colostoma (regime/therapie)25953003
wrattenbehandelingwrattenbehandeling (regime/therapie)266720005
trainen in urostomazorgtrainen in urostomazorg (verrichting)266735006
evaluatie van darmfunctieevaluatie van darmfunctie (verrichting)268389004
screenen op vaccinatiestatusscreenen op vaccinatiestatus (verrichting)268558004
preventie van verspreiding van infectiepreventie van verspreiding van infectie (verrichting)275840002
evaluatie van continentie van blaasevaluatie van continentie van blaas (verrichting)281047000
verwijzen naar zorgverlenerverwijzen naar zorgverlener (verrichting)281100006
monitoren van foetale hartmonitoren van foetale hart (regime/therapie)281568006
regime voor fysiologisch monitorenregime voor fysiologisch monitoren (regime/therapie)281691001
monitoren met pulsoxymetriemonitoren met pulsoxymetrie (regime/therapie)284034009
venapunctie voor bloedtestvenapunctie voor bloedtest (verrichting)28520004
verwijderen van urinekatheterverwijderen van urinekatheter (verrichting)286738000
preoperatieve voorbereiding van huidpreoperatieve voorbereiding van huid (verrichting)28792004
voorlichten over hemodialysevoorlichten over hemodialyse (verrichting)28812006
geheugentraining bij niet-aangeboren hersenletselgeheugentraining bij niet-aangeboren hersenletsel (regime/therapie)302262007
verwijderen van clip uit huidverwijderen van clip uit huid (verrichting)302414003
hemodialysehemodialyse (verrichting)302497006
monitoren van bloeddruk, temperatuur, polsfrequentie en ademhalingsfrequentiemonitoren van bloeddruk, temperatuur, polsfrequentie en ademhalingsfrequentie (regime/therapie)304495004
voorlichten over oefeningvoorlichten over oefening (verrichting)304507003
aanmoedigen om te bewegenaanmoedigen om te bewegen (verrichting)304549008
verwijderen van hechtingverwijderen van hechting (verrichting)30549001
verwijzen naar afdeling SEHverwijzen naar afdeling spoedeisende hulp (verrichting)306104004
verwijzen naar praktijk voor spraak- en taaltherapieverwijzen naar praktijk voor spraak- en taaltherapie (verrichting)306173009
monitoren van gewichtmonitoren van gewicht (regime/therapie)307818003
verwijzen naar maatschappelijk werkerverwijzen naar maatschappelijk werker (verrichting)308440001
verwijzen naar fysiotherapeutverwijzen naar fysiotherapeut (verrichting)308447003
verwijzen naar podotherapeutverwijzen naar podotherapeut (verrichting)308451001
verwijzen naar ergotherapeutverwijzen naar ergotherapeut (verrichting)308453003
verwijzen naar stomaverpleegkundigeverwijzen naar verpleegkundige voor zorg van stoma (verrichting)308457002
voorlichten over verzorging van gebitsprothesevoorlichten over verzorging van gebitsprothese (verrichting)309056006
voorlichten van patiëntvoorlichten van patiënt (verrichting)311401005
counselen over mishandeling in huiselijke kringcounselen over mishandeling in huiselijke kring (verrichting)313070006
voorlichten over werkenvoorlichten over werken (verrichting)313082002
voorlichten over vochtinnamevoorlichten over vochtinname (verrichting)313210009
manuele evacuatie van feces uit rectummanuele evacuatie van feces uit rectum (verrichting)313280002
ondersteunen bij aankledenondersteunen bij aankleden (verrichting)313332003
ondersteunen bij toiletgangondersteunen bij toiletgang (regime/therapie)313420001
lichttherapielichttherapie (verrichting)31394004
sociale ondersteuningsociale ondersteuning (regime/therapie)315042007
beademing tijdens reanimatiebeademing tijdens reanimatie (verrichting)33050008
voorschrijven van geneesmiddelvoorschrijven van geneesmiddel (verrichting)33633005
bepaling van bloedglucosebepaling van glucose in bloed (verrichting)33747003
vaccinatievaccinatie (verrichting)33879002
longfysiotherapielongfysiotherapie (regime/therapie)34431008
voorlichten over medische apparatuur of medisch hulpmiddelvoorlichten over medische apparatuur of medisch hulpmiddel (verrichting)362978005
beheer van apparatuurbeheer van apparatuur (verrichting)363108004
chemotherapiechemotherapie (verrichting)367336001
uitvoeren van onderhoud aan invasief hulpmiddeluitvoeren van onderhoud aan invasief hulpmiddel (verrichting)370771002
toedienen van voorgeschreven medicatie en oplossingentoedienen van voorgeschreven medicatie en oplossingen (verrichting)370773004
toedienen van voorgeschreven geneesmiddelen op basis van uitslag van arterieel-bloedgasanalysetoedienen van voorgeschreven geneesmiddelen op basis van uitslag van arterieel-bloedgasanalyse (verrichting)370774005
gebruik van veiligheidsapparaatgebruik van veiligheidsapparaat (verrichting)370775006
evaluatie van pijnbestrijdingevaluatie van pijnbestrijding (verrichting)370778008
beoordelen van bereidheid om te lerenevaluatie van bereidheid om te leren (verrichting)370781003
beoordelen van gevoeligheid voor infectiebeoordelen van gevoeligheid voor infectie (verrichting)370782005
samenwerken bij starten van patiëntgecontroleerde analgesiesamenwerken bij starten van patiëntgecontroleerde analgesie (verrichting)370785007
Confirming patient identity before operative/invasive procedureConfirming patient identity before operative/invasive procedure (procedure)370786008
bepaling van kennisniveaubepaling van kennisniveau (verrichting)370788009
aanmoedigen tot oefenen van diep ademhalen en hoestenaanmoedigen tot oefenen van diep ademhalen en hoesten (verrichting)370791009
evaluatie van omgeving voor thuiszorgevaluatie van omgeving voor thuiszorg (verrichting)370792002
evaluatie van signalen en symptomen van letsel door chemische stofevaluatie van signalen en symptomen van letsel door chemische stof (verrichting)370793007
evaluatie van postoperatieve hartfunctieevaluatie van postoperatieve hartfunctie (verrichting)370800005
evaluatie van postoperatieve ademhalingsfunctieevaluatie van postoperatieve ademhalingsfunctie (verrichting)370801009
evaluatie van postoperatieve weefselperfusieevaluatie van postoperatieve weefselperfusie (verrichting)370802002
evalueren van respons op medicatieevalueren van respons op medicatie (verrichting)370807008
evalueren van respons op interventies voor pijnbestrijdingevalueren van respons op interventies voor pijnbestrijding (verrichting)370810001
evalueren van respons op thermoregulerende maatregelenevalueren van respons op thermoregulerende maatregelen (verrichting)370811002
identificeren van aanwezigheid van hartimplantaatidentificeren van aanwezigheid van hartimplantaat (verrichting)370814005
vaststellen van verwachtingen van thuiszorgvaststellen van verwachtingen van thuiszorg (verrichting)370818008
implementatie van aseptische werkwijzeimplementatie van aseptische werkwijze (verrichting)370822003
implementatie van richtlijnen voor pijnbestrijdingimplementatie van richtlijnen voor pijnbestrijding (regime/therapie)370823008
implementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van letsel door elektrische bronimplementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van letsel door elektrische bron (verrichting)370824002
implementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van letsel door laserbronimplementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van letsel door laserbron (verrichting)370825001
implementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van letsel door stralingsbronimplementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van letsel door stralingsbron (verrichting)370826000
implementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van huid- en weefselbeschadiging door chemische bronimplementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van huid- en weefselbeschadiging door chemische bron (verrichting)370827009
implementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van huid- of weefselletsel door thermische bronimplementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van huid- of weefselletsel door thermische bron (verrichting)370828004
implementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van huid- of weefselletsel door mechanische oorzaakimplementatie van beschermende maatregelen ter voorkoming van huid- of weefselletsel door mechanische oorzaak (verrichting)370829007
preoperatieve voorlichting met inbegrip van familie en verzorgerspreoperatieve voorlichting met inbegrip van familie en verzorgers (verrichting)370830002
monitoren van signalen en symptomen van infectiemonitoren van signalen en symptomen van infectie (regime/therapie)370835007
Provides status reports to family/support personProvides status reports to family/support person (procedure)370849003
evaluatie van analyse van arteriële bloedgassenevaluatie van analyse van arteriële bloedgassen (verrichting)370850003
screenen op lichamelijke mishandelingscreenen op lichamelijke mishandeling (verrichting)370853001
screening op middelenmisbruikscreening op middelenmisbruik (verrichting)370854007
Securing patient's records, belongings, and valuablesSecuring patient's records, belongings, and valuables (procedure)370855008
verificatie van allergiestatusverificatie van allergiestatus (verrichting)370860007
verificatie van toestemming voor geplande verrichtingenverificatie van toestemming voor geplande verrichtingen (verrichting)370861006
management van activiteitenbegeleidingmanagement van activiteitenbegeleiding (verrichting)370865002
evaluatie van copingstrategieevaluatie van copingstrategie (verrichting)371581009
ontslagplanningontslagplanning (verrichting)371754007
onderhouden van continue surveillanceonderhouden van continue surveillance (regime/therapie)372031008
evaluatie van progressie van wondgenezingevaluatie van progressie van wondgenezing (verrichting)372032001
beoordelen van risico op hypothermiebeoordelen van risico op hypothermie (verrichting)372033006
identificeren van belemmering in communicatieidentificeren van belemmering in communicatie (regime/therapie)372035004
implementatie van beschermende maatregelen voorafgaand aan operatie of invasieve verrichtingimplementatie van beschermende maatregelen voorafgaand aan operatie of invasieve verrichting (verrichting)372036003
implementatie van voorzorgsmaatregelen bij latexallergieimplementatie van voorzorgsmaatregelen bij latexallergie (verrichting)372037007
beoordelen van voorgeschiedenis met blootstelling aan stralingevaluatie van voorgeschiedenis met blootstelling aan straling (verrichting)372049008
evalueren van postoperatieve neurologische toestandevalueren van postoperatieve neurologische status (regime/therapie)372059009
behouden van waardigheid en privacy van patiëntbehouden van waardigheid en privacy van patiënt (verrichting)372061000
implementatie van beschermende maatregelen tijdens neurochirurgische verrichtingimplementatie van beschermende maatregelen tijdens neurochirurgische verrichting (verrichting)372066005
evalueren van respons op toedienen van vloeistof en elektrolytenevalueren van respons op toedienen van vloeistof en elektrolyten (verrichting)372068006
beoordelen van kennis over wondzorgevaluatie van kennis over wondzorg (verrichting)372134003
beoordelen van kennis over fasen van wondgenezingevaluatie van kennis over fasen van wondgenezing (verrichting)372922005
zorg bij circumcisiezorg bij circumcisie (regime/therapie)373943000
blaastrainingblaastraining (regime/therapie)37799002
verzorgen van gastro-intestinale sondeverzorgen van gastro-intestinale sonde (verrichting)384745002
zorg bij fractuurzorg bij fractuur (regime/therapie)385691007
voorlichten over verzorging van fractuurvoorlichten over verzorging van fractuur (verrichting)385692000
zorg voor gipsverband of kunststofverbandzorg voor gipsverband of kunststofverband (regime/therapie)385695003
voorlichten over darmtrainingvoorlichten over darmtraining (verrichting)385705000
voorlichten over fecale desimpactievoorlichten over fecale desimpactie (verrichting)385707008
voorlichten over toediening van klysmavoorlichten over toediening van klysma (verrichting)385710001
ondersteuning bij copingondersteuning bij coping (regime/therapie)385722003
evaluatie van emotionele ondersteuningevaluatie van emotionele ondersteuning (verrichting)385725001
voorlichten over zorg in hospicevoorlichten over zorg in hospice (verrichting)385764003
stimuleren van therapietrouwstimuleren van therapietrouw (regime/therapie)385774000
coördineren van verpleegkundige zorgcoördineren van verpleegkundige zorg (verrichting)385777007
voorlichten over zorg bij chemotherapievoorlichten over zorg bij chemotherapie (verrichting)385787006
voorlichten over omgaan met allergische reactievoorlichten over omgaan met allergische reactie (verrichting)385801001
voorlichten over verzorgen van gastrostomiekatheter of nasogastrische sondevoorlichten over verzorgen van gastrostomiekatheter of nasogastrische sonde (verrichting)385808007
voorlichten over techniek voor toedienen van voeding aan patiëntvoorlichten over techniek voor toedienen van voeding aan patiënt (verrichting)385817007
hantering van laboratoriummonsterhantering van laboratoriummonster (regime/therapie)385830008
hanteren van laboratoriummonsterhanteren van laboratoriummonster (verrichting)385832000
voorlichten over thoraxfysiotherapievoorlichten over thoraxfysiotherapie (verrichting)385852004
voorlichten over inhalatietherapievoorlichten over inhalatietherapie (verrichting)385855002
verzorgen van tracheostomaverzorgen van tracheostoma (regime/therapie)385858000
voorlichten over voorzorgsmaatregelen vanwege veiligheidvoorlichten over voorzorgsmaatregelen vanwege veiligheid (verrichting)385870001
voorlichten over milieuveiligheidvoorlichten over milieuveiligheid (verrichting)385872009
geweldspreventiegeweldspreventie (verrichting)385894001
evaluatie van oorverzorgingevaluatie van oorverzorging (verrichting)385898003
voorlichten over zorg van oorvoorlichten over zorg van oor (verrichting)385899006
voorlichten over verzorging van gehoorapparaatvoorlichten over verzorging van gehoorapparaat (verrichting)385902009
voorlichten over oogzorgvoorlichten over oogzorg (verrichting)385906007
zorg bij cataractzorg bij cataract (regime/therapie)385909000
voorlichten over zorg bij cataractvoorlichten over zorg bij cataract (verrichting)385910005
voorlichten over zorg bij decubitusvoorlichten over zorg bij decubitus (verrichting)385913007
evaluatie van zorg bij oedeemevaluatie van zorg bij oedeem (verrichting)385931008
voorlichten over omgaan met oedeemvoorlichten over omgaan met oedeem (verrichting)385933006
evaluatie van mondzorgevaluatie van mondzorg (verrichting)385935004
evaluatie van verzorging van gebitsprotheseevaluatie van verzorging van gebitsprothese (verrichting)385938002
verzorgen van drainverzorgen van drain (verrichting)385944003
voorlichten over verzorging van drainvoorlichten over verzorging van drain (verrichting)385945002
voorlichten over vervangen van verbandvoorlichten over vervangen van verband (verrichting)385948000
voetverzorgingvoetverzorging (regime/therapie)385955003
voorlichten over voetverzorgingvoorlichten over voetverzorging (verrichting)385956002
verzorging van perineale gebiedverzorging van perineale gebied (regime/therapie)385958001
voorlichten over perineale zorgvoorlichten over perineale zorg (verrichting)385959009
voorlichten over blaastrainingvoorlichten over blaastraining (verrichting)385968006
darmtrainingdarmtraining (regime/therapie)385976008
voorlichten over hartrevalidatievoorlichten over hartrevalidatie (verrichting)385979001
zorg bij fecale incontinentiezorg bij fecale incontinentie (regime/therapie)386223004
zorg bij encopresezorg bij encoprese (regime/therapie)386224005
ondersteuning voor verzorgerondersteuning voor verzorger (regime/therapie)386229000
cultuurbemiddelingcultuurbemiddeling (verrichting)386252001
diarreebeleiddiarreebeleid (regime/therapie)386260000
voorlichten over infertiliteitvoorlichten over infertiliteit (verrichting)386301001
zorg bij koortszorg bij koorts (verrichting)386305005
hoop gevenhoop geven (verrichting)386324008
faciliteren van humorfaciliteren van humor (verrichting)386325009
impulsbeheersingstrainingimpulsbeheersingstraining (verrichting)386331007
intrapartale zorgintrapartale zorg (regime/therapie)386337006
intraveneuze infuustherapieintraveneuze infuustherapie (regime/therapie)386340006
intramusculair toedienen van medicatieintramusculair toedienen van medicatie (verrichting)386356001
intraveneus toedienen van medicatieintraveneus toedienen van medicatie (verrichting)386358000
subcutaan toedienen van medicatiesubcutaan toedienen van medicatie (verrichting)386362006
vaginaal toedienen van medicatievaginaal toedienen van medicatie (verrichting)386363001
bewaken van voedingstoestandbewaken van voedingstoestand (regime/therapie)386374005
mondverzorging bij verhoogd risicomondverzorging bij verhoogd risico (regime/therapie)386375006
bevorderen van ouderschapbevorderen van ouderschap (verrichting)386383000
bescherming van patiëntenrechtenbescherming van patiëntenrechten (verrichting)386386008
zorg voor prothesezorg voor prothese (regime/therapie)386402007
vergroten van zelfbewustzijnvergroten van zelfbewustzijn (verrichting)386419009
vergroten van eigenwaardevergroten van eigenwaarde (verrichting)386422006
spirituele ondersteuningspirituele ondersteuning (regime/therapie)386444001
assistentie bij chirurgieassistentie bij chirurgie (verrichting)386454002
mictiebeleidmictiebeleid (regime/therapie)386486007
zorg bij enuresiszorg bij enuresis (regime/therapie)386489000
uitvoeren van onderhoud aan veneus toegangssysteemuitvoeren van onderhoud aan veneus toegangssysteem (verrichting)386493006
ondersteunen bij leren omgaan met woedeondersteunen bij leren omgaan met woede (verrichting)386514001
fysiotherapeutisch masserenfysiotherapeutisch masseren (regime/therapie)387854002
zorg bij obstipatiezorg bij obstipatie (regime/therapie)389082000
voorlichten over zorgregimesvoorlichten over zorgregimes (verrichting)392155009
beoordelen van risico op diabetische voetbeoordelen van risico op diabetische voet (verrichting)394683006
voorlichten over osteoporosevoorlichten over osteoporose (verrichting)394936006
voorlichten over massage van zuigelingvoorlichten over massage van zuigeling (verrichting)395127001
toedienen van insulinetoedienen van insuline (verrichting)39543009
Patient education regarding Patient Bill of RightsPatient education regarding Patient Bill of Rights (procedure)396071005
beoordelen van ongewenste reactie op medicatiebeoordelen van ongewenste reactie op medicatie (verrichting)396079007
voorlichten over bijwerkingen van geneesmiddelenvoorlichten over bijwerkingen van geneesmiddelen (verrichting)396080005
voorlichten over gezinsplanningvoorlichten over gezinsplanning (verrichting)397619005
thermotherapie met warmtepakkingenthermotherapie met warmtepakkingen (regime/therapie)398074008
monitoren van weeënmonitoren van weeën (regime/therapie)398143009
wegen van patiëntwegen van patiënt (verrichting)39857003
opstellen van zorgplanopstellen van zorgplan (verrichting)399684003
flesvoeden van patiëntflesvoeden van patiënt (regime/therapie)40043006
isolerenisoleren (verrichting)40174006
terugvalpreventieterugvalpreventie (verrichting)405782001
psychologische beoordelingpsychologische beoordeling (verrichting)405783006
masseren van zuigelingmasseren van zuigeling (regime/therapie)406147003
evaluatie bij opnameevaluatie bij opname (verrichting)406152008
zorg bij elektroconvulsietherapiezorg bij elektroconvulsietherapie (regime/therapie)406169005
sociale evaluatiesociale evaluatie (verrichting)406551008
screenen van gezichtsvermogenscreenen van gezichtsvermogen (verrichting)408760009
meten van ademhalingsfrequentiemeten van ademhalingsfrequentie (verrichting)408867002
evaluatie van zorg bij diarreeevaluatie van zorg bij diarree (verrichting)408873001
voorlichten over zorg bij diarreevoorlichten over zorg bij diarree (verrichting)408875008
evaluatie van zorg bij misselijkheidevaluatie van zorg bij misselijkheid (verrichting)408880004
voorlichten over zorg bij misselijkheidvoorlichten over zorg bij misselijkheid (verrichting)408881000
management van zorg bij misselijkheidmanagement van zorg bij misselijkheid (verrichting)408882007
borstvoedingsondersteuningborstvoedingsondersteuning (regime/therapie)408883002
evaluatie van preventie van dwalenevaluatie van preventie van dwalen (verrichting)408896001
evaluatie van zorg bij geheugenverliesevaluatie van zorg bij geheugenverlies (verrichting)408902006
voorlichten over enterale voedingvoorlichten over enterale voeding (verrichting)408910007
voorlichten over parenterale voedingvoorlichten over parenterale voeding (verrichting)408913009
evaluatie van preventie van middelenmisbruikevaluatie van preventie van middelenmisbruik (verrichting)408934002
voorlichten over preventie van misbruik van tabakvoorlichten over preventie van misbruik van tabak (verrichting)408939007
evaluatie van contraceptieve zorgevaluatie van contraceptieve zorg (verrichting)408967003
voorlichten over zorg bij urine-incontinentievoorlichten over zorg bij urine-incontinentie (verrichting)408978006
management van zorg bij urine-incontinentiemanagement van zorg bij urine-incontinentie (verrichting)408979003
evaluatie van zorg met betrekking tot groei en ontwikkelingevaluatie van zorg met betrekking tot groei en ontwikkeling (verrichting)408984009
management van prenatale zorgmanagement van prenatale zorg (verrichting)409011003
management van postpartumzorgmanagement van postpartumzorg (verrichting)409019001
onderhouden van beademingsapparaatonderhouden van beademingsapparaat (regime/therapie)409025002
Verification of surgical site and lateralityVerification of surgical site and laterality (procedure)409056005
counselingcounseling (verrichting)409063005
inbrengen van blaaskatheterinbrengen van blaaskatheter (verrichting)410024004
voorlichten over transfer van patiëntvoorlichten over transfer van patiënt (verrichting)410076000
voorlichten over rehabilitatietherapievoorlichten over rehabilitatietherapie (verrichting)410082002
voorlichting over stomazorgvoorlichting over stomazorg (verrichting)410091003
evaluatie van onderhoud van pacemakerevaluatie van onderhoud van pacemaker (verrichting)410096008
voorlichten over onderhoud van pacemakervoorlichten over onderhoud van pacemaker (verrichting)410097004
evaluatie van realiteitsoriëntatieevaluatie van realiteitsoriëntatie (verrichting)410099001
trainen in realiteitsoriëntatietrainen in realiteitsoriëntatie (verrichting)410100009
evaluatie van beheersing van stressevaluatie van beheersing van stress (verrichting)410102001
voorlichten over stressmanagementvoorlichten over stressmanagement (verrichting)410103006
beoordelen van therapietrouwbeoordelen van therapietrouw (verrichting)410110000
beoordelen van therapietrouw aan dieetvoorschriftenbeoordelen van therapietrouw aan dieetvoorschriften (verrichting)410113003
beoordelen van therapietrouw aan voorschriften voor vochtinnamebeoordelen van therapietrouw aan voorschriften voor vochtinname (verrichting)410116006
beoordelen van therapietrouw bij medicatiebeoordelen van therapietrouw bij medicatie (verrichting)410122002
beoordelen van therapietrouw aan veiligheidsmaatregelenbeoordelen van therapietrouw aan veiligheidsmaatregelen (verrichting)410125000
beoordelen van therapietrouw aan behandelregimebeoordelen van therapietrouw aan behandelregime (verrichting)410128003
voorlichten over zorg bij radiotherapievoorlichten over zorg bij radiotherapie (verrichting)410168004
voorlichten over voedingszorgvoorlichten over voedingszorg (verrichting)410171007
voorlichten over temperatuurmetingvoorlichten over temperatuurmeting (verrichting)410192007
voorlichten over meten van ademhalingsfrequentievoorlichten over meten van ademhalingsfrequentie (verrichting)410197001
voorlichten over gewichtsbeheersingvoorlichten over gewichtsbeheersing (verrichting)410200000
voorlichten over zuurstoftherapievoorlichten over zuurstoftherapie (verrichting)410203003
voorlichten over gebruik van respiratoire ventilatorvoorlichten over gebruik van respiratoire ventilator (verrichting)410209004
voorlichten over verzorging van tracheostomavoorlichten over verzorging van tracheostoma (verrichting)410212001
voorlichten over pijncontrolevoorlichten over pijncontrole (verrichting)410239009
evaluatie van verzorging van huidevaluatie van verzorging van huid (verrichting)410244002
voorlichten over huidverzorgingvoorlichten over huidverzorging (verrichting)410245001
voorlichten over verzorging van urinekathetervoorlichten over verzorging van urinekatheter (verrichting)410252004
management van zorg met betrekking tot urinekathetermanagement van zorg met betrekking tot urinekatheter (verrichting)410253009
adviseren, instrueren en/of begeleiden betreffende woon- en/of verblijfplaatsadviseren, instrueren en/of begeleiden betreffende woon- en/of verblijfplaats (verrichting)410297008
adviseren, instrueren en/of begeleiden bij ontspannings- en/of ademhalingstechniekadviseren, instrueren en/of begeleiden bij ontspannings- en/of ademhalingstechniek (verrichting)410304007
surveillance van uitslagen van laboratoriumonderzoeksurveillance van uitslagen van laboratoriumonderzoek (regime/therapie)410394004
surveillance van werking/bijwerkingen van medicatiesurveillance van werking/bijwerkingen van medicatie (regime/therapie)410397006
counselen over alcoholgebruikcounselen over alcoholgebruik (verrichting)413473000
zwachtelenzwachtelen (verrichting)413899004
afleidenafleiden (verrichting)414039005
beoordelen van valrisicobeoordelen van valrisico (verrichting)414191008
voorlichten over ouderschapvoorlichten over ouderschap (verrichting)414384004
verwijzen naar dienst voor voorlichtingverwijzen naar dienst voor voorlichting (verrichting)415271004
voorlichten over postpartumzorgvoorlichten over postpartumzorg (verrichting)417085003
verwijzen voor perinatale thuiszorgverwijzen voor perinatale zorg thuis (verrichting)417105002
evaluatie van fecale continentieevaluatie van fecale continentie (verrichting)417476007
consult voor pijnconsult voor pijn (verrichting)420650002
evaluatie van ademhalingevaluatie van ademhaling (verrichting)422834003
uitbreiden van dieet op geleide van tolerantieuitbreiden van dieet op geleide van tolerantie (regime/therapie)422972009
evaluatie van neurovasculaire functieevaluatie van neurovasculaire functie (verrichting)423558004
evaluatie van systema urogenitaleevaluatie van systema urogenitale (verrichting)424067002
prenatale zorgprenatale zorg (regime/therapie)424525001
surveillance van ademhalingstherapiesurveillance van ademhalingstherapie (regime/therapie)425123005
cardiale beoordelingcardiale beoordeling (verrichting)425315000
vaststellen van tolerantie voor lichaamsbewegingvaststellen van tolerantie voor lichaamsbeweging (verrichting)426866005
valonderzoek na valincidentvalonderzoek na valincident (verrichting)427206005
functionele beoordeling van evenwichtszinfunctionele beoordeling van evenwichtszin (verrichting)427226009
Death verificationDeath verification (procedure)428413005
Transportation requestTransportation request (procedure)428632005
inbrengen van katheter in bloedvatinsertie van katheter in vas sanguineum (verrichting)429446009
verrichting met urinekatheterverrichting met urinekatheter (verrichting)429723008
monitoren van vochtbalansmonitoren van vochtbalans (regime/therapie)430147008
evaluatie van mobiliteitevaluatie van mobiliteit (verrichting)430481008
vergroten van zelfvertrouwenvergroten van zelfvertrouwen (verrichting)430880004
Referral to breast feeding peer support serviceReferral to breast feeding peer support service (procedure)431340005
starten met borstvoedingstarten met borstvoeding (regime/therapie)431868002
voorlichten over slaaphygiënevoorlichten over slaaphygiënische maatregelen (verrichting)439035007
uitstrijk van cervix volgens Papanicolaouuitstrijk van cervix volgens Papanicolaou (verrichting)439958008
voorlichten van onderwijzend personeel over ziekte van patiëntvoorlichten van onderwijzend personeel over ziekte van patiënt (verrichting)440169004
voorlichten over techniek voor progressieve spierontspanningvoorlichten over techniek voor progressieve spierontspanning (verrichting)440314008
uitnodigen tot uiten van gevoeluitnodigen tot uiten van gevoel (verrichting)440475003
voorlichten over antistollingstherapievoorlichten over antistollingstherapie (verrichting)442284008
evaluatie van tractus gastrointestinalisevaluatie van tractus gastrointestinalis (verrichting)443466001
evaluatie van slaappatroonevaluatie van slaappatroon (verrichting)445221009
aanbieden van voorlichtingsmateriaalaanbieden van voorlichtingsmateriaal (verrichting)445283009
beoordelen van bewegingsapparaatbeoordelen van bewegingsapparaat (verrichting)446428008
voorlichten over anticonceptiegebruikvoorlichten over anticonceptiegebruik (verrichting)44651004
evaluatie van endocrien systeemevaluatie van endocrien systeem (verrichting)447241003
aanleggen van elastische kousaanleggen van elastische kous (verrichting)448400008
voorlichting van verzorgervoorlichting van verzorger (situatie)460617003
meten van apicale pulsatiesmeten van apicale pulsaties (verrichting)4625008
voorlichten over preventie van decubitusvoorlichten over preventie van decubitus (verrichting)46869008
hydrotherapiehydrotherapie (regime/therapie)46903006
Diversional therapyDiversional therapy (regime/therapy)46964002
bloeddrukmetingbloeddrukmeting (verrichting)46973005
toedienen van elektrolytentoedienen van elektrolyten (verrichting)47451004
postoperatieve follow-up na anesthesiepostoperatieve follow-up na anesthesie (verrichting)49730009
voorlichten over veiligheid thuisvoorlichten over veiligheid thuis (verrichting)49919000
verzorging en nazorg van urostomaverzorging en nazorg van urostoma (regime/therapie)50049003
voorlichten over bloeddrukmetingvoorlichten over bloeddrukmeting (verrichting)50723001
toedienen van pijnstillertoedienen van analgeticum (verrichting)52685006
bewaken van ademhalingbewaken van ademhaling (regime/therapie)53617003
voorlichten over hygiënevoorlichten over hygiëne (verrichting)54657008
temperatuur metentemperatuur meten (verrichting)56342008
bepalen van schedelomtrekbepalen van schedelomtrek (verrichting)56792006
zuurstoftherapiezuurstoftherapie (verrichting)57485005
lichamelijk onderzoeklichamelijk onderzoek (verrichting)5880005
baden van patiëntbaden van patiënt (verrichting)60369001
voedingsadviesvoedingsadvies (verrichting)61310001
toedienen van klysma aan patiënttoedienen van klysma aan patiënt (verrichting)61919008
patiënt mobiliserenpatiënt mobiliseren (verrichting)62013009
kunstzinnige therapiekunstzinnige therapie (regime/therapie)65153003
tractietractie (verrichting)66391000
voorlichten over peritoneale dialysevoorlichten over peritoneale dialyse (verrichting)66402002
toedienen van antibioticumtoedienen van antibioticum (verrichting)68322007
aanbrengen van middel voor fysieke beperkingaanbrengen van middel voor fysieke beperking (verrichting)68894007
monitoren van bloedglucosewaardemonitoren van bloedglucoseconcentratie (regime/therapie)698472009
voorlichten over veilig opslaan en managen van medicatievoorlichten over veilig opslaan en managen van medicatie (verrichting)698530005
voorlichten over PCAvoorlichten over patiëntgecontroleerde analgesie (verrichting)698602003
voorlichten over zelfhulpgroepvoorlichten over zelfhulpgroep (verrichting)698631004
screenen op seksueel misbruik bij kindscreenen op seksueel misbruik bij kind (verrichting)700230007
voedingsadvies over inname van vitaminesvoedingsadvies over inname van vitamines (verrichting)700258004
echografie van blaas voor residuvolume na mictieechografie van blaas voor residuvolume na mictie (verrichting)700387001
voorlichten over partusvoorlichten over partus (verrichting)702396006
monitoren van vaginale afscheidingmonitoren van vaginale afscheiding (regime/therapie)707204006
evaluatie van vermogen om te communiceren via spraakevaluatie van vermogen om te communiceren via spraak (verrichting)709254006
evaluatie van vermogen om voedsel te bereidenevaluatie van vermogen om voedsel te bereiden (verrichting)709256008
beoordelen acceptatie van gezondheidstoestandevaluatie van acceptatie van gezondheidstoestand (verrichting)709258009
evaluatie van borstvoedingevaluatie van borstvoeding (verrichting)709261005
evaluatie van eetlustevaluatie van eetlust (verrichting)709263008
evaluatie van allodynieevaluatie van allodynie (verrichting)709264002
evaluatie van attitude ten opzichte van operatieevaluatie van attitude ten opzichte van operatie (verrichting)709265001
voorlichting aan familie over behandelregimevoorlichting aan familie over behandelregime (situatie)709269007
voorlichting aan familie over transfertechniekvoorlichting aan familie over transfertechniek (situatie)709270008
voorlichting aan familie over temperatuurcontrolevoorlichting aan familie over temperatuurcontrole (situatie)709271007
voorlichting aan familie over infectiepreventievoorlichting aan familie over infectiepreventie (situatie)709272000
voorlichting aan familie over gevoeligheid voor infectiesvoorlichting aan familie over gevoeligheid voor infecties (situatie)709273005
voorlichting aan familie over preventie van kruisinfectievoorlichting aan familie over preventie van kruisinfectie (situatie)709274004
voorlichting van familie over monitoren van longfunctievoorlichting van familie over monitoren van longfunctie (situatie)709275003
voorlichting aan familie over pijnmanagementvoorlichting aan familie over pijnmanagement (situatie)709276002
voorlichting aan familie over lichttherapievoorlichting aan familie over lichttherapie (situatie)709277006
voorlichting aan familie over ontwikkeling van zuigelingvoorlichting aan familie over ontwikkeling van zuigeling (situatie)709278001
beoordeling van kennis over aandoening bij familiebeoordeling van kennis over aandoening bij familie (situatie)709473008
evaluatie van vermoeidheidevaluatie van vermoeidheid (verrichting)709474002
evaluatie van vreesevaluatie van vrees (verrichting)709475001
evaluatie van vrees om anderen tot last te zijnevaluatie van vrees om anderen tot last te zijn (verrichting)709476000
evaluatie van doodsangstevaluatie van doodsangst (verrichting)709477009
evaluatie van voedselvoorzieningevaluatie van voedselvoorziening (verrichting)709478004
evaluatie van amenorroeduurevaluatie van amenorroeduur (verrichting)709479007
evaluatie van hyperalgesieevaluatie van hyperalgesie (verrichting)709480005
evaluatie van kennis over pijnevaluatie van kennis over pijn (verrichting)709481009
evaluatie van kennis over kruisinfectieevaluatie van kennis over kruisinfectie (verrichting)709482002
evaluatie van kennis over ziekteevaluatie van kennis over ziekte (verrichting)709483007
evaluatie van kennis over veilige omgevingevaluatie van kennis over veilige omgeving (verrichting)709484001
evaluatie van kennis over valpreventieevaluatie van kennis over valpreventie (verrichting)709485000
evaluatie van kennis over fysiotherapieevaluatie van kennis over fysiotherapie (verrichting)709486004
evaluatie van kennis over behandelregimeevaluatie van kennis over behandelregime (verrichting)709487008
evaluatie van stemmingevaluatie van stemming (verrichting)709488003
evaluatie van peristomale huidevaluatie van peristomale huid (verrichting)709497004
evaluatie van psychologische respons op stomaevaluatie van psychologische respons op stoma (verrichting)709499001
evaluatie van kwaliteit van levenevaluatie van kwaliteit van leven (verrichting)709503007
evaluatie van bereidheid om te worden geïnformeerd over gezondheidstoestandevaluatie van bereidheid om te worden geïnformeerd over gezondheidstoestand (verrichting)709506004
evaluatie van bereidheid om te stoppen met rokenevaluatie van bereidheid om te stoppen met roken (verrichting)709507008
evaluatie van respiratoire toestand met monitorevaluatie van respiratoire toestand met monitor (verrichting)709508003
beoordelen van risico op sombere stemming postpartumbeoordelen van risico op sombere stemming postpartum (verrichting)709509006
beoordelen van risico op aandoeningbeoordelen van risico op aandoening (verrichting)709510001
beoordelen van risico op nosocomiale complicatiebeoordelen van risico op nosocomiale complicatie (verrichting)709511002
beoordelen van risico op hyperthermiebeoordelen van risico op hyperthermie (verrichting)709512009
beoordelen van risico op verstoring van thermoregulatiebeoordelen van risico op verstoring van thermoregulatie (verrichting)709513004
beoordelen van risico op complicatie bij stomabeoordelen van risico op complicatie bij stoma (verrichting)709514005
beoordelen van risico op letsel door transferbeoordelen van risico op letsel door transfer (verrichting)709515006
evaluatie van droefheidevaluatie van droefheid (verrichting)709516007
toedienen van antipyreticumtoedienen van antipyreticum (verrichting)709541000
toedienen van voedingssupplementtoedienen van voedingssupplement (verrichting)709542007
toedienen van vitaminetoedienen van vitamine (verrichting)709543002
toedienen van cobalaminetoedienen van cobalamine (verrichting)709544008
evaluatie van beslissingsambivalentieevaluatie van beslissingsambivalentie (verrichting)709545009
Liaising with social workerLiaising with social worker (procedure)709753004
Liaising with religious serviceLiaising with religious service (procedure)709754005
Liaising with physicianLiaising with physician (procedure)709755006
Liaising with pain management specialistLiaising with pain management specialist (procedure)709756007
Liaising with pharmacistLiaising with pharmacist (procedure)709757003
Liaising with education serviceLiaising with education service (procedure)709758008
Liaising with nutritionistLiaising with nutritionist (procedure)709763007
Liaising with legal serviceLiaising with legal service (procedure)709764001
evalueren van psychosociale respons op voorlichtenevalueren van psychosociale respons op voorlichten (verrichting)709765000
zorg dragen voor behoud van integriteit van huidzorg dragen voor behoud van integriteit van huid (verrichting)710054004
screenen van ontwikkeling van kindscreenen van ontwikkeling van kind (verrichting)710075007
screenen op gehoorverliesscreenen op gehoorverlies (verrichting)710076008
screenen van zuigeling voor ontslagscreenen van zuigeling voor ontslag (verrichting)710077004
beschermen van geloofsovertuigingbeschermen van geloofsovertuiging (verrichting)710080003
therapie voor stoppen met rokentherapie voor stoppen met roken (regime/therapie)710081004
beschermen van culturele overtuigingbeschermen van culturele overtuiging (verrichting)710082006
onderhouden van wonddrainonderhouden van wonddrain (verrichting)710107001
bevorderen van lopen met mobiliteitshulpmiddelbevorderen van lopen met mobiliteitshulpmiddel (verrichting)710120003
bevorderen van zelfredzaamheid omtrent transferbevorderen van zelfredzaamheid omtrent transfer (verrichting)710121004
bevorderen van mobiliteitbevorderen van mobiliteit (verrichting)710122006
bevorderen van uitsluitend geven van borstvoedingbevorderen van uitsluitend geven van borstvoeding (verrichting)710123001
bevorderen van gebruik van techniek voor progressieve spierontspanningbevorderen van gebruik van techniek voor progressieve spierontspanning (verrichting)710124007
bevorderen van gebruik van geheugenvaardighedenbevorderen van gebruik van geheugenvaardigheden (verrichting)710125008
bevorderen van gebruik van brilbevorderen van gebruik van bril (verrichting)710126009
bevorderen van geestelijke steunbevorderen van geestelijke steun (verrichting)710127000
bevorderen van gebruik van heupbeschermerbevorderen van gebruik van heupbeschermer (verrichting)710128005
bevorderen van acceptatie van gezondheidstoestandbevorderen van acceptatie van gezondheidstoestand (verrichting)710137005
bevorderen van therapietrouw aan oefenprogrammabevorderen van therapietrouw aan oefenprogramma (verrichting)710138000
bevorderen van routinematige blaasledigingbevorderen van routinematige blaaslediging (verrichting)710139008
bevorderen van routinematige darmledigingbevorderen van routinematige darmlediging (verrichting)710140005
bevorderen van verzorger-kindhechtingbevorderen van verzorger-kindhechting (verrichting)710141009
bevorderen van rol van verzorgerbevorderen van rol van verzorger (verrichting)710142002
bevorderen van ontwikkeling van kindbevorderen van ontwikkeling van kind (verrichting)710143007
bevorderen van activiteitentherapiebevorderen van activiteitentherapie (verrichting)710144001
bevorderen van effectieve defecatiebevorderen van effectieve defecatie (verrichting)710145000
bevorderen van effectieve gezinscommunicatiebevorderen van effectieve gezinscommunicatie (verrichting)710146004
bevorderen van effectief gezinsprocesbevorderen van effectief gezinsproces (verrichting)710147008
bevorderen van effectieve mictiebevorderen van effectieve mictie (verrichting)710148003
bevorderen van hygiënebevorderen van hygiëne (verrichting)710150006
bevorderen van ontwikkeling van zuigelingbevorderen van ontwikkeling van zuigeling (verrichting)710151005
bevorderen van therapietrouw aan medicatiebevorderen van therapietrouw aan medicatie (verrichting)710152003
bevorderen van therapietrouw met behulp van medicijndispenserbevorderen van therapietrouw met behulp van medicijndispenser (verrichting)710153008
bevorderen van positieve mentale toestandbevorderen van positieve mentale toestand (verrichting)710154002
bevorderen van positieve relatiebevorderen van positieve relatie (verrichting)710155001
bevorderen van sociale ondersteuningbevorderen van sociale ondersteuning (verrichting)710156000
bevorderen van zelfmanagement van symptoombevorderen van zelfmanagement van symptoom (verrichting)710157009
profylactische behandelingprofylactische behandeling (verrichting)710170000
counselen over spirituele noodcounselen over spirituele nood (verrichting)710198002
counselen over vreescounselen over vrees (verrichting)710199005
ondersteunen bij zelfzorgondersteunen bij zelfzorg (verrichting)710204004
evalueren van psychosociale respons op voorlichten over bewegenevalueren van psychosociale respons op voorlichten over bewegen (verrichting)710213002
evalueren van psychosociale respons op voorlichten over medicatieevalueren van psychosociale respons op voorlichten over medicatie (verrichting)710214008
evalueren van psychosociale respons op voorlichten over voedingevalueren van psychosociale respons op voorlichten over voeding (verrichting)710215009
evalueren van psychosociale respons op voorlichten over wondbehandelingevalueren van psychosociale respons op voorlichten over wondbehandeling (verrichting)710217001
evalueren van psychosociale respons op voorlichten over zorgplanevalueren van psychosociale respons op voorlichten over zorgplan (verrichting)710219003
toedienen van door verpleegkundige gecontroleerde analgesietoedienen van door verpleegkundige gecontroleerde analgesie (verrichting)710221008
starten van door verpleegkundige gecontroleerde analgesiestarten van door verpleegkundige gecontroleerde analgesie (verrichting)710222001
starten met 'patient-controlled analgesia'starten met 'patient-controlled analgesia' (verrichting)710223006
Consulting with home care serviceConsulting with home care service (procedure)710242005
aanmoedigen tot gebruik van positieve affirmatieaanmoedigen tot gebruik van positieve affirmatie (verrichting)710246008
voorlichting aan familie over hulpzoekgedrag betreffende gezondheidvoorlichting aan familie over hulpzoekgedrag betreffende gezondheid (situatie)710320006
voorlichting aan familie over vochtbalansvoorlichting aan familie over vochtbalans (situatie)710337004
evaluatie van borstvoeding postpartumevaluatie van borstvoeding postpartum (verrichting)710345009
voorlichten over hulpzoekgedrag betreffende gezondheidvoorlichten over hulpzoekgedrag betreffende gezondheid (verrichting)710355008
gedragscontract sluiten voor positief gedraggedragscontract sluiten voor positief gedrag (verrichting)710454008
plannen van ontslag uit zorginstelling door mantelzorgerplannen van ontslag uit zorginstelling door mantelzorger (verrichting)710483006
opbouwen van verstandhoudingopbouwen van verstandhouding (verrichting)710497003
operatiewond indelen in categorieoperatiewond indelen in categorie (verrichting)710504000
evaluatie van watervoorzieningevaluatie van watervoorziening (verrichting)710554006
beoordeling van spirituele overtuigingen van familiebeoordeling van spirituele overtuigingen van familie (situatie)710555007
preoperatieve evaluatie van huidintegriteitpreoperatieve evaluatie van huidintegriteit (verrichting)710556008
beoordelen van 'self-efficacy'evaluatie van zelfeffectiviteit (verrichting)710557004
evaluatie van zelfbeeldevaluatie van zelfbeeld (verrichting)710558009
evaluatie van gevoel van eigenwaardeevaluatie van gevoel van eigenwaarde (verrichting)710559001
evaluatie van prestaties op schoolevaluatie van prestaties op school (verrichting)710561005
evaluatie van sanitaire voorzieningenevaluatie van sanitaire voorzieningen (verrichting)710562003
beoordelen van risico op slechte voedingstoestandbeoordelen van risico op slechte voedingstoestand (verrichting)710563008
beoordelen van risico op dehydratiebeoordelen van risico op dehydratie (verrichting)710567009
evaluatie van psychologische respons op pijnevaluatie van psychologische respons op pijn (verrichting)710569007
demonstreren van techniek voor subcutane injectiedemonstreren van techniek voor subcutane injectie (verrichting)710573005
demonstreren van toediening van medicatiedemonstreren van toediening van medicatie (verrichting)710574004
voorlichten over irrigatie van colostomievoorlichten over irrigatie van colostomie (verrichting)710577006
voorlichten over valpreventievoorlichten over valpreventie (verrichting)710580007
voorlichten over onder controle houden van koortsvoorlichten over onder controle houden van koorts (verrichting)710581006
voorlichten over verzorging van nefrostomiekathetervoorlichten over verzorging van nefrostoma (verrichting)710582004
voorlichten over peristomale huidcomplicatiesvoorlichten over peristomale huidcomplicaties (verrichting)710682005
voorlichten over seksueel gedragvoorlichten over seksueel gedrag (verrichting)710709008
voorlichten over verzorging van borsten tijdens postpartumperiodevoorlichten over verzorging van borsten tijdens postpartumperiode (verrichting)710716009
voorlichten over verzorging van borsten tijdens prenatale periodevoorlichten over verzorging van borsten tijdens prenatale periode (verrichting)710717000
voorlichten over gezinsprocesvoorlichten over gezinsproces (verrichting)710718005
voorlichten over pediculosis capitisvoorlichten over pediculosis capitis (verrichting)710720008
voorlichten over terugvalpreventievoorlichten over terugvalpreventie (verrichting)710736005
Education about risk reduction techniqueEducation about risk reduction technique (procedure)710737001
voorlichten over symptoommanagementvoorlichten over symptoommanagement (verrichting)710738006
voorlichten van verzorger over zindelijkheidstrainingvoorlichten van verzorger over zindelijkheidstraining (situatie)710739003
voorlichten van verzorger over spenen van zuigelingvoorlichten van verzorger over spenen van zuigeling (situatie)710740001
voorlichten van gemeenschap over ziekteverloop of ziektebeeldvoorlichten van gemeenschap over ziekteverloop of ziektebeeld (situatie)710741002
Family education about community servicesFamily education about community services (situation)710742009
voorlichting aan familie over deliervoorlichting aan familie over delier (situatie)710744005
voorlichting aan familie over medische apparatuur of medisch hulpmiddelvoorlichting aan familie over medische apparatuur of medisch hulpmiddel (situatie)710745006
voorlichting aan familie over diagnostische testvoorlichting aan familie over diagnostische test (situatie)710746007
voorlichting aan familie over dieetvoorschriftenvoorlichting aan familie over dieetvoorschriften (situatie)710747003
voorlichting aan familie over hygiënevoorlichting aan familie over hygiëne (situatie)710753003
voorlichting aan familie over valpreventievoorlichting aan familie over valpreventie (situatie)710754009
voorlichting aan familie over ziekteverloop of ziektebeeldvoorlichting aan familie over ziekteverloop of ziektebeeld (situatie)710755005
voorlichting aan familie over elektrolytentherapievoorlichting aan familie over elektrolytentherapie (situatie)710757002
drainage van verwonding stopgezetdrainage van verwonding stopgezet (situatie)710765004
implementatie van behandelregime voor immunisatieimplementatie van behandelregime voor immunisatie (regime/therapie)710766003
implementatie van regime voor fysieke inperkingimplementatie van regime voor fysieke inperking (regime/therapie)710767007
implementatie van zorgregime voor epileptische aanvalimplementatie van zorgregime voor epileptische aanval (regime/therapie)710768002
implementatie van veiligheidsregimeimplementatie van veiligheidsregime (regime/therapie)710769005
identificeren van risico op bloedingidentificeren van risico op bloeding (verrichting)710770006
identificatie van preoperatieve cardiale statusidentificatie van preoperatieve cardiale status (verrichting)710771005
identificatie van preoperatieve endocriene statusidentificatie van preoperatieve endocriene status (verrichting)710772003
identificatie van preoperatieve gastro-intestinale toestandidentificatie van preoperatieve gastro-intestinale toestand (verrichting)710773008
identificatie van preoperatieve toestand van urogenitaal stelselidentificatie van preoperatieve toestand van urogenitaal stelsel (verrichting)710774002
identificatie van preoperatieve toestand van bewegingsapparaatidentificatie van preoperatieve toestand van bewegingsapparaat (verrichting)710775001
identificatie van preoperatieve respiratoire toestandidentificatie van preoperatieve respiratoire toestand (verrichting)710777009
identificatie van preoperatieve weefselperfusieidentificatie van preoperatieve weefselperfusie (verrichting)710778004
assisteren van zorgverlenerassisteren van zorgverlener (verrichting)710802005
ondersteunen bij mobiliteitsbeperkingondersteunen bij mobiliteitsbeperking (verrichting)710803000
ondersteunen bij lopen met hulpmiddelondersteunen bij lopen met hulpmiddel (verrichting)710804006
ondersteuning bij waardig stervenondersteuning bij waardig sterven (regime/therapie)710819007
ondersteunen van religieus ritueelondersteunen van religieus ritueel (regime/therapie)710821002
beoordelen van behoefte aan gezondheidszorg en sociale zorgevaluatie van behoefte aan gezondheidszorg en sociale zorg (verrichting)710824005
voorlichten over ademtechniekvoorlichten over ademtechniek (verrichting)710825006
voorlichten over adaptatietechniek bij sensorische stoornisvoorlichten over adaptatietechniek bij sensorische stoornis (verrichting)710826007
voorlichten over wondgenezingvoorlichten over wondgenezing (verrichting)710827003
evaluatie van vermogen om te lopenevaluatie van vermogen om te lopen (verrichting)710828008
evaluatie van actieve 'range of motion'evaluatie van actieve 'range of motion' (verrichting)710829000
evaluatie van therapietrouw aan immunisatieregimeevaluatie van therapietrouw aan immunisatieregime (verrichting)710831009
evaluatie van agressief gedragevaluatie van agressief gedrag (verrichting)710832002
evaluatie van attitude ten opzichte van ziekteevaluatie van attitude ten opzichte van ziekte (verrichting)710833007
beoordelen van attitude jegens gezondheidstoestandevaluatie van attitude jegens gezondheidstoestand (verrichting)710834001
beoordelen van attitude jegens medicatiebeheerevaluatie van attitude jegens medicatiebeheer (verrichting)710835000
evaluatie van attitude ten opzichte van voedingstoestandevaluatie van attitude ten opzichte van voedingstoestand (verrichting)710836004
evaluatie van attitude ten opzichte van behandelregimeevaluatie van attitude ten opzichte van behandelregime (verrichting)710837008
evaluatie van belemmeringen voor therapietrouwevaluatie van belemmeringen voor therapietrouw (verrichting)710838003
evaluatie van cardiale status met monitorevaluatie van cardiale status met monitor (verrichting)710839006
beoordelen van kennis bij verzorgerbeoordelen van kennis bij verzorger (situatie)710840008
evaluatie van angstevaluatie van angst (verrichting)710841007
evaluatie van culturele overtuigingenevaluatie van culturele overtuigingen (verrichting)710843005
evaluatie van doodsgebruikenevaluatie van doodsgebruiken (verrichting)710844004
evaluatie van besluitvaardigheidevaluatie van besluitvaardigheid (verrichting)710845003
evaluatie van sombere stemmingevaluatie van sombere stemming (verrichting)710846002
evaluatie van voedingsbehoefteevaluatie van voedingsbehoefte (verrichting)710847006
evaluatie van eet- en drinkgedragevaluatie van eet- en drinkgedrag (verrichting)710848001
evaluatie van beweeggedragevaluatie van beweeggedrag (verrichting)710849009
evaluatie van verwachtingenevaluatie van verwachtingen (verrichting)710850009
beoordeling van copinggedrag van familiebeoordeling van copinggedrag van familie (situatie)710851008
evaluatie van financiële situatieevaluatie van financiële situatie (verrichting)710852001
evaluatie van vochtbalansevaluatie van vochtbalans (verrichting)710853006
evaluatie van gezinsprocesevaluatie van gezinsproces (verrichting)710854000
evaluatie voor teken van ongemakevaluatie voor teken van ongemak (verrichting)710855004
evaluatie van rouwevaluatie van rouw (verrichting)710856003
evaluatie van kennis over medicatieregimeevaluatie van kennis over medicatieregime (verrichting)710858002
evaluatie van kennis over pijnmanagementevaluatie van kennis over pijnmanagement (verrichting)710859005
evaluatie van kennis over patiëntgecontroleerde analgesieevaluatie van kennis over patiëntgecontroleerde analgesie (verrichting)710860000
evaluatie van kennis over traditionele behandelingevaluatie van kennis over traditionele behandeling (verrichting)710861001
evaluatie van medicatievoorraadevaluatie van medicatievoorraad (verrichting)710862008
ondersteuning van rouwproces van gezinondersteuning van rouwproces van gezin (regime/therapie)710865005
ondersteuning bij gebruik van traditionele behandelingondersteuning bij gebruik van traditionele behandeling (regime/therapie)710866006
ondersteuning van besluitvormingsproces van gezinondersteuning van besluitvormingsproces van gezin (regime/therapie)710867002
ondersteunen van copingproces van gezinondersteunen van copingproces van gezin (regime/therapie)710869004
ondersteuning voor verzorger bij spenenondersteuning voor verzorger bij spenen (regime/therapie)710870003
ondersteuning voor verzorger bij continentietraining van kindondersteuning voor verzorger bij continentietraining van kind (regime/therapie)710871004
cliënt betrekken bij besluitvormingsprocescliënt betrekken bij besluitvormingsproces (verrichting)710873001
voorlichten over preventie van kruisinfectievoorlichten over preventie van kruisinfectie (verrichting)710874007
voorlichten over looptechniekvoorlichten over looptechniek (verrichting)710876009
voorlichten van ouder over verzorger-kindhechtingvoorlichten van ouder over verzorger-kindhechting (verrichting)710879002
voorlichten over stervensprocesvoorlichten over stervensproces (verrichting)710880004
voorlichten over eetpatroonvoorlichten over eetpatroon (verrichting)710881000
voorlichten over effectieve communicatievoorlichten over effectieve communicatie (verrichting)710882007
voorlichten over verhogen van tolerantie voor activiteitvoorlichten over verhogen van tolerantie voor activiteit (verrichting)710883002
voorlichten over onder controle houden van onthoudingsverschijnselenvoorlichten over onder controle houden van onthoudingsverschijnselen (verrichting)710884008
voorlichten over mobiliteitshulpmiddelvoorlichten over mobiliteitshulpmiddel (verrichting)710890007
voorlichten over complicaties bij stomavoorlichten over complicaties bij stoma (verrichting)710892004
voorlichten over middelenmisbruikvoorlichten over middelenmisbruik (verrichting)710893009
voorlichten over gebruik van beschermingvoorlichten over gebruik van bescherming (verrichting)710895002
voorlichten over gebruik van hulpmiddelvoorlichten over gebruik van hulpmiddel (verrichting)710896001
voorlichten over watervoorzieningvoorlichten over watervoorziening (verrichting)710897005
voorlichten over adaptatietechniekvoorlichten over adaptatietechniek (verrichting)710899008
verwijzen naar dienst voor zelfhulpverwijzen naar dienst voor zelfhulp (verrichting)710908005
verwijzen naar pastorale hulpverleningverwijzen naar pastorale dienstverlening (verrichting)710909002
verwijzen naar juridische dienstverwijzen naar juridische dienst (verrichting)710910007
verwijzen naar dienst voor huisvestingverwijzen naar dienst voor huisvesting (verrichting)710911006
verwijzen naar uitvaartondernemingverwijzen naar uitvaartonderneming (verrichting)710912004
verwijzen naar financiële dienstverleningverwijzen naar financiële dienstverlening (verrichting)710913009
verwijzen naar gezinstherapieverwijzen naar therapie voor gezin (verrichting)710914003
verwijzen naar gemeentelijke gezondheidszorgverwijzen naar gemeentelijke gezondheidszorg (verrichting)710915002
verwijzen naar borstvoedingscursus tijdens prenatale periodeverwijzen naar borstvoedingscursus tijdens prenatale periode (verrichting)710916001
verschaffen van transcutane elektrische zenuwstimulatorverschaffen van transcutane elektrische zenuwstimulator (verrichting)710917005
verschaffen van veiligheidsapparaatverschaffen van veiligheidsapparaat (verrichting)710918000
bieden van privacy voor levensbeschouwelijk gedragbieden van privacy voor levensbeschouwelijk gedrag (verrichting)710919008
bieden van privacybieden van privacy (verrichting)710920002
verstrekken van gezondheidsdienst ter bevordering van ontwikkeling van kindverstrekken van gezondheidsdienst ter bevordering van ontwikkeling van kind (verrichting)710921003
aanbieden van anticiperende begeleiding aan familieaanbieden van anticiperende begeleiding aan familie (situatie)710922005
aanbieden van bedtijdroutineaanbieden van bedtijdroutine (verrichting)710923000
zorgen voor voldoende watertoevoerzorgen voor voldoende watertoevoer (verrichting)710924006
verstrekken van voedselverstrekken van voedsel (verrichting)710925007
progressieve mobiliteitprogressieve mobiliteit (regime/therapie)710950005
Arranging transportation of deviceArranging transportation of device (procedure)710951009
pleiten voor borstvoedingpleiten voor borstvoeding (verrichting)710952002
controleren van veiligheid van apparaatcontroleren van veiligheid van apparaat (verrichting)710956004
evaluatie van inhalatietechniekevaluatie van inhalatietechniek (verrichting)710957008
controleren van identiteit van patiëntcontroleren van identiteit van patiënt (verrichting)710958003
implementatie van immobilisatieregimeimplementatie van immobilisatieregime (regime/therapie)710959006
verplaatsen van patiënt met transfertechniekverplaatsen van patiënt met transfertechniek (verrichting)710960001
positioneren van patiënt in bed met ondersteunend hulpmiddelpositioneren van patiënt in bed met ondersteunend hulpmiddel (verrichting)710961002
prenatale evaluatie van borstvoedingprenatale evaluatie van borstvoeding (verrichting)710970004
openhouden van luchtwegopenhouden van luchtweg (verrichting)710971000
onderhouden van valalarmonderhouden van valalarm (verrichting)710972007
preventie van ongewenste zwangerschappreventie van ongewenste zwangerschap (verrichting)710973002
preventie van osteoporosepreventie van osteoporose (verrichting)710974008
bekrachtigen van 'self-efficacy'bekrachtigen van 'self-efficacy' (verrichting)710975009
in stand houden van ademhalingsondersteuningin stand houden van ademhalingsondersteuning (verrichting)710976005
omgevingsstimuli minimaliserenomgevingsstimuli minimaliseren (verrichting)710978006
observatie van veranderde perceptieobservatie van veranderde perceptie (regime/therapie)710979003
preventie van kruisinfectiepreventie van kruisinfectie (verrichting)710980000
prioriteren van behandelregimeprioriteren van behandelregime (verrichting)710981001
voorlichting aan familie over toedienen van bloedproductvoorlichting aan familie over toedienen van bloedproduct (situatie)710983003
bekrachtigen van prestatiebekrachtigen van prestatie (verrichting)710984009
monitoren van onthouding van drugs en/of medicatiemonitoren van onthouding van drugs en/of medicatie (regime/therapie)710986006
surveillance van locatie van patiënt met dwaalalarmsurveillance van locatie van patiënt met dwaalalarm (regime/therapie)710987002
monitoren van perfusie van weefselmonitoren van perfusie van weefsel (regime/therapie)710988007
voorlichting aan familie over toedienen van vloeistofvoorlichting aan familie over toedienen van vloeistof (situatie)710989004
monitoren van risico op complicaties van door verpleegkundige gecontroleerde analgesiemonitoren van risico op complicaties van door verpleegkundige gecontroleerde analgesie (regime/therapie)710991007
monitoren van risico op complicaties van patiëntgecontroleerde analgesiemonitoren van risico op complicaties van patiëntgecontroleerde analgesie (regime/therapie)710992000
monitoren van effect van behandelingmonitoren van effect van behandeling (regime/therapie)710993005
monitoren van pijnmonitoren van pijn (regime/therapie)710995003
monitoren van lengtemonitoren van lengte (regime/therapie)710996002
monitoren van ineffectieve coping door familiemonitoren van ineffectieve coping door familie (regime/therapie)710997006
monitoren van kindermishandelingmonitoren van kindermishandeling (regime/therapie)710998001
monitoren van intake van voedselmonitoren van intake van voedsel (regime/therapie)710999009
monitoren van vochtuitscheidingmonitoren van vochtuitscheiding (regime/therapie)711000008
monitoren van intake van vochtmonitoren van intake van vocht (regime/therapie)711001007
monitoren van valrisicomonitoren van valrisico (regime/therapie)711002000
monitoren van darmperistaltiekmonitoren van darmperistaltiek (regime/therapie)711003005
monitoren van inspanningstolerantiemonitoren van inspanningstolerantie (regime/therapie)711004004
bepalen van vochtuitscheidingbepalen van vochtuitscheiding (verrichting)711005003
bepalen van vochtinnamebepalen van vochtinname (verrichting)711006002
bepalen van borstomvangbepalen van borstomvang (verrichting)711007006
evaluatie van vuilophaaldienstevaluatie van vuilophaaldienst (verrichting)711009009
evaluatie van gebruik van traditionele behandelingevaluatie van gebruik van traditionele behandeling (verrichting)711010004
evaluatie van toestand van urinewegenevaluatie van toestand van urinewegen (verrichting)711011000
evaluatie van letsel door transferevaluatie van letsel door transfer (verrichting)711012007
evaluatie van tabaksgebruikevaluatie van gebruik van tabak (verrichting)711013002
evaluatie van weefselperfusieevaluatie van weefselperfusie (verrichting)711014008
evaluatie van symptoombestrijdingevaluatie van symptoombestrijding (verrichting)711015009
evaluatie van spirituele overtuigingevaluatie van spirituele overtuiging (verrichting)711017001
evaluatie van sociale ondersteuningevaluatie van sociale ondersteuning (verrichting)711018006
identificeren van attitude tegenover zorgidentificeren van attitude tegenover zorg (verrichting)711022001
identificeren van attitude tegenover pijnidentificeren van attitude tegenover pijn (verrichting)711023006
identificeren van veranderde perceptieidentificeren van veranderde perceptie (verrichting)711024000
implementatie van clusterzorgimplementatie van clusterzorg (verrichting)711025004
identificatie van afwijkend lichaamsdeel voorafgaand aan perioperatieve positioneringidentificatie van afwijkend lichaamsdeel voorafgaand aan perioperatieve positionering (verrichting)711026003
verzorgen van diabetisch ulcusverzorgen van diabetisch ulcus (regime/therapie)711027007
counselen over tabaksgebruikcounselen over tabaksgebruik (verrichting)711028002
counselen over borstvoedingcounselen over borstvoeding (verrichting)711029005
counselen over mate van hoopcounselen over mate van hoop (verrichting)711030000
gedragscontract sluiten voor therapietrouwgedragscontract sluiten voor therapietrouw (verrichting)711031001
handhaven van gebruik van matras met verhoogde randenhandhaven van gebruik van matras met verhoogde randen (verrichting)711032008
bekrachtigen van therapietrouw aan behandelregimebekrachtigen van therapietrouw aan behandelregime (verrichting)711033003
bekrachtigen van persoonlijke identiteitbekrachtigen van persoonlijke identiteit (verrichting)711034009
bekrachtigen van impulsbeheersingbekrachtigen van impulsbeheersing (verrichting)711035005
verplaatsen van patiënt met transfertechniek met tilliftverplaatsen van patiënt met transfertechniek met tilapparaat (verrichting)711036006
toepassen van de-escalatietechniektoepassen van de-escalatietechniek (verrichting)711037002
bevorderen van conceptiebevorderen van conceptie (verrichting)711038007
evaluatie van huidintegriteitevaluatie van huidintegriteit (verrichting)711041003
evaluatie van persoonlijke verzorgingevaluatie van persoonlijke verzorging (verrichting)711043000
Liaising with prescribing provider to initiate nurse controlled analgesiaLiaising with prescribing provider to initiate nurse controlled analgesia (procedure)711044006
evaluatie van schoolgezondheidszorgevaluatie van schoolgezondheidszorg (verrichting)711045007
evaluatie van preoperatieve neurologische statusevaluatie van preoperatieve neurologische status (verrichting)711047004
evaluatie van patroon van mondhygiëneevaluatie van patroon van mondhygiëne (verrichting)711048009
evaluatie van fysiologische toestandevaluatie van fysiologische toestand (verrichting)711049001
evaluatie van stralingsletselevaluatie van stralingsletsel (verrichting)711050001
beoordelen van gereedheid voor ontslagevaluatie van gereedheid voor ontslag (verrichting)711051002
evaluatie van respons op voorlichtingevaluatie van respons op voorlichting (verrichting)711052009
beoordelen van risico op apneubeoordelen van risico op apneu (verrichting)711053004
beoordelen van valrisico bij opnamebeoordelen van valrisico bij opname (verrichting)711054005
evaluatie van ontkenningevaluatie van ontkenning (verrichting)711060005
familiegesprekfamiliegesprek (verrichting)711066004
coördineren van zorgplancoördineren van zorgplan (verrichting)711069006
Coordination of family conferenceCoordination of family conference (procedure)711070007
debriefing van patiënt na fysieke inperkingdebriefing van patiënt na fysieke inperking (regime/therapie)711078000
demonstreren van techniek voor valpreventiedemonstreren van techniek voor valpreventie (verrichting)711079008
demonstreren van ontspanningstechniekdemonstreren van ontspanningstechniek (verrichting)711080006
bespreken van datum voor stoppen met rokenbespreken van datum voor stoppen met roken (verrichting)711081005
bevorderen van voorlichten van gemeenschap over borstvoedingbevorderen van voorlichten van gemeenschap over borstvoeding (verrichting)711099002
zorg bij letselzorg bij letsel (regime/therapie)711107008
Informing health care professional of test resultInforming health care professional of test result (procedure)711108003
Informing health care professional of arterial blood gas test resultInforming health care professional of arterial blood gas test result (procedure)711109006
bekrachtigen van afwegen van prioriteiten voor behandelingbekrachtigen van afwegen van prioriteiten voor behandeling (verrichting)711110001
Informing health care professional of presence of implant deviceInforming health care professional of presence of implant device (procedure)711111002
beoordelen van arteriële bloedstroom met echografiebeoordelen van arteriële bloedstroom met echografie (verrichting)711113004
faciliteren bij toegang tot behandelingfaciliteren bij toegang tot behandeling (verrichting)711114005
faciliteren bij financieel herstelfaciliteren bij financieel herstel (verrichting)711115006
faciliteren bij herstel na middelenmisbruikfaciliteren bij herstel na middelenmisbruik (verrichting)711116007
faciliteren bij impulsbeheersingfaciliteren bij impulsbeheersing (verrichting)711117003
faciliteren bij herstel na alcoholmisbruikfaciliteren bij herstel na alcoholmisbruik (verrichting)711118008
faciliteren bij mogelijkheid tot kenbaar maken van behoeftenfaciliteren bij mogelijkheid tot kenbaar maken van behoeften (verrichting)711119000
faciliteren bij acceptatie van ouder wordenfaciliteren bij acceptatie van ouder worden (verrichting)711120006
faciliteren van familieleden bij mogelijkheid tot deelname in zorgplanfaciliteren van familieleden bij mogelijkheid tot deelname in zorgplan (verrichting)711121005
opbouwen van vertrouwenopbouwen van vertrouwen (verrichting)711122003
evaluatie van patiënttevredenheidevaluatie van patiënttevredenheid (verrichting)711125001
postoperatief beoordelen van risico op infectiepostoperatief beoordelen van risico op infectie (verrichting)711126000
postoperatief monitoren op signalen en symptomen van infectiepostoperatief monitoren op signalen en symptomen van infectie (regime/therapie)711127009
tellen van instrumenten en sponzentellen van instrumenten en sponzen (verrichting)711136008
tellen van instrumenten en sponzen tijdens operatietellen van instrumenten en sponzen tijdens operatie (verrichting)711137004
evaluatie van procedure voor tellen van instrumenten en gazenevaluatie van procedure voor tellen van instrumenten en gazen (verrichting)711138009
evaluatie van tubes en drainsevaluatie van tubes en drains (verrichting)711139001
bekrachtigen van therapietrouw aan behandelregime met fysiotherapiebekrachtigen van therapietrouw aan behandelregime met fysiotherapie (verrichting)711170009
verwijzen naar steungroepverwijzen naar steungroep (verrichting)711281004
zorg voor huidconditiezorg voor huidconditie (regime/therapie)711282006
evaluatie van vermogen om mantelzorg te verlenenevaluatie van vermogen om mantelzorg te verlenen (verrichting)712533008
evaluatie van elektriciteitsletselevaluatie van elektriciteitsletsel (verrichting)712535001
evaluatie van letsel door laserevaluatie van letsel door laser (verrichting)712551009
evaluatie van patroon van persoonlijke hygiëneevaluatie van patroon van persoonlijke hygiëne (verrichting)712552002
Liaising with patientLiaising with patient (procedure)712553007
Liaising with patient on breastfeeding planLiaising with patient on breastfeeding plan (procedure)712554001
overleggen over dieetregimeoverleggen over dieetregime (verrichting)712555000
overleggen over pijnbestrijdingsplanoverleggen over pijnbestrijdingsplan (verrichting)712556004
voorlichten over pijnvoorlichten over pijn (verrichting)712651001
evaluatie van zorgplanevaluatie van zorgplan (verrichting)712744002
aanmoedigen om grenzen te stellenaanmoedigen om grenzen te stellen (verrichting)713073001
beoordelen van risico op ineffectieve weefselperfusiebeoordelen van risico op ineffectieve weefselperfusie (verrichting)713088006
verificatie van aanwezigheid van correctief hulpmiddelverificatie van aanwezigheid van correctief hulpmiddel (verrichting)713089003
Risk reduction techniqueRisk reduction technique (procedure)713090007
voorlichten over vaginale hygiënevoorlichten over vaginale hygiëne (verrichting)713091006
voorlichten over gebruik van pillendoosvoorlichten over gebruik van pillendoos (verrichting)713092004
voorlichten over irrigatie van urostomavoorlichten over irrigatie van urostoma (verrichting)713093009
voorlichten over functie van urinewegstelselvoorlichten over functie van urinewegstelsel (verrichting)713094003
voorlichten over blaasspoelingvoorlichten over urineblaasspoeling (verrichting)713095002
voorlichten over passief rokenvoorlichten over passief roken (verrichting)713096001
voorlichten over meting van pulsaties ter hoogte van arteria radialisvoorlichten over meting van pulsaties ter hoogte van arteria radialis (verrichting)713097005
voorlichten over ziekenhuisopnamevoorlichten over ziekenhuisopname (verrichting)713098000
voorlichten over foetale ontwikkelingvoorlichten over foetale ontwikkeling (verrichting)713099008
Education about diversional therapyEducation about diversional therapy (procedure)713100000
voorlichten over verzorging van diabetisch ulcusvoorlichten over verzorging van diabetisch ulcus (verrichting)713101001
voorlichten over veiligheid van apparaatvoorlichten over veiligheid van apparaat (verrichting)713102008
aanmoedigen tot urinecontinentieaanmoedigen tot urinecontinentie (verrichting)713103003
aanmoedigen om positief lichaamsbeeld te hebbenaanmoedigen om positief lichaamsbeeld te hebben (verrichting)713104009
aanmoedigen tot fecale continentieaanmoedigen tot fecale continentie (verrichting)713105005
screenen op drugsmisbruikscreenen op drugsmisbruik (verrichting)713106006
screenen op alcoholmisbruikscreenen op alcoholmisbruik (verrichting)713107002
Provide status report to multidisciplinary teamProvide status report to multidisciplinary team (procedure)713108007
verwijzen naar warmemaaltijdendienstverwijzen naar warmemaaltijdendienst (verrichting)713109004
verschaffen van medicijndoos met timer en spraakverschaffen van medicijndoos met timer en spraak (verrichting)713110009
verschaffen van medicijndoos met timerverschaffen van medicijndoos met timer (verrichting)713111008
verschaffen van geheugenhulpmiddelverschaffen van geheugenhulpmiddel (verrichting)713112001
verstrekken van medicatieschemaverstrekken van medicatieschema (verrichting)713113006
verstrekken van medicatielijstverstrekken van medicatielijst (verrichting)713114000
preventie van obstipatiepreventie van obstipatie (verrichting)713115004
monitoren van therapietrouwmonitoren van therapietrouw (regime/therapie)713116003
monitoren van foetale ontwikkelingmonitoren van foetale ontwikkeling (regime/therapie)713117007
monitoren van apparaat voor mechanische hartondersteuningmonitoren van apparaat voor mechanische hartondersteuning (regime/therapie)713118002
monitoren van verwardheidmonitoren van verwardheid (regime/therapie)713119005
tellen van foetale bewegingentellen van foetale bewegingen (regime/therapie)713120004
irrigatie van urostomairrigatie van urostoma (verrichting)713123002
coördineren van casusbesprekingcoördineren van casusbespreking (verrichting)713126005
evaluatie van alcoholgebruikevaluatie van alcoholgebruik (verrichting)713127001
evaluatie van lichaamsbeeldevaluatie van lichaamsbeeld (verrichting)713128006
beoordeling van vaardigheden betreffende verzorgenbeoordeling van vaardigheden betreffende verzorgen (situatie)713129003
evaluatie van diabetisch voetulcusevaluatie van diabetisch voetulcus (verrichting)713130008
evaluatie van duizeligheidevaluatie van duizeligheid (verrichting)713131007
evaluatie van gebruik van drug of geneesmiddelevaluatie van gebruik van drug of geneesmiddel (verrichting)713132000
evaluatie na mogelijke blootstelling aan besmettingevaluatie na mogelijke blootstelling aan besmetting (verrichting)713133005
evaluatie van perifere neurovasculaire functieevaluatie van perifere neurovasculaire functie (verrichting)713134004
evaluatie van perfusie van perifeer weefselevaluatie van perfusie van perifeer weefsel (verrichting)713135003
beoordelen van risico op geweldbeoordelen van risico op geweld (verrichting)713136002
evaluatie van mate van stressevaluatie van mate van stress (verrichting)713137006
ondersteunen bij mobiliteit in bedondersteunen bij mobiliteit in bed (verrichting)713138001
beoordelen van risico op ongewenste reactie op geneesmiddeleninteractiebeoordelen van risico op ongewenste reactie op geneesmiddeleninteractie (verrichting)713139009
afname van arterieel bloedafname van arterieel bloed (verrichting)713143008
motiverende interviewtechniekmotiverende interviewtechniek (verrichting)713144002
voorlichten over immobilisatievoorlichten over immobilisatie (verrichting)713145001
Referral to health aide serviceReferral to health aide service (procedure)713146000
toedienen van hemostaticumtoedienen van hemostaticum (verrichting)713147009
voorkomen en behandelen van symptomenvoorkomen en behandelen van symptomen (verrichting)713148004
faciliteren om rol op zich te kunnen nemenfaciliteren om rol op zich te kunnen nemen (regime/therapie)713149007
preventie van diabetisch voetulcuspreventie van diabetisch voetulcus (regime/therapie)713150007
plantaire drukmetingplantaire drukmeting (verrichting)713374001
voorlichten over dehydratievoorlichten over dehydratie (verrichting)713379006
beoordelen van impact van ziekte op rolevaluatie van impact van ziekte op rol (verrichting)714410006
mondzorgmondzorg (regime/therapie)717778001
pulsaties meten ter hoogte van arteria radialispulsaties meten ter hoogte van arteria radialis (verrichting)72027000
beoordeling van mate van stress bij verzorgerbeoordeling van mate van stress bij verzorger (situatie)733861006
gespecialiseerde zorg voor gebitsprothesegespecialiseerde zorg voor gebitsprothese (regime/therapie)7476006
voeden van patiëntvoeden van patiënt (regime/therapie)75118006
speltherapiespeltherapie (regime/therapie)76075007
spoelen van blaasspoelen van blaas (verrichting)78533007
genetische counselinggenetische counseling (verrichting)79841006
manuele externe hartmassage met gesloten thoraxmanuele externe hartmassage met gesloten thorax (verrichting)83099006
voorlichten over ziekteverloop of ziektebeeldvoorlichten over ziekteverloop of ziektebeeld (verrichting)84635008
verwijzen van patiënt voor gezinsplanningverwijzen van patiënt voor gezinsplanning (verrichting)86395003
voorlichten over veiligheidsmaatregelen voor kinderenvoorlichten over veiligheidsmaatregelen voor kinderen (verrichting)88099009
cardiopulmonale resuscitatiecardiopulmonale resuscitatie (verrichting)89666000
separeren van patiëntsepareren van patiënt (verrichting)90278001
voorlichten over medicatievoorlichten over medicatie (verrichting)967006