referentieset voor optometrische diagnosen

Omschrijving SNOMED-CT FSN Id
contactlensintolerantiecontactlensintolerantie (bevinding)103269006
retinale maculacysteretinale maculacyste (aandoening)1079004
aandoening van lensaandoening van lens (aandoening)10810001
pseudo-exfoliatieglaucoompseudo-exfoliatieglaucoom (aandoening)111514006
degeneratie van corneadegeneratie van cornea (aandoening)111521006
arcus senilisarcus senilis (aandoening)111522004
stafyloom van sclerastafyloom van sclera (aandoening)111534007
ptosis van ooglidptosis van ooglid (aandoening)11934000
bloeding van choroideabloeding van choroidea (aandoening)122003
neoplasma van scleraneoplasma van sclera (aandoening)126999006
neoplasma van choroideaneoplasma van choroidea (aandoening)127001008
neoplasma van retinaneoplasma van retina (aandoening)127002001
congenitale afwijking van visueel systeemcongenitale afwijking van visueel systeem (aandoening)127329003
aandoening van discus nervi opticiaandoening van discus nervi optici (aandoening)128331005
bacteriële conjunctivitisbacteriële conjunctivitis (aandoening)128350005
congenitale afwijking van corneacongenitale afwijking van cornea (aandoening)128352002
aandoening van choroideaaandoening van choroidea (aandoening)128468007
uveïtisuveïtis (aandoening)128473001
acute aandoening van orbitaacute aandoening van orbita (aandoening)128483002
retrobulbaire optische neuropathieretrobulbaire optische neuropathie (aandoening)128485009
aandoening van oogspieraandoening van oogspier (aandoening)128603005
congenitale afwijking van iriscongenitale afwijking van iris (aandoening)128985003
anisocorieanisocorie (aandoening)13045009
congenitale afwijking van traansysteemcongenitale afwijking van traansysteem (aandoening)13499006
leukocorieleukocorie (aandoening)1361009
ischemische neuropathie van nervus opticusischemische neuropathie van nervus opticus (aandoening)14357004
ooglidretractieooglidretractie (bevinding)14520009
heteroforieheteroforie (aandoening)14619009
chalazionchalazion (aandoening)1482004
muscae volitantesmuscae volitantes (aandoening)15013002
aandoening van corneaaandoening van cornea (aandoening)15250008
blikpareseblikparese (aandoening)1534008
droge ogendroge ogen (bevinding)162290004
corticosteroïdgeïnduceerd glaucoomcorticosteroïdgeïnduceerd glaucoom (aandoening)1654001
esotropieesotropie (aandoening)16596007
fotokeratitisfotokeratitis (aandoening)1714005
maculalittekenmaculalitteken (aandoening)18410006
endoftalmitisendoftalmitis (aandoening)1847009
ontwikkelingsstoornis van schoolvaardighedenontwikkelingsstoornis van schoolvaardigheden (aandoening)1855002
Toxoplasma-choroïdoretinitischoroïdoretinitis door Toxoplasma (aandoening)187194004
leesstoornisleesstoornis (aandoening)192136006
cystoïde maculaoedeemcystoïde maculaoedeem (aandoening)193387007
bloeding en ruptuur van choroideabloeding en ruptuur van choroidea (aandoening)193474002
ectopische pupilectopische pupil (aandoening)193523008
corticaal cataractcorticaal cataract (aandoening)193576003
deprivatieamblyopiedeprivatieamblyopie (aandoening)193638002
suppressie van binoculair ziensuppressie van binoculair zien (aandoening)193659009
dendritisch ulcusdendritisch ulcus (aandoening)193764001
cyste van conjunctivacyste van conjunctiva (aandoening)193901000
cellulitis van orbitacellulitis van orbita (aandoening)194005002
convergentie-insufficiëntieconvergentie-insufficiëntie (aandoening)194131002
convergentiepareseconvergentieparese (aandoening)194132009
convergentiespasmeconvergentiespasme (aandoening)194134005
congenitale afwijking van oogcongenitale afwijking van oog (aandoening)19416009
opsoclonusopsoclonus (aandoening)194177006
regmatogene netvliesloslatingregmatogene netvliesloslating (aandoening)19620000
hypotonie van ooghypotonie van oog (aandoening)19721008
coloboom van lenscoloboom van lens (aandoening)204134008
afwijkingen van voorste oogkamerafwijkingen van voorste oogkamer (aandoening)204142009
coloboom van choroideacoloboom van choroidea (aandoening)204192005
recidiverende erosie van cornearecidiverende erosie van cornea (aandoening)2055003
uitval van nervus trochlearisuitval van nervus trochlearis (aandoening)20610004
luxatie van oogbolluxatie van oogbol (aandoening)20842008
atypische pupil van Argyll Robertsonatypische pupil van Argyll Robertson (aandoening)21011008
conjunctivale bloedingconjunctivale bloeding (aandoening)21117005
secundair geslotenkamerhoekglaucoomsecundair geslotenkamerhoekglaucoom (aandoening)21571006
secundair openkamerhoekglaucoomsecundair openkamerhoekglaucoom (aandoening)21928008
strabismusstrabismus (aandoening)22066006
tilted optic disctilted optic disc (aandoening)230504002
gemyeliniseerde zenuwvezels van papilla nervi opticigemyeliniseerde zenuwvezels van papilla nervi optici (aandoening)230506000
'floppy eyelid'-syndroom'floppy eyelid'-syndroom (aandoening)231812008
benigne neoplasma van ooglidbenigne neoplasma van ooglid (aandoening)231824001
ooglidnaevusnaevus van ooglid (aandoening)231827008
capillair hemangioom van ooglidcapillair hemangioom van ooglid (aandoening)231828003
maligne neoplasma van ooglidmaligne neoplasma van ooglid (aandoening)231829006
obstructie van punctum lacrimaleobstructie van punctum lacrimale (aandoening)231838008
seizoensgebonden allergische conjunctivitisseizoensgebonden allergische conjunctivitis (aandoening)231855007
giant papillary conjunctivitisgiant papillary conjunctivitis (aandoening)231857004
fungale conjunctivitisfungale conjunctivitis (aandoening)231862003
corpus alienum in conjunctivacorpus alienum in conjunctiva (aandoening)231866000
perforerende sclerale wondperforerende sclerale wond (aandoening)231879009
perforerende corneosclerale wondperforerende corneosclerale wond (aandoening)231880007
ruptuur van scleraruptuur van sclera (aandoening)231881006
corpus alienum in scleracorpus alienum in sclera (aandoening)231882004
verbranding van scleraverbranding van sclera (aandoening)231884003
bacterieel corneaal ulcusbacterieel corneaal ulcus (aandoening)231893002
viraal ulcus van corneaviraal ulcus van cornea (aandoening)231894008
crocodile shagreencrocodile shagreen (aandoening)231926003
Reis-Buckler-corneadystrofieReis-Buckler-corneadystrofie (aandoening)231930000
pellucid marginal corneal degenerationpellucide marginale corneadegeneratie (aandoening)231938007
niet-perforerende corneale wondniet-perforerende corneale wond (aandoening)231941003
cornearoestringcornearoestring (aandoening)231942005
atrofie van iris door letselatrofie van iris door letsel (aandoening)231951002
aniridie door letselaniridie door letsel (aandoening)231956007
corpus alienum in voorste oogkamercorpus alienum in voorste oogkamer (aandoening)231959000
corpus alienum in iriscorpus alienum in iris (aandoening)231960005
corpus alienum in ooglenscorpus alienum in ooglens (aandoening)231969006
choroideaplooichoroideaplooi (aandoening)231998005
'snail track'-retinadegeneratie'snail track'-retinadegeneratie (aandoening)232001007
maculagatmaculagat (aandoening)232006002
regmatogene netvliesloslating met aanliggende macularegmatogene netvliesloslating met aanliggende macula (aandoening)232008001
regmatogene netvliesloslating met afliggende macularegmatogene netvliesloslating met afliggende macula (aandoening)232009009
retinoschisis in macularetinoschisis in macula (aandoening)232013002
cilioretinale occlusie van arteriecilioretinale occlusie van arterie (aandoening)232036006
'bull's eye'-maculopathie'bull's eye'-maculopathie (aandoening)232050001
loslating van retinaal pigmentepitheelloslating van retinaal pigmentepitheel (aandoening)232067008
Forster-FuchsvlekForster-Fuchsvlek (aandoening)232072004
corpus alienum in corpus vitreumcorpus alienum in corpus vitreum (aandoening)232078000
neovasculair glaucoomneovasculair glaucoom (aandoening)232086000
consecutieve esotropieconsecutieve esotropie (aandoening)232099002
consecutieve exotropieconsecutieve exotropie (aandoening)232105000
secundair mechanisch strabismesecundair mechanisch strabisme (aandoening)232114005
light near dissociated pupillight near dissociated pupil (aandoening)232120006
afferent pupildefectafferent pupildefect (aandoening)232121005
relatief afferent pupildefectrelatief afferent pupildefect (aandoening)232122003
onregelmatig cornea-astigmatismeonregelmatig cornea-astigmatisme (aandoening)232138009
accommodatieve insufficiëntieaccommodatieve insufficiëntie (aandoening)232140004
interne oftalmoplegieinterne oftalmoplegie (aandoening)232146005
anisometropie-amblyopieanisometropie-amblyopie (aandoening)232147001
congenitale kleurenblindheidcongenitale kleurenblindheid (aandoening)232148006
glaucoomglaucoom (aandoening)23986001
vitreoretinale adhesievitreoretinale adhesie (aandoening)24005006
afakieafakie (aandoening)24010005
congenitale chorioretinale degeneratiecongenitale chorioretinale degeneratie (aandoening)24210004
occlusie van tak van retinale veneocclusie van tak van retinale vene (aandoening)24596005
A-patroonvergentieA-patroonvergentie (bevinding)246695005
V-patroonvergentieV-patroonvergentie (bevinding)246696006
Y-patroonvergentieY-patroonvergentie (bevinding)246697002
omgekeerd Y-patroonvergentieomgekeerd Y-patroonvergentie (bevinding)246698007
X-patroonvergentieX-patroonvergentie (bevinding)246699004
blikparetische nystagmusblikparetische nystagmus (aandoening)246762009
keratinisatie van oogoppervlakkeratinisatie van oogoppervlak (bevinding)246872004
vascularisatie van corneavascularisatie van cornea (bevinding)246925003
corneadellencorneadellen (aandoening)246938006
perifere anterieure synechieënperifere anterieure synechieën (aandoening)247034002
achtersteglasvochtloslatingachtersteglasvochtmembraanloslating (aandoening)247081001
neovascularisatie van papilneovascularisatie van papil (aandoening)247099009
retinaal macro-aneurysmaretinaal macro-aneurysma (aandoening)247124009
retina-exsudatenexsudaat van retina (aandoening)247131008
pigmentdepositie op maculapigmentdepositie op macula (aandoening)247146001
pigmentepitheelloslating van maculapigmentepitheelloslating van macula (aandoening)247158001
pigmentepitheelscheur van maculapigmentepitheelscheur van macula (aandoening)247159009
chorioretinale degeneratiechorioretinale degeneratie (aandoening)247177004
perifere drusenperifere drusen (bevinding)247179001
vitreoretinale degeneratievitreoretinale degeneratie (aandoening)247182006
perifere 'snowflake'-retinadegeneratieperifere 'snowflake'-retinadegeneratie (aandoening)247183001
perifere retina - white without pressureperifere retina - white without pressure (aandoening)247186009
perifere retina - white with pressureperifere retina - white with pressure (aandoening)247187000
morning glory discmorning glory disc (aandoening)247204001
vasculaire afwijking van oogzenuwvasculaire afwijking van oogzenuw (aandoening)247209006
collaterale venen van papilcollaterale venen van papil (bevinding)247229007
papilbloedingpapilbloeding (aandoening)247233000
gezwollen papilla nervi opticigezwollen papilla nervi optici (bevinding)248487006
miliummilium (aandoening)254679001
maligne melanoom van choroideamaligne melanoom van choroidea (aandoening)255021005
naevus van choroideanaevus van choroidea (aandoening)255024002
trachoomtrachoom (aandoening)2576002
degeneratie van pupilranddegeneratie van pupilrand (aandoening)25859000
toxische opticusneuropathietoxische opticusneuropathie (aandoening)26125006
'blow out'-orbitafractuur'blow out'-orbitafractuur (aandoening)263167007
ischemie van retinaischemie van retina (aandoening)26468004
leeftijdsgebonden maculadegeneratieleeftijdsgebonden maculadegeneratie (aandoening)267718000
congenitale ptosis van ooglidcongenitale ptosis van ooglid (aandoening)268163008
myositismyositis (aandoening)26889001
Horner-pupilHorner-pupil (aandoening)271730003
corneaoedeemcorneaoedeem (aandoening)27194006
verbranding van corneaverbranding van cornea (aandoening)274204004
Graves-oftalmopathieGraves-oftalmopathie (aandoening)276177000
neonatale infectie van oogneonatale infectie van oog (aandoening)276675009
loslating van choroidealoslating van choroidea (aandoening)27871007
verbranding van conjunctivaverbranding van conjunctiva (aandoening)284541005
microstrabismusmicrostrabismus (aandoening)28633004
retinitis pigmentosaretinitis pigmentosa (aandoening)28835009
retinale bloedingretinale bloeding (aandoening)28998008
eindstandnystagmuseindstandnystagmus (aandoening)29356006
hypotropiehypotropie (aandoening)29491004
aandoening van retinaaandoening van retina (aandoening)29555009
acuut geslotenkamerhoekglaucoomacuut geslotenkamerhoekglaucoom (aandoening)30041005
accommodatiespasmeaccommodatiespasme (aandoening)30069002
ingegroeide wimperingegroeide wimper (aandoening)301460003
weefselafwijking van ooglidweefselafwijking van ooglid (bevinding)301913002
exoftalmieexoftalmie (bevinding)301919003
enoftalmieenoftalmie (bevinding)301920009
aandoening van voorste oogkameraandoening van voorste oogkamer (aandoening)302217008
retinagatretinagat (aandoening)302888003
keratoconjunctivitis siccakeratoconjunctivitis sicca (aandoening)302896008
congenitale sensorische nystagmuscongenitale sensorische nystagmus (aandoening)307670000
motorische congenitale nystagmusmotorische congenitale nystagmus (aandoening)307671001
aandoening van traanapparaataandoening van traanapparaat (aandoening)31053003
schimmelinfectie van oogschimmelinfectie van oog (aandoening)31194008
corneainfectieinfectie van cornea (aandoening)312428002
myopiegerelateerde maculadegeneratiemyopiegerelateerde maculadegeneratie (aandoening)312898002
fibrovasculair maculalittekenfibrovasculair maculalitteken (aandoening)312899005
vitreomaculaire-tractiesyndroomvitreomaculaire-tractiesyndroom (aandoening)312901001
pseudogat in maculapseudogat in macula (aandoening)312902008
milde niet-proliferatieve retinopathie door diabetes mellitusmilde niet-proliferatieve retinopathie door diabetes mellitus (aandoening)312903003
matige niet-proliferatieve retinopathie door diabetes mellitusmatige niet-proliferatieve retinopathie door diabetes mellitus (aandoening)312904009
ernstige niet-proliferatieve retinopathie door diabetes mellitusernstige niet-proliferatieve retinopathie door diabetes mellitus (aandoening)312905005
niet hoog-risico proliferatieve diabetische retinopathieniet hoog-risico proliferatieve diabetische retinopathie (aandoening)312906006
hoog-risico proliferatieve diabetische retinopathiehoog-risico proliferatieve diabetische retinopathie (aandoening)312907002
klinisch significant maculaoedeemklinisch significant maculaoedeem (aandoening)312911008
diabetisch maculaoedeemdiabetisch maculaoedeem (aandoening)312912001
ischemische maculopathieischemische maculopathie (aandoening)312913006
kegeldystrofiekegeldystrofie (aandoening)312917007
postoperatief cystoïde maculaoedeempostoperatief cystoïde maculaoedeem (aandoening)312920004
uveïtisgerelateerd cystoïd maculaoedeemuveïtisgerelateerd cystoïd maculaoedeem (aandoening)312922007
sarcoïdosegerelateerde chorioretinitissarcoïdosegerelateerde chorioretinitis (aandoening)312930008
centrale sereuze chorioretinopathiecentrale sereuze chorioretinopathie (aandoening)312956001
aandoening van macula luteaaandoening van macula lutea (aandoening)312999006
uitputbare accommodatieuitputbare accommodatie (aandoening)313328009
glasvochtbloedingglasvochtbloeding (aandoening)31341008
ischemische maculopathie door diabetes mellitusischemische maculopathie door diabetes mellitus (aandoening)314014002
virale keratitisvirale keratitis (aandoening)314020001
retinadystrofieretinadystrofie (aandoening)314407005
afwijking van traanafvoersysteemafwijking van traanafvoersysteem (aandoening)314485000
contactlensgerelateerd cornea-infiltraatcontactlensgerelateerd cornea-infiltraat (aandoening)314497004
contactlensgerelateerde giant papillary conjunctivitiscontactlensgerelateerde giant papillary conjunctivitis (aandoening)314498009
contactlensgerelateerd rood oogcontactlensgerelateerd rood oog (aandoening)314499001
stomp letsel van oogstomp letsel van oog (aandoening)314533000
bacteriële keratitisbacteriële keratitis (aandoening)314557000
adenovirale keratitisadenovirale keratitis (aandoening)314559002
steriele keratitissteriele keratitis (aandoening)314561006
contactlensgerelateerde steriele keratitiscontactlensgerelateerde steriele keratitis (aandoening)314562004
gemengd type cataractgemengd type cataract (aandoening)314766004
divergentie-insufficiëntiedivergentie-insufficiëntie (aandoening)314788004
penetrerend letsel van oogbolpenetrerend letsel van oogbol (aandoening)315296002
anterieur subcapsulair cataractanterieur subcapsulair cataract (aandoening)315352000
posterieur subcapsulair cataractposterieur subcapsulair cataract (aandoening)315353005
anisometropieanisometropie (aandoening)3289004
aandoening van scleraaandoening van sclera (aandoening)33064008
entropionentropion (aandoening)33168009
drusenpapildrusenpapil (bevinding)33629003
microaneurysma van retinamicroaneurysma van retina (aandoening)34037000
traumatisch cataracttraumatisch cataract (aandoening)34361001
verstoorde gladde volgbewegingenverstoorde gladde volgbewegingen (aandoening)34406007
bandkeratopathiebandkeratopathie (aandoening)35055000
aandachtsdeficiëntiestoornis en/of hyperactiviteitsstoornis met overwegend onoplettend beeldaandachtsdeficiëntiestoornis en/of hyperactiviteitsstoornis met overwegend onoplettend beeld (aandoening)35253001
strabismusamblyopiestrabismusamblyopie (aandoening)35600002
corneapannuscorneapannus (aandoening)35666006
'lattice'-degeneratie van retina'lattice'-degeneratie van retina (aandoening)3577000
Brown-syndroomBrown-syndroom (aandoening)35929003
ziekte van Coatsziekte van Coats (aandoening)360455002
perifere retinoschisisperifere retinoschisis (aandoening)361130009
corneale latticedystrofiecorneale latticedystrofie (aandoening)361199007
neonatale oftalmologische aandoeningneonatale oftalmologische aandoening (aandoening)363223004
epiretinaal membraanepiretinaal membraan (aandoening)367649002
congenitale afwijking van voorste oogkamercongenitale afwijking van voorste oogkamer (aandoening)3705009
microcysteuze retinadegeneratiemicrocysteuze retinadegeneratie (aandoening)37075008
contactlensgerelateerde abrasie van corneacontactlensgerelateerde abrasie van cornea (aandoening)371066008
aandoening van benige orbitaaandoening van benige orbita (aandoening)371522000
maculaoedeemmaculaoedeem (aandoening)37231002
corpus alienum in corneacorpus alienum in cornea (aandoening)37450000
cyste van iriscyste van iris (aandoening)37761009
hypermetropiehypermetropie (aandoening)38101003
pupilblokpupilblok (aandoening)384675002
sereuze loslating van retinasereuze loslating van retina (aandoening)38599001
occlusie van centrale retinale arterieocclusie van centrale retinale arterie (aandoening)38742007
amblyopieamblyopie (aandoening)387742006
ametropieametropie (aandoening)39021009
niet-proliferatieve retinopathie door diabetes mellitusniet-proliferatieve retinopathie door diabetes mellitus (aandoening)390834004
extrusie van sclerale explantextrusie van sclerale explant (aandoening)390909000
pigmentdispersiesyndroompigmentdispersiesyndroom (aandoening)392133001
primair geslotenkamerhoekglaucoomprimair geslotenkamerhoekglaucoom (aandoening)392288006
geslotenkamerhoekglaucoomgeslotenkamerhoekglaucoom (aandoening)392291006
coloboom van fundus oculicoloboom van fundus oculi (aandoening)39302008
chronische folliculaire conjunctivitischronische folliculaire conjunctivitis (aandoening)39429002
neoplasma van nervus opticusneoplasma van nervus opticus (aandoening)395505000
hordeolumhordeolum (aandoening)397513003
disfunctie van klieren van Meibomdisfunctie van klieren van Meibom (aandoening)397549002
herpes-zosterkeratitisherpes-zosterkeratitis (aandoening)397573005
chronische anterieure uveïtischronische anterieure uveïtis (aandoening)398155003
uitval van nervus abducensuitval van nervus abducens (aandoening)398760006
seborroïsche keratoseseborroïsche keratose (aandoening)398838000
exotropieexotropie (aandoening)399054005
juveniel cataractjuveniel cataract (aandoening)399336001
retinitisretinitis (aandoening)399463004
zeer ernstige proliferatieve diabetische retinopathiezeer ernstige proliferatieve diabetische retinopathie (aandoening)399865004
zeer ernstige niet-proliferatieve retinopathie door diabetes mellituszeer ernstige niet-proliferatieve retinopathie door diabetes mellitus (aandoening)399876000
arteriitis temporalisarteriitis temporalis (aandoening)400130008
retinadefectretinadefect (aandoening)40024006
overactie van musculus obliquus inferior bulbioveractie van musculus obliquus inferior bulbi (aandoening)400940005
paralytisch strabismeparalytisch strabisme (aandoening)400942002
congenitale afwijking van maculacongenitale afwijking van macula (aandoening)4041005
traumatische mydriasistraumatische mydriasis (aandoening)404649002
anterieure ischemische neuropathie van nervus opticusanterieure ischemische neuropathie van nervus opticus (aandoening)404659001
retina-embolieretina-embolie (aandoening)404667009
persisterende mydriasispersisterende mydriasis (aandoening)405270006
atrofische retinaatrofische retina (aandoening)405722004
hypertropiehypertropie (aandoening)40608009
skew deviationskew deviation (aandoening)40631009
attention deficit hyperactivity disorderattention deficit hyperactivity disorder (aandoening)406506008
conjunctivale degeneratiedegeneratie van conjunctiva (aandoening)40787005
Down-syndroomDown-syndroom (aandoening)41040004
anterieure uveïtisanterieure uveïtis (aandoening)410692006
aandoening van filterblaasaandoening van filterblaas (aandoening)410724009
presbyopiepresbyopie (aandoening)41256004
acute folliculaire conjunctivitisacute folliculaire conjunctivitis (aandoening)41308008
corneavervormingvervorming van cornea (aandoening)413923007
droog oog na refractieve laserbehandelingdroog oog na refractieve laserbehandeling (aandoening)414062007
exsudatieve leeftijdsgebonden maculadegeneratieexsudatieve leeftijdsgebonden maculadegeneratie (aandoening)414173003
hogere-orde aberratieshogere-orde aberraties (bevinding)414405001
blefaritisblefaritis (aandoening)41446000
droge leeftijdsgebonden maculadegeneratiedroge leeftijdsgebonden maculadegeneratie (aandoening)414875008
oculaire myasthenie met strabismeoculaire myasthenie met strabisme (aandoening)414927004
primair congenitaal glaucoomprimair congenitaal glaucoom (aandoening)415176004
prematurenretinopathieprematurenretinopathie (aandoening)415297005
postoperatief strabismuspostoperatief strabismus (aandoening)415592003
subluxatie van corneale flapsubluxatie van corneale flap (aandoening)415651004
toxische conjunctivitistoxische conjunctivitis (aandoening)415733008
toxische keratoconjunctivitistoxische keratoconjunctivitis (aandoening)415735001
sclerale dellensclerale dellen (aandoening)416273007
contactlensgerelateerde conjunctivitiscontactlensgerelateerde conjunctivitis (aandoening)416454006
niet-perforerende wond van scleraniet-perforerende wond van sclera (aandoening)416507005
histo spothisto spot (aandoening)416994002
Axenfeld-Rieger-syndroomAxenfeld-Rieger-syndroom (aandoening)417604002
corneale ijzerdepositiecorneale ijzerdepositie (aandoening)418402006
medicatiegeïnduceerd beslag op cornea-epitheelmedicatiegeïnduceerd beslag op cornea-epitheel (aandoening)418541005
accommodatieve esotropieaccommodatieve esotropie (aandoening)419494007
corneaverticillatacorneaverticillata (aandoening)420805002
oculaire hypertensieoculaire hypertensie (aandoening)4210003
hyperforiehyperforie (aandoening)421452007
retinopathie bij verworven immunodeficiëntiesyndroomretinopathie bij verworven immunodeficiëntiesyndroom (aandoening)421460008
atrofie van retinaal pigmentepitheelatrofie van retinaal pigmentepitheel (aandoening)421506003
contactlensgerelateerde papillaire conjunctivitiscontactlensgerelateerde papillaire conjunctivitis (aandoening)421632000
retinaal pigmentepitheelafwijkingretinaal pigmentepitheelafwijking (aandoening)421689001
micropsiemicropsie (aandoening)421801003
aandoening van episcleraaandoening van episclera (aandoening)421866006
macropsiemacropsie (aandoening)422120000
exsudaat van maculaexsudaat van macula (aandoening)423084001
oedeem van discus nervi opticioedeem van discus nervi optici (aandoening)423341008
vitreoretinale tuftvitreoretinale tuft (aandoening)424358006
lensluxatieluxatie van lens (aandoening)424416009
hyperplasie van retinaal pigmentepitheelhyperplasie van retinaal pigmentepitheel (aandoening)424956000
hypertrofie van retinaal pigmentepitheelhypertrofie van retinaal pigmentepitheel (aandoening)425217005
ooglidlittekenlitteken van ooglid (aandoening)431502008
posterieure uveïtisposterieure uveïtis (aandoening)43363007
infiltratie van corneainfiltratie van cornea (aandoening)440027000
toxische maculopathietoxische maculopathie (aandoening)44115007
pseudo-exfoliatiesyndroompseudo-exfoliatiesyndroom (aandoening)44219007
retinoschisisretinoschisis (aandoening)44268007
congenitaal coloboom van discus nervi opticicongenitaal coloboom van discus nervi optici (aandoening)44295002
contactlensgerelateerde aandoening van corneacontactlensgerelateerde aandoening van cornea (aandoening)443182008
oogbewegingsstoornisoogbewegingsstoornis (aandoening)45030009
virale conjunctivitisvirale conjunctivitis (aandoening)45261009
iridodialyseiridodialyse (aandoening)45953007
pigmentdispersieglaucoompigmentdispersieglaucoom (aandoening)46168003
exoforieexoforie (aandoening)46343005
geperforeerd ulcus van corneageperforeerd ulcus van cornea (aandoening)46606001
choroïdoretinitischoroïdoretinitis (aandoening)46627006
allergische conjunctivitisallergische conjunctivitis (aandoening)473460002
blefarochalasieblefarochalasie (aandoening)47704002
traumatische beschadiging van oogzenuwtraumatische beschadiging van oogzenuw (aandoening)48233004
retinopathie door diabetes mellitusretinopathie door diabetes mellitus (aandoening)4855003
laterale verplaatsing van ooglaterale verplaatsing van oog (aandoening)48747004
acute anterieure uveïtisacute anterieure uveïtis (aandoening)4927003
contactlensgerelateerd corneaoedeemcontactlensgerelateerd corneaoedeem (aandoening)49362009
congenitale afwijking van retinacongenitale afwijking van retina (aandoening)49381001
internucleaire oftalmoplegieinternucleaire oftalmoplegie (aandoening)49823009
normaledrukglaucoomnormaledrukglaucoom (aandoening)50485007
occlusie van tak van retinale arterieocclusie van tak van retinale arterie (aandoening)50821009
operculum van retina zonder loslatingoperculum van retina zonder loslating (aandoening)50975002
Marcus-Gunn jaw winkingMarcus-Gunn jaw winking (aandoening)5127009
protanomalieprotanomalie (aandoening)51445007
congenitaal coloboom van iriscongenitaal coloboom van iris (aandoening)51485001
tritanomalietritanomalie (aandoening)51886007
rubeosis iridisrubeosis iridis (aandoening)51995000
retinale cysteretinale cyste (aandoening)52357004
cataracta incipienscataracta incipiens (aandoening)52421005
mechanisch strabismusmechanisch strabismus (aandoening)5371001
acute conjunctivitisacute conjunctivitis (aandoening)53726008
verworven nachtblindheidverworven nachtblindheid (aandoening)53808001
chororetinaal littekenchororetinaal litteken (aandoening)53854005
nucleair cataractnucleair cataract (aandoening)53889007
congenitale afwijking van orbitacongenitale afwijking van orbita (aandoening)54873004
dyscalculiedyscalculie (bevinding)55640002
albinofundusalbinofundus (aandoening)55819001
corneadystrofiecorneadystrofie (aandoening)5587004
nystagmusnystagmus (aandoening)563001
verruca vulgarisverruca vulgaris (aandoening)57019003
pseudopapiloedeempseudopapiloedeem (aandoening)57138009
myopiemyopie (aandoening)57190000
bulleuze keratopathiebulleuze keratopathie (aandoening)57207003
vaatafwijking van retinavaatafwijking van retina (aandoening)57534004
syndroom van Ushersyndroom van Usher (aandoening)57838006
pseudoptosepseudoptose (aandoening)58200004
keratitiskeratitis (aandoening)5888003
blefarospasmeblefarospasme (aandoening)59026006
proliferatieve retinopathie door diabetes mellitusproliferatieve retinopathie door diabetes mellitus (aandoening)59276001
aandoening van conjunctivaaandoening van conjunctiva (aandoening)59698003
dyslexiedyslexie (bevinding)59770006
cycloforiecycloforie (aandoening)60017001
aandoening van ooglidaandoening van ooglid (aandoening)60113004
Duane-syndroomDuane-syndroom (aandoening)60318001
trichiasistrichiasis (aandoening)60332004
lagoftalmielagoftalmie (bevinding)60735000
retinale neovascularisatieretinale neovascularisatie (aandoening)61267008
retinaoedeemretinaoedeem (aandoening)6141006
perifere retinadegeneratieperifere retinadegeneratie (aandoening)61536007
esoforieesoforie (aandoening)62176008
ectropion van ooglidectropion van ooglid (aandoening)62909004
persisterende miosepersisterende miose (aandoening)63251006
weefselafwijking van corneaweefselafwijking van cornea (aandoening)63725005
xanthelasma van ooglidxanthelasma van ooglid (aandoening)6400008
troebeling van corneatroebeling van cornea (aandoening)64634000
congenitale nystagmuscongenitale nystagmus (aandoening)64635004
iritisiritis (aandoening)65074000
nachtblindheidnachtblindheid (aandoening)65194006
keratoconuskeratoconus (aandoening)65636009
pigmentatie van conjunctivapigmentatie van conjunctiva (aandoening)66081003
kamerhoekrecessiekamerhoekrecessie (aandoening)6640008
litteken van retinalitteken van retina (aandoening)66485003
neuritis opticaneuritis optica (aandoening)66760008
convergentie-excesconvergentie-exces (aandoening)67320001
accommodatiepareseaccommodatieparese (aandoening)68158006
veneuze stamocclusie van retinaveneuze stamocclusie van retina (aandoening)68478007
aandoening van corpus ciliareaandoening van corpus ciliare (aandoening)68575007
nystagmus latensnystagmus latens (aandoening)68610001
aandoening van pupilaandoening van pupil (aandoening)68633000
blefaroconjunctivitisblefaroconjunctivitis (aandoening)68659002
recidiverende iridocyclitisrecidiverende iridocyclitis (aandoening)6869001
'paving stone'-retinadegeneratie'paving stone'-retinadegeneratie (aandoening)69134001
hypertensieve retinopathiehypertensieve retinopathie (aandoening)6962006
maculadegeneratie van Stargardtmaculadegeneratie van Stargardt (aandoening)70099003
asthenopieasthenopie (bevinding)70323002
cyclotropiecyclotropie (aandoening)70486007
anterieure synechiaeanterieure synechiae (aandoening)70992005
juveniel glaucoomjuveniel glaucoom (aandoening)71111008
verworven kleurenzienstoornisverworven kleurenzienstoornis (aandoening)71676008
afwijkende pupilfunctieafwijkende pupilfunctie (aandoening)72124005
retinale vasculaire occlusieretinale vasculaire occlusie (aandoening)73757007
chronische conjunctivitischronische conjunctivitis (aandoening)73762008
conjunctivale vaatafwijkingvaatafwijking van conjunctiva (aandoening)74100001
cornea-afzettingcornea-afzetting (aandoening)74460005
perforatie van corneaperforatie van cornea (aandoening)74895004
hyphaemahyphaema (aandoening)75229002
rood oogrood oog (aandoening)75705005
aandoening van corpus vitreumaandoening van corpus vitreum (aandoening)76682005
nastaarnastaar (aandoening)766834007
primair openkamerhoekglaucoomprimair openkamerhoekglaucoom (aandoening)77075001
aandoening van nervus opticusaandoening van nervus opticus (aandoening)77157004
deuteranomaliedeuteranomalie (aandoening)77479002
pterygiumpterygium (aandoening)77489003
retinale vasculitisretinale vasculitis (aandoening)77628002
iridocyclitisiridocyclitis (aandoening)77971008
hyperemie van ooghyperemie van oog (bevinding)781682005
scleritisscleritis (aandoening)78370002
congenitale 'optic pit'congenitale 'optic pit' (aandoening)786076007
subconjunctivale bloedingsubconjunctivale bloeding (aandoening)78768009
keratoconjunctivitis sicca bij syndroom van Sjögrenkeratoconjunctivitis sicca bij syndroom van Sjögren (aandoening)78946008
congenitaal cataractcongenitaal cataract (aandoening)79410001
hypoforiehypoforie (aandoening)8016009
kegel-staafdystrofieprogressieve kegel-staafdystrofie (aandoening)80328002
episcleritisepiscleritis (aandoening)815008
achtergebleven corpus alienum in oogachtergebleven corpus alienum in oog (aandoening)82576008
astigmatismeastigmatisme (aandoening)82649003
afwijking van binoculair zienafwijking van binoculair zien (aandoening)83275001
verdenking op glaucoomverdenking op glaucoom (aandoening)833278008
oedeem van conjunctivaoedeem van conjunctiva (aandoening)84178004
openkamerhoekglaucoomopenkamerhoekglaucoom (aandoening)84494001
matuur cataractmatuur cataract (aandoening)849000
epiphora door onvoldoende drainageepiphora door onvoldoende drainage (aandoening)85042000
aandoening van irisaandoening van iris (aandoening)85478004
abrasie van corneaabrasie van cornea (aandoening)85848002
folliculaire conjunctivitisfolliculaire conjunctivitis (aandoening)86402005
gedissocieerde deviatiegedissocieerde deviatie (bevinding)86485009
pingueculapinguecula (aandoening)87614000
hypopyonhypopyon (aandoening)87807004
keratoconjunctivitiskeratoconjunctivitis (aandoening)88151007
ooglidoedeemoedeem van ooglid (aandoening)89091004
oromandibulaire hypogenesie van ledematenoromandibulaire hypogenesie van ledematen (aandoening)89444000
vitelliforme maculadystrofievitelliforme maculadystrofie (aandoening)90036004
verstoorde saccadische oogbewegingenverstoorde saccadische oogbewegingen (aandoening)90310002
conjunctivaal littekenlitteken van conjunctiva (aandoening)90607003
refractieamblyopierefractieamblyopie (aandoening)90927000
ulcus van corneaulcus van cornea (aandoening)91514001
dermatitis van oogliddermatitis van ooglid (aandoening)93423006
hemangioom van retinahemangioom van retina (aandoening)93470007
herpes-simplexkeratitisherpes-simplexkeratitis (aandoening)9389005
rosacea keratitisrosacea keratitis (aandoening)95244005
persisterende pupilmembranenpersisterende pupilmembranen (aandoening)95500008
congenitale afwijking van nervus opticuscongenitale afwijking van nervus opticus (aandoening)95502000
oculaire migraineoculaire migraine (aandoening)95655001
chorioretinale atrofiechorioretinale atrofie (aandoening)95686007
deposities in retinadeposities in retina (aandoening)95689000
retinascheurretinascheur (aandoening)95690009
arteriosclerotische retinopathiearteriosclerotische retinopathie (aandoening)95691008
retinadegeneratieretinadegeneratie (aandoening)95695004
atrofische irisatrofische iris (aandoening)95709007
irisnaevusnaevus van iris (aandoening)95711003
subcapsulair cataractsubcapsulair cataract (aandoening)95723009
cornealittekenlitteken van cornea (aandoening)95726001
arcus lipoidesarcus lipoides (aandoening)95740000
conjunctivale verkleuringverkleuring van conjunctiva (aandoening)95743003
conjunctiva-ulcusulcus van conjunctiva (aandoening)95744009
verworven dislocatie van traanpuntverworven dislocatie van traanpunt (aandoening)95768001
papilatrofiepapilatrofie (aandoening)95774001
Tolosa-Hunt-syndroomTolosa-Hunt-syndroom (aandoening)95794005
sclerale verkleuringsclerale verkleuring (aandoening)95798008
asteroïde hyalosisasteroïde hyalosis (aandoening)95800001
fractuur van orbitafractuur van orbita (aandoening)95851007
conjunctivitisconjunctivitis (aandoening)9826008