referentieset voor verpleegkundige observaties voor thema risico op suïcide

OmschrijvingDefinitieId
automutilatieHet omvat alle gedragingen die verwondingen/ letsel aan de eigen huid of het lichaam toebrengen zonder de intentie te hebben het leven te willen beëindigen Het omvat alle gedragingen die verwondingen/ letsel aan de eigen huid of het lichaam toebrengen zonder de intentie te hebben het leven te willen beëindigen. Hierbij is sprake van zelfverwondend gedrag, zoals zichzelf slaan, zichzelf krassen of snijden, zichzelf bijten of haren uit het hoofd trekken.130968006
acute verwardheidBeeld van acuut optredende verandering, vaak fluctuerend wat bestaat uit aandachtstoornis en bewustzijnsstoornis en verandering in cognitie (geheugen, oriëntatie, taal) of waarneming.130987000
gezondheidszorgpersoneel loopt geen risico140851000146108
impulsief gedrag140861000146106
terzake wilsonbekwaam140871000146100
risico op suïcide op korte termijn140891000146101
voldoende sociaal support140901000146100
suïcidale uiting140911000146103
suïcidepoging140921000146108
kind loopt risico160877008
paranoïde toestand191668004
bloedstroom afwijkend1939005
wanenVaste, onjuiste overtuiging van de realiteit die niet kan worden gecorrigeerd door reden, argumenten of bewijs van de (eigen) zintuigen. Niet met de werkelijkheid overeenstemmende denkbeelden, die zich niet laten corrigeren en waarbij de patiënt niet de behoefte heeft om te controleren of het klopt; bijvoorbeeld grootheidswaan, achterdochtswaan, armoedewaan enz.2073000
verzorger onmiddellijk beschikbaar224495009
paniekaanvalBegrensde periodes van intense angst of gevoelens van onbehagen, gekenmerkt door het plotseling ontstaan van onder meer hartkloppingen, transpireren, trillen, en/of misselijkheid (die binnen tien minuten een maximum bereiken).225624000
kan niet veilig alleen gelaten worden225861007
hebben van doodswens225876004
moeite met ademhalingProbleem met het in- en uitademen van lucht, gerelateerd aan ademfrequentie, ritme, diepte en kracht van de ademhaling.230145002
suïcidale plannen247650009
circulatiestilstand261195002
rusteloosheid en agitatie274647009
geen hulp beschikbaar276038000
psychotische klacht aanwezig280427006
bewustzijnsprobleemProbleem met mentaal ontvankelijk zijn voor prikkels van één of meerdere zintuigen, het alert houden van de geest en sensitiviteit ten opzichte van de externe omgeving. Dit zijn veranderingen in het bewustzijnsniveau waardoor niet, verminderd, vertraagd of abnormaal wordt gereageerd op prikkels uit de omgeving.3006004
gevoel van hopeloosheid hebben307077003
onder invloed van middel34951003
sombere stemmingGevoelens van verdriet en melancholie die gepaard gaan met verminderde concentratie, verminderde eetlust en slapeloosheid. Neerslachtige gevoelens en/of sombere gedachten hebben.366979004
gezondheidszorgpersoneel loopt risico414382000
gebrek aan sociaal supportProbleem met een verbinding en/of contact tussen personen waarbij iemands welbevinden wordt bevorderd en hulp wordt aangeboden.425022003
gedaald bewustzijn443371007
agressief gedragDit is negatief gedrag gericht op schade toebrengen of vernietigen.61372001
desoriëntatieProbleem met het vermogen een inschatting te maken met zichzelf, onder andere in relatie tot tijd, plaats, lichaam of het herkennen van anderen.62476001
suïcidegedachte6471006
hallucinatieSchijnbare registratie van zintuigelijke stimuli die niet werkelijk aanwezig zijn, zoals geluids-, gezichts-, reuk- en tasthallucinaties.7011001
acute gezondheidscrisisEen moeilijke of gevaarlijke gezondheidssituatie die dringend aandacht vereist.705016005
suïcidepogingPoging van iemand om zichzelf te doden, bijvoorbeeld door inname van te veel medicijnen.82313006
ademhalingsstilstand87317003