referentieset voor verpleegkundige observaties voor thema risico op delier

OmschrijvingDefinitieId
overmatige eetlust102608004
obstipatieTrage, moeilijke ontlasting doordat deze te lang in de dikke darm is verbleven door te weinig drinken, weinig vezels in de voeding, te weinig lichaamsbeweging, stress of door sommige medicijnen.14760008
pollakisurie162116003
moeite met spraak162294008
urine-incontinentieOnvrijwillig en ongecontroleerd verlies van urine. Ongewild urineverlies, optredend zowel 's nachts als overdag, door lichamelijke, soms psychische oorzaak.165232002
subjectieve geheugenklachten18521000146100
onverschilligheidStemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een verlies aan iedere vorm van initiatief, lusteloosheid en onverschilligheid; komt vaak samen voor met dementie of depressie.20602000
afwijkende perceptie247701008
bevinding betreffende vertraagde reactietijd248024008
niet-coöperatief gedrag248042003
verandering van eetlust249473004
stoornis van slaap-waakritme271794005
rusteloosheid en agitatie274647009
teruggetrokken gedrag276249004
probleem betreffende kracht van skeletspier298286003
pijn op borst29857009
bevinding betreffende cognitieve functie373930000
gedragsveranderingVerandering in iemands gedrag; dat kan een negatieve verandering zijn, zoals wanneer iemand agressiever gedrag vertoont bij dementie, maar ook een positieve verandering, bijvoorbeeld als iemand zijn leefstijl aanpast om gezonder te leven.417350008
koude rilling43724002
dyssomnieGroep van slaapstoornissen die te maken hebben met de kwaliteit en de lengte van de slaap en de tijdstippen van inslapen en wakker worden.44186003
hyperactiviteitOverbeweeglijkheid, motorische onrust, ongecontroleerd gedrag en weinig remmingen in een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau; de problemen zijn voornamelijk omgevingsgestuurd of situatiegebonden.44548000
auditieve hallucinaties45150006
psychomotorische agitatie47295007
hoesten49727002
rondzwerven50239007
moeite met mobiliseren door medisch hulpmiddel55691000146100
moeite met mobiliseren door behandeling55701000146100
afhangende mondhoek55721000146108
niet in staat zich te concentreren60032008
spiertrekking60238002
agressief gedragDit is negatief gedrag gericht op schade toebrengen of vernietigen.61372001
visuele hallucinaties64269007
afname van eetlust64379006
achteruitgang van vermogen tot communicatie707262008
oligurie83128009
verminderde mobiliteit8510008
probleem met fysiek functioneren87921000146105