simpele referentieset van landelijk implantatenregister

Omschrijving SNOMED-CT FSN Id
urinaire sfincterprotheseurinaire sfincterprothese (fysiek object)261680000
oppompbare penisprotheseoppompbare penisprothese (fysiek object)286557007
met antilichamen gecoate coronaire stentmet antilichamen gecoate coronaire stent (fysiek object)462402001
elektrodeset voor percutaan elektrostimulatiesysteem voor incontinentiebeheersingelektrodeset voor percutaan elektrostimulatiesysteem voor incontinentiebeheersing (fysiek object)462730002
draagbare recorder voor langdurige registratie van fysiologie van patiëntdraagbare recorder voor langdurige registratie van fysiologie van patiënt (fysiek object)462749003
systeem voor interferentiële elektrostimulatiesysteem voor interferentiële elektrostimulatie (fysiek object)462766001
percutaan elektrostimulatiesysteem voor incontinentiebeheersingpercutaan elektrostimulatiesysteem voor incontinentiebeheersing (fysiek object)462797002
elektrode voor systeem voor interferentiële elektrostimulatieelektrode voor systeem voor interferentiële elektrostimulatie (fysiek object)462865008
polyethyleenpatellaprothesepolyethyleenprothese van patella (fysiek object)463183005
posterieur gestabiliseerde totale knieprotheseposterieur gestabiliseerde totale knieprothese (fysiek object)463239005
metalen acetabulumlinermetalen acetabulumliner (fysiek object)463246001
metaal-op-metaal totale heupprothesemetaal-op-metaal totale heupprothese (fysiek object)463275007
in middenoor implanteerbaar oorstukin middenoor implanteerbaar oorstuk (fysiek object)463312000
'press-fit'-schouder-humerussteelprothese'press-fit'-prothese van schouder-humerussteel (fysiek object)463417005
metacarpale prothesemetacarpale prothese (fysiek object)463436000
modulaire 'press-fit'-prothese van heup-femurmodulaire 'press-fit'-prothese van heup-femur (fysiek object)463439007
metalen femurkopprothesemetalen femurkopprothese (fysiek object)463559008
polyethyleenacetabulumprothesepolyethyleenprothese van acetabulum (fysiek object)463582005
'metal backed'-patellaprothese'metal backed'-patellaprothese (fysiek object)463613003
metaal-op-polyetheen totale heupprothesemetaal-op-polyetheen totale heupprothese (fysiek object)463626004
eendelige 'press-fit'-prothese van heup-femureendelige 'press-fit'-prothese van heup-femur (fysiek object)463669007
polyethyleenelleboog-ulnaprothesepolyethyleenelleboog-ulnaprothese (fysiek object)463694008
'press-fit'-femursteelprothese'press-fit'-femursteelprothese (fysiek object)463848008
met mesh omhulde coronaire stentmet mesh omhulde coronaire stent (fysiek object)463853003
'metal-backed' elleboog-ulnaprotheseprothese van elleboog-ulna met metalen onderstructuur (fysiek object)463965003
'bare-metal' coronaire stent'bare-metal' coronaire stent (fysiek object)464052002
met fysiologische zoutoplossing gevuld borstimplantaatmet fysiologische zoutoplossing gevuld borstimplantaat (fysiek object)464376000
set voor verwijdering van pacemakerdraad voor eenmalig gebruikset voor verwijdering van pacemakerdraad voor eenmalig gebruik (fysiek object)464536009
programmeerapparaat voor nervus-vagusstimulatorprogrammeerapparaat voor nervus-vagusstimulator (fysiek object)464706003
mitralisclipmitralisclip (fysiek object)464887003
herbruikbare set voor verwijdering van pacemakerdraadherbruikbare set voor verwijdering van pacemakerdraad (fysiek object)464925009
tibia-inserttibiaal inzetstuk (fysiek object)465042008
hemischouderprothesehemischouderprothese (fysiek object)465049004
niet-gecoate heup-femurrevisieprotheseheup-femurrevisieprothese zonder coating (fysiek object)465185001
kop van reversed schouderprothesekop van reversed schouderprothese (fysiek object)465280001
schouder-humerussteelprothese met trabeculaeschouder-humerussteelprothese met trabeculae (fysiek object)465318004
knie-femurprothese met trabeculaeknie-femurprothese met trabeculae (fysiek object)465344004
met siliconengel gevuld borstimplantaatmet siliconengel gevuld borstimplantaat (fysiek object)465380004
totale pols-radiusprothesetotale pols-radiusprothese (fysiek object)465425005
tijdelijk/permanent vena-cavafiltertijdelijk/permanent vena-cavafilter (fysiek object)465444003
univentriculaire interne cardioverter-defibrillatoruniventriculaire interne cardioverter-defibrillator (fysiek object)465460004
spacer voor totale polsprothesespacer voor totale polsprothese (fysiek object)465474006
totale polsprothesetotale polsprothese (fysiek object)465483001
gecoate heup-femurrevisieprotheseheup-femurrevisieprothese met coating (fysiek object)465506009
complete polsprothesecomplete polsprothese (fysiek object)465534002
insert voor tibiacomponent met trabeculae van knieprotheseinsert voor tibiacomponent met trabeculae van knieprothese (fysiek object)465651001
gecoate femursteelrevisieprothesegecoate revisieprothese van femursteel (fysiek object)465737006
ventriculair circulatieondersteunend systeemventriculair circulatieondersteunend systeem (fysiek object)465762006
schouderkomprotheseprothese van schoudergewrichtskom (fysiek object)465886002
'baseplate' van 'reversed' schouderprothesebasisplaat van 'reversed' schouderprothese (fysiek object)465895005
'resurfacing'-heupprothese'resurfacing'-heupprothese (fysiek object)465954006
niet-gecoate femursteelrevisieprothesefemursteelrevisieprothese zonder coating (fysiek object)465970008
permanent vena-cavafilterpermanent vena-cavafilter (fysiek object)466106005
niet-gecoate elleboog-humerusprotheseelleboog-humerusprothese zonder coating (fysiek object)466198002
niet-gecoate modulaire femursteelprotheseniet-gecoate modulaire femursteelprothese (fysiek object)466224000
tijdelijke heupprothesetijdelijke heupprothese (fysiek object)466233003
'rotating hinge' totale knieprothese'rotating hinge' totale knieprothese (fysiek object)466327009
unicondylaire knie-insertunicondylair inzetstuk van knie (fysiek object)466374000
spacer voor unicondylaire knieprothesespacer voor unicondylaire knieprothese (fysiek object)466401005
systeem voor analgetische elektrostimulatie van ruggenmergsysteem voor analgetische elektrostimulatie van ruggenmerg (fysiek object)466482001
niet-gecoate enkel-talusprotheseenkel-talusprothese zonder coating (fysiek object)466500009
niet-gecoate knie-femurprotheseniet-gecoate knie-femurprothese (fysiek object)466545008
niet-gecoate modulaire heup-femurprotheseniet-gecoate modulaire heup-femurprothese (fysiek object)466606006
niet-gecoate polyethyleen unicondylaire knie-tibiaprothesepolyethyleen unicondylaire knie-tibiaprothese zonder coating (fysiek object)466666009
niet-gecoate schouder-humerussteelprotheseschouder-humerussteelprothese zonder coating (fysiek object)466724004
eendelige niet-gecoate heup-femurprotheseeendelige niet-gecoate heup-femurprothese (fysiek object)466762001
niet-gecoate enkel-tibiaprotheseenkel-tibiaprothese zonder coating (fysiek object)466765004
niet-gecoate polyethyleen knie-tibiaprothesepolyethyleen knie-tibiaprothese zonder coating (fysiek object)466805007
niet-gecoate unicondylaire knie-femurprotheseunicondylaire knie-femurprothese zonder coating (fysiek object)466811005
unicondylaire knieprotheseunicondylaire knieprothese (fysiek object)466873001
eendelige niet-gecoate femursteelprotheseeendelige niet-gecoate femursteelprothese (fysiek object)467014007
pols-ulnakopprothesepols-ulnakopprothese (fysiek object)467026002
insert voor niet-gecoate tibiacomponent van knieprotheseinsert voor niet-gecoate tibiacomponent van knieprothese (fysiek object)467119004
niet-gecoate metalen unicondylaire knie-tibiaprothesemetalen unicondylaire knie-tibiaprothese zonder coating (fysiek object)467147000
niet-gecoate metalen knie-tibiaprothesemetalen knie-tibiaprothese zonder coating (fysiek object)467162003
keramische acetabulumlinerkeramische acetabulumliner (fysiek object)467226005
kabel voor spoel van cochleair implantaatkabel voor spoel van cochleair implantaat (fysiek object)467286008
gecoate unicondylaire knie-tibiaprotheseunicondylaire knie-tibiaprothese met coating (fysiek object)467317005
scaphoidprothesescafoïdprothese (fysiek object)467357008
cochleair implantaatcochleair implantaat (fysiek object)467396002
geluidsprocessor van cochleair implantaatgeluidsprocessor van cochleair implantaat (fysiek object)467453006
elektrodesysteem van cochleair implantaatelektrodesysteem van cochleair implantaat (fysiek object)467600008
gecoate schouder-humerussteelprotheseschouder-humerussteelprothese met coating (fysiek object)467694007
gecoate enkel-talusprotheseenkel-talusprothese met coating (fysiek object)467716004
insert voor gecoate tibiacomponent van knieprotheseinsert voor gecoate tibiacomponent van knieprothese (fysiek object)467719006
keramiek-op-polyethyleen totale heupprothesekeramiek-op-polyethyleen totale heupprothese (fysiek object)467789002
lunatumprotheseprothese van os lunatum (fysiek object)467815007
keramiek-op-metaal totale heupprothesekeramiek-op-metaal totale heupprothese (fysiek object)467847002
gecoate knie-femurprotheseknie-femurprothese met coating (fysiek object)467885004
nervus-vagusstimulator voor opheffen van comanervus-vagusstimulator voor opheffen van coma (fysiek object)467925001
gecoate modulaire heup-femurprothesemodulaire heup-femurprothese met coating (fysiek object)467928004
systeem voor fysiologisch monitoren van hartritmestoornissysteem voor fysiologisch monitoren van hartritmestoornis (fysiek object)467969008
CR totale knieprothesekruisbandsparende totale knieprothese (fysiek object)467984004
keramische femurkopprothesekeramische femurkopprothese (fysiek object)467987006
gecoate enkel-tibiaprotheseenkel-tibiaprothese met coating (fysiek object)467990000
gecoate unicondylaire knie-femurprotheseunicondylaire knie-femurprothese met coating (fysiek object)467996006
systeem voor elektrostimulatie van nervus sinus caroticisysteem voor elektrostimulatie van carotissinuszenuw (fysiek object)468030002
trapeziumprotheseprothese van os trapezium (fysiek object)468047001
spoel van cochleair implantaatspoel van cochleair implantaat (fysiek object)468054007
modulaire femursteelprothese met coatingmodulaire femursteelprothese met coating (fysiek object)468063009
acetabulumschelpacetabulumschelp (fysiek object)468090000
gecoate elleboog-humerusprotheseelleboog-humerusprothese met coating (fysiek object)468156006
gecoate knie-tibiaprotheseknie-tibiaprothese met coating (fysiek object)468180005
voerdraad voor onderscheppen van embolusvoerdraad voor onderscheppen van embolus (fysiek object)468282008
endocardiale pacemakerdraadendocardiale pacemakerdraad (fysiek object)468536004
interne tweekamercardioverter-defibrillatorinterne tweekamercardioverter-defibrillator (fysiek object)468542000
'drug-eluting' nierarteriestent'drug-eluting' nierarteriestent (fysiek object)468674001
epicardiale pacemakerdraadepicardiale pacemakerdraad (fysiek object)468720003
'drug-eluting' carotisstent'drug-eluting' carotisstent (fysiek object)468987009
elleboog-radiusprotheseprothese van elleboog-radius (fysiek object)469033005
endobronchiale klependobronchiale klep (fysiek object)469040006
'drug-eluting' femoralisstent'drug-eluting' femoralisstent (fysiek object)469161002
niet-programmeerbare intrathecale implanteerbare infuuspompniet-programmeerbare intrathecale implanteerbare infuuspomp (fysiek object)469198001
bipolaire humeruskopcomponentbipolaire humeruskopcomponent (fysiek object)469222000
elektrode van interne cardioverter-defibrillator voor volwasseneelektrode van interne cardioverter-defibrillator voor volwassene (fysiek object)469331002
'fixed bearing' totale enkelprothese'fixed bearing' totale enkelprothese (fysiek object)469335006
urethrale plug vanwege urine-incontinentie bij vrouwurethrale plug vanwege urine-incontinentie bij vrouw (fysiek object)469411002
urethrale ballon tegen urine-incontinentie bij vrouwurethrale ballon tegen incontinentie bij vrouwen (fysiek object)469429007
IUD met hormoonafgifteIUD met hormoonafgifte (fysiek object)469606005
hydraulisch systeem voor incontinentiebehandelinghydraulisch systeem voor incontinentiebehandeling (fysiek object)469626009
implanteerbaar elektrostimulatiesysteem voor verbetering van gangimplanteerbaar elektrostimulatiesysteem voor verbetering van gang (fysiek object)469712005
anesthetische hersenstimulatoranesthetische hersenstimulator (fysiek object)469772002
incontinentieverband bij urine-incontinentie bij vrouwincontinentieverband bij urine-incontinentie bij vrouw (fysiek object)469784000
'coil' voor longvolumereductie'coil' voor longvolumereductie (fysiek object)469789005
rotatieprothese van humerusrotatieprothese van humerus (fysiek object)469829004
katheter van intracardiale circulatieondersteunende axiale pompkatheter van intracardiale circulatieondersteunende axiale pomp (fysiek object)469868006
met metaal bedekt IUDmet metaal bedekt 'intrauterine device' (fysiek object)469876008
intra-aortaal filterintra-aortaal filter (fysiek object)469906008
bipolaire femurkopcomponentbipolaire femurkopcomponent (fysiek object)469999008
programmeerbare intrathecale implanteerbare infuuspompprogrammeerbare intrathecale implanteerbare infuuspomp (fysiek object)470074000
analgetische transcutane elektrische zenuwstimulatoranalgetische transcutane elektrische zenuwstimulator (fysiek object)470201004
'hinged' totale elleboogprothese'hinged' totale elleboogprothese (fysiek object)470275009
bedieningsmagneet voor implanteerbare stimulatorbedieningsmagneet voor implanteerbare stimulator (fysiek object)470345002
implanteerbare elektrode voor elektrostimulatiesysteem voor incontinentiebeheersingimplanteerbare elektrode voor elektrostimulatiesysteem voor incontinentiebeheersing (fysiek object)470391005
patiëntactivator voor implanteerbare hartmonitorpatiëntactivator voor implanteerbare hartmonitor (fysiek object)470437006
annuloplastiekring voor aortaklepannuloplastiekring voor aortaklep (fysiek object)470447009
implanteerbare hartritmemonitorimplanteerbare hartritmemonitor (fysiek object)470646006
nervus-vagusstimulator tegen convulsiesnervus-vagusstimulator tegen convulsies (fysiek object)470661007
implanteerbaar elektrostimulatiesysteem voor incontinentiebeheersingimplanteerbaar elektrostimulatiesysteem voor incontinentiebeheersing (fysiek object)470726009
bioresorbeerbare 'drug-eluting' coronaire stentbioresorbeerbare 'drug-eluting' coronaire stent (fysiek object)700515002
met niet-bioresorbeerbaar polymeer gecoate 'drug-eluting' coronaire stentmet niet-bioresorbeerbaar polymeer gecoate 'drug-eluting' coronaire stent (fysiek object)700516001
met koolstof gecoate 'drug-eluting' coronaire stentmet koolstof gecoate 'drug-eluting' coronaire stent (fysiek object)700517005
'bare-metal' intracraniële vasculaire stent'bare-metal' intracraniële vasculaire stent (fysiek object)700589004
met siliciumcarbide gecoate intracraniële vasculaire stentmet siliciumcarbide gecoate intracraniële vasculaire stent (fysiek object)700590008
'resurfacing'-prothese van humeruskop'resurfacing'-prothese van humeruskop (fysiek object)700608000
humeruskopproefprothese voor eenmalig gebruikproefprothese van humeruskop voor eenmalig gebruik (fysiek object)700609008
transcutane elektrische zenuwstimulator voor artritistranscutane elektrische zenuwstimulator voor artritis (fysiek object)700669005
eendelige proximale interfalangeale gewrichtsprotheseeendelige prothese van proximaal interfalangeaal gewricht (fysiek object)700680005
starre penisprothesestarre penisprothese (fysiek object)700685000
bioresorbeerbare stent voor meerdere perifere arteriënbioresorbeerbare stent voor meerdere perifere arteriën (fysiek object)700771002
gedeeltelijk implanteerbaar middenoorimplantaatgedeeltelijk implanteerbaar middenoorimplantaat (fysiek object)700811002
geluidsprocessor van gedeeltelijk implanteerbaar middenoorimplantaatgeluidsprocessor van gedeeltelijk implanteerbaar middenoorimplantaat (fysiek object)700812009
vibratiesysteem van gedeeltelijk implanteerbaar middenoorimplantaatvibratiesysteem van gedeeltelijk implanteerbaar middenoorimplantaat (fysiek object)700813004
chirurgisch matje voor stressincontinentie bij vrouwchirurgisch matje voor stressincontinentie bij vrouwen (fysiek object)700885003
reversed totale schouderprothesereversed totale schouderprothese (fysiek object)700892008
polyethyleencup voor reversed schouderprothesepolyethyleencup voor reversed schouderprothese (fysiek object)700893003
'bare-metal' carotisstent'bare-metal' carotisstent (fysiek object)700988000
elektrode van interne cardioverter-defibrillator voor kindelektrode van interne cardioverter-defibrillator voor kind (fysiek object)701059007
larynxstentlarynxstent (fysiek object)701345007
'bare-metal' aortastent'bare-metal' aortastent (fysiek object)701365000
bal-in-kooi-hartklepprothesebal-in-kooi-hartklepprothese (fysiek object)701372004
hybride/gecoate aortastenthybride/gecoate aortastent (fysiek object)701381005
'bare-metal' bronchusstent'bare-metal' bronchusstent (fysiek object)701383008
hybride/gecoate bronchusstenthybride/gecoate bronchusstent (fysiek object)701390003
kantelschijfklepprothesekantelschijfklepprothese (fysiek object)701403006
proefprothese van femurkopproefprothese van femurkop (fysiek object)701453000
proefprothese acetabulumproefprothese acetabulum (fysiek object)701454006
femursteelproefprotheseproefprothese van femursteel (fysiek object)701455007
toedieningssysteem voor medicatie voor pijnbestrijdingtoedieningssysteem voor medicatie voor pijnbestrijding (fysiek object)701477006
direct akoestisch cochleair implantaatdirect akoestisch cochleair implantaat (fysiek object)701482004
elektronica van direct akoestisch cochleair implantaatelektronica van direct akoestisch cochleair implantaat (fysiek object)701483009
geluidsprocessor van direct akoestisch cochleair implantaatgeluidsprocessor van direct akoestisch cochleair implantaat (fysiek object)701484003
patellaproefprotheseproefprothese van patella (fysiek object)701511004
knie-femurproefprotheseproefprothese van knie-femur (fysiek object)701512006
knie-tibiaproefprotheseproefprothese van knie-tibia (fysiek object)701513001
proefprothese van elleboog-humerusproefprothese van elleboog-humerus (fysiek object)701540001
elleboog-ulnaproefprotheseproefprothese van elleboog-ulna (fysiek object)701541002
met antilichamen gecoate 'drug-eluting' coronaire stentmet antilichamen gecoate 'drug-eluting' coronaire stent (fysiek object)701548008
met bioresorbeerbaar polymeer gecoate 'drug-eluting' coronaire stentmet bioresorbeerbaar polymeer gecoate 'drug-eluting' coronaire stent (fysiek object)701553003
sjabloon voor bolvorm van femurkopsjabloon voor bolvorm van femurkop (fysiek object)701554009
herbruikbare proefprothese humeruskopherbruikbare proefprothese humeruskop (fysiek object)701565004
nervus-vagusstimulator voor behandeling van migrainenervus-vagusstimulator voor behandeling van migraine (fysiek object)701602006
nervus-vagusstimulator voor behandeling van reactieve luchtwegaandoeningnervus-vagusstimulator voor behandeling van reactieve luchtwegaandoening (fysiek object)701603001
op maat gemaakte bioresorbeerbare tracheastentop maat gemaakte bioresorbeerbare tracheastent (fysiek object)701604007
met metafyseankers gefixeerde humeruskopprothesemet metafyseankers gefixeerde humeruskopprothese (fysiek object)701700005
'drug-eluting' stent voor arterie van onderbeen'drug-eluting' stent voor arterie van onderbeen (fysiek object)701709006
volledig implanteerbaar middenoorimplantaatvolledig implanteerbaar middenoorimplantaat (fysiek object)701729007
partiële resurfacingprothese van knie-femurpartiële resurfacingprothese van knie-femur (fysiek object)701730002
vaginaal in te brengen hulpmiddel tegen urine-incontinentie bij vrouwvaginaal in te brengen hulpmiddel tegen urine-incontinentie bij vrouw (fysiek object)701786002
chirurgische mesh van composiet van biologisch materiaal en polymeer voor prolaps van bekkenorgaanchirurgische mesh van composiet van biologisch materiaal en polymeer voor prolaps van bekkenorgaan (fysiek object)701842003
chirurgische mesh van polymeercomposiet voor prolaps van bekkenorgaanchirurgische mesh van polymeercomposiet voor prolaps van bekkenorgaan (fysiek object)701843008
adapter voor femurkop/femursteelprotheseadapter voor femurkop/femursteelprothese (fysiek object)701855002
tweeslippige aortaklepprothesetweeslippige aortaklepprothese (fysiek object)701897008
tweeslippige mitralisklepprothesetweeslippige mitralisklepprothese (fysiek object)701898003
modulaire proximaal interfalangeaal gewrichtsprothesemodulaire prothese van proximaal interfalangeaal gewricht (fysiek object)702055003
body van 'reversed' schouderprothesebody van 'reversed' schouderprothese (fysiek object)702098004
prothese van schouder-humerusschachtprothese van schouder-humerusschacht (fysiek object)702099007
keramische cup voor reversed schouderprothesekeramische cup voor reversed schouderprothese (fysiek object)702100004
metalen cup voor reversed schouderprothesemetalen cup voor omgekeerde schouderprothese (fysiek object)702101000
metalen acetabulumprothesemetalen acetabulumprothese (fysiek object)702103002
keramische acetabulumprothesekeramische acetabulumprothese (fysiek object)702104008
TESS-prothesetotal evolutive shoulder system (fysiek object)702105009
chirurgisch matje voor stressincontinentie bij manchirurgisch matje voor stressincontinentie bij mannen (fysiek object)702212007
intracardiale pacemakerintracardiale pacemaker (fysiek object)702215009
interne cardioverter-defibrillator voor cardiale resynchronisatietherapieinterne cardioverter-defibrillator voor cardiale resynchronisatietherapie (fysiek object)704707009
implanteerbare pacemaker voor cardiale resynchronisatietherapieimplanteerbare pacemaker voor cardiale resynchronisatietherapie (fysiek object)704708004
implanteerbare 'on-demand'-tweekamerpacemakerimplanteerbare 'on-demand'-tweekamerpacemaker (fysiek object)704721006
implanteerbare frequentieadapterende tweekamerpacemakerimplanteerbare frequentieadapterende tweekamerpacemaker (fysiek object)704722004
endocardiale defibrillatiegeleidingsdraadendocardiale defibrillatiegeleidingsdraad (fysiek object)704725002
implanteerbare univentriculaire pacemaker met 'on-demand' of 'fixed-rate' pacingimplanteerbare univentriculaire pacemaker met 'on-demand' of 'fixed-rate' pacing (fysiek object)704768001
implanteerbare frequentieadapterende univentriculaire pacemakerimplanteerbare frequentieadapterende univentriculaire pacemaker (fysiek object)704769009
instrument voor implanteren van penisprotheseinstrument voor implanteren van penisprothese (fysiek object)704780009
nervus-vagusstimulator voor cardiale therapienervus-vagusstimulator voor cardiale therapie (fysiek object)704786003
chirurgische mesh van synthetische polymeer voor prolaps van bekkenorgaanchirurgische mesh van synthetische polymeer voor prolaps van bekkenorgaan (fysiek object)704800001
chirurgisch matje voor fecale incontinentie bij vrouwchirurgisch matje voor fecale incontinentie bij vrouw (fysiek object)704802009
adapter voor implantatie van pacemakerdraadadapter voor implantatie van pacemakerdraad (fysiek object)704829004
coronaire veneuze pacemakerdraadcoronaire veneuze pacemakerdraad (fysiek object)704835004
kop van 'reversed' schouderproefprothesekop van 'reversed' schouderproefprothese (fysiek object)704855003
proefprothese van schoudergewrichtskomproefprothese van schoudergewrichtskom (fysiek object)704856002
verlengingsprothese van humerusschachtverlengingsprothese van humerusschacht (fysiek object)704857006
verlengingsproefprothese van humerusschachtverlengingsproefprothese van humerusschacht (fysiek object)704858001
humerusschachtproefprotheseproefprothese van humerusschacht (fysiek object)704859009
humerussteelproefprotheseproefprothese van humerussteel (fysiek object)704860004
cup van 'reversed' schouderproefprothesecup van 'reversed' schouderproefprothese (fysiek object)704861000
analgetische periferezenuwstimulatoranalgetische periferezenuwstimulator (fysiek object)704876008
probe van analgetische periferezenuwstimulatorprobe van analgetische periferezenuwstimulator (fysiek object)704877004
humeruskopspacerspacer voor humeruskop (fysiek object)704892003
proefprothese voor humeruskopspacerproefprothese voor humeruskopspacer (fysiek object)704893008
adapter voor 'reversed' schouderprothese en voor standaardschouderprotheseadapter voor 'reversed' schouderprothese en voor standaardschouderprothese (fysiek object)704894002
proefadapter voor 'reversed'/standaard schouderprotheseproefadapter voor 'reversed'/standaard schouderprothese (fysiek object)704895001
extensieprothese van humerussteelverlengingsprothese van humerussteel (fysiek object)704896000
humerussteelproefverlengingsprothesehumerussteelproefverlengingsprothese (fysiek object)704897009
testisprothesetestisprothese (fysiek object)78498003