nationale kernset patiëntproblemen

Omschrijving SNOMED-CT FSN Id
probleem met woonruimteprobleem met woonruimte (bevinding)105531004
probleem gerelateerd aan seksualiteitprobleem gerelateerd aan seksualiteit (bevinding)106143002
ongezond gebruik van alcoholongezond gebruik van alcohol (bevinding)10939881000119105
obstipatieobstipatie (aandoening)111360009
zelfdestructief gedragzelfdestructief gedrag (bevinding)1157096002
geïrriteerd mondslijmvliesgeïrriteerd mondslijmvlies (bevinding)115901000146100
decubitusdecubitus (aandoening)1163215007
moeite met zelf drinkenmoeite met zelf drinken (bevinding)117081000146104
probleem met seksuele ontwikkelingprobleem met seksuele ontwikkeling (aandoening)123526007
verstoorde lichaamstemperatuurverstoorde lichaamstemperatuur (bevinding)123979008
gameverslavinggameverslaving (bevinding)12551000146107
verminderd ziekte-inzichtverminderd ziekte-inzicht (bevinding)12561000146105
risico op constipatierisico op constipatie (bevinding)129691005
risico op eenzaamheidrisico op eenzaamheid (bevinding)129698004
risico op vallenrisico op vallen (bevinding)129839007
risico op malnutritierisico op malnutritie (bevinding)129845004
probleem met veranderingen in bloeddrukprobleem met veranderingen in bloeddruk (bevinding)129899009
automutilatieautomutilatie (bevinding)130968006
wijziging van tastvermogenwijziging van tastvermogen (bevinding)130984007
acute verwardheidacute verwardheid (bevinding)130987000
probleem met zindelijkheid voor urineprobleem met zindelijkheid voor urine (bevinding)15411000146100
probleem met zindelijkheid voor ontlastingprobleem met zindelijkheid voor ontlasting (bevinding)15421000146105
achterstand in spraak- en taalontwikkelingachterstand in spraak- en taalontwikkeling (bevinding)15431000146107
achterstand in motorische ontwikkelingachterstand in motorische ontwikkeling (bevinding)15441000146104
verstoring van balans tussen draagkracht en draaglastverstoring van balans tussen draagkracht en draaglast (bevinding)15511000146101
moeite met vinden van passend onderwijsmoeite met vinden van passend onderwijs (bevinding)15521000146106
verhoogde prikkelbaarheidverhoogde prikkelbaarheid (bevinding)15541000146100
probleem met eetgedragprobleem met eetgedrag (bevinding)161838002
moeite met kauwenmoeite met kauwen (bevinding)162020001
excessief huilenexcessief huilen (bevinding)162213003
urine-incontinentieurine-incontinentie (bevinding)165232002
probleem met ontlastingprobleem met ontlasting (bevinding)179950008
gokverslavinggokverslaving (aandoening)18085000
probleem met copingprobleem met coping (bevinding)18232000
probleem met wisselende stemmingprobleem met wisselende stemming (bevinding)18963009
verstoorde vochtbalansverstoorde vochtbalans (aandoening)190902006
desoriëntatie in tijddesoriëntatie in tijd (bevinding)19657006
risico op complicatie tijdens zwangerschaprisico op complicatie tijdens zwangerschap (bevinding)199312002
afwijkend ademhalingspatroonafwijkend ademhalingspatroon (bevinding)20573003
wanenwanen (bevinding)2073000
pijnpijn (bevinding)22253000
rouwrouw (bevinding)224965009
risico op suïciderisico op suïcide (bevinding)225444004
slachtoffer van pestenslachtoffer van pesten (bevinding)225820007
verminderde fijne motoriekverminderde fijne motoriek (bevinding)228148009
probleem met lopenprobleem met lopen (bevinding)228158008
overgewichtovergewicht (bevinding)238131007
probleem met vrijetijdsbestedingprobleem met vrijetijdsbesteding (bevinding)23935006
onrustonrust (bevinding)24199005
probleem met langetermijngeheugenprobleem met langetermijngeheugen (bevinding)247588002
probleem met kortetermijngeheugenprobleem met kortetermijngeheugen (bevinding)247592009
probleem met lerend vermogenprobleem met lerend vermogen (bevinding)247617009
preoccupatiepreoccupatie (bevinding)247632002
verbale agressieverbale agressie (bevinding)248003003
fysieke agressiefysieke agressie (bevinding)248004009
zelfverwondingzelfverwonding (bevinding)248062006
ondervoedingondervoeding (bevinding)248325000
ondergewichtondergewicht (bevinding)248342006
wond van huidwond van huid (aandoening)262526004
verstoord slaappatroonverstoord slaappatroon (bevinding)26677001
dyspneudyspneu (bevinding)267036007
urineretentieurineretentie (aandoening)267064002
eenzaamheideenzaamheid (bevinding)267076002
probleem met fertiliteitprobleem met fertiliteit (bevinding)27034006
probleem met rolvervullingprobleem met rolvervulling (bevinding)27179007
probleem met proevenprobleem met proeven (bevinding)271801002
eruptie van huideruptie van huid (aandoening)271807003
acute pijnacute pijn (bevinding)274663001
gebrek aan motivatiegebrek aan motivatie (bevinding)277521002
hypomane stemminghypomane stemming (bevinding)281257007
moeite met handhaven van positiemoeite met handhaven van positie (bevinding)282851000
brandwond van huidbrandwond van huid (aandoening)284196006
moeite met zichzelf kledenmoeite met zichzelf kleden (bevinding)284972002
moeite met beheer van eigen medicatiemoeite met beheer van eigen medicatie (bevinding)285038001
risico op decubitusrisico op decubitus (bevinding)285304000
moeite met bereiden van voedselmoeite met bereiden van voedsel (bevinding)286457005
moeite met zichzelf wassen en afdrogenmoeite met zichzelf wassen en afdrogen (bevinding)288552005
moeite met voeren van gesprekkenmoeite met voeren van gesprekken (bevinding)288638001
moeite met zichzelf uitenmoeite met zichzelf uiten (bevinding)288742009
moeite met zuigenmoeite met zuigen (bevinding)288980000
moeite met geven van borstvoedingmoeite met geven van borstvoeding (bevinding)289084000
probleem met mondhygiëneprobleem met mondhygiëne (bevinding)289128002
probleem met gebruik van stemprobleem met gebruik van stem (bevinding)29164008
probleem met horenprobleem met horen (bevinding)300228004
bewustzijnsprobleembewustzijnsprobleem (bevinding)3006004
moeite met financieel beheermoeite met financieel beheer (bevinding)300686005
moeite met doen van boodschappenmoeite met doen van boodschappen (bevinding)300723007
moeite met veranderen van positiemoeite met veranderen van positie (bevinding)303387009
voedselweigering bij jonge kinderenvoedselweigering bij jonge kinderen (bevinding)304528007
probleem met therapietrouwprobleem met therapietrouw (bevinding)304900007
moeite met begrijpenmoeite met begrijpen (bevinding)310825003
probleem met menstruatieprobleem met menstruatie (bevinding)32301000146106
dehydratiedehydratie (aandoening)34095006
misbruikt drugs en/of medicatiemisbruikt drugs en/of medicatie (bevinding)361055000
probleem met denktempoprobleem met denktempo (bevinding)365276007
sombere stemmingsombere stemming (bevinding)366979004
hypothermiehypothermie (bevinding)386689009
slachtoffer van mishandeling en/of misbruikslachtoffer van mishandeling en/of misbruik (bevinding)386702006
geheugenprobleemgeheugenprobleem (bevinding)386807006
snotterendsnotterend (bevinding)397746007
slachtoffer van kindermishandelingslachtoffer van kindermishandeling (bevinding)397940009
probleem met slikkenprobleem met slikken (bevinding)399122003
vertraagde groei-ontwikkeling van kindvertraagde groei-ontwikkeling van kind (bevinding)40251000146100
manische stemmingmanische stemming (bevinding)405273008
probleem met ouderlijke zorgprobleem met ouderlijke zorg (bevinding)406160009
jeukende huidjeukende huid (bevinding)418363000
brakenbraken (aandoening)422400008
misselijkheidmisselijkheid (bevinding)422587007
risico op acute verwardheidrisico op acute verwardheid (bevinding)423192007
moeite met aangaan van relatiemoeite met aangaan van relatie (bevinding)423238001
moeite met onderhouden van relatiesmoeite met onderhouden van relaties (bevinding)424573006
ontoereikende sociale ondersteuningontoereikende sociale ondersteuning (bevinding)425022003
risico op delierrisico op delier (bevinding)430794006
eczeemeczeem (aandoening)43116000
tijdelijk probleem met arbeidsparticipatie door medische conditietijdelijk probleem met arbeidsparticipatie door medische conditie (bevinding)440337002
permanent probleem met arbeidsparticipatie door medische conditiepermanent probleem met arbeidsparticipatie door medische conditie (bevinding)440584001
probleem met naar school gaan ten gevolge van ziekteprobleem met naar school gaan ten gevolge van ziekte (bevinding)440680000
angstangst (bevinding)48694002
hyperthermiehyperthermie (bevinding)50177009
ouder-kind-problematiekouder-kind-problematiek (bevinding)52184009
intertrigointertrigo (aandoening)58759008
diarreediarree (bevinding)62315008
desoriëntatiedesoriëntatie (bevinding)62476001
speekselverliesspeekselverlies (bevinding)62718007
desoriëntatie in persoondesoriëntatie in persoon (bevinding)62766000
verstoord lichaamsbeeldverstoord lichaamsbeeld (bevinding)63384009
probleem met doen van huishoudenprobleem met doen van huishouden (bevinding)67175002
dwanggedachtedwanggedachte (bevinding)67698009
probleem met ophoestenprobleem met ophoesten (bevinding)67750007
hallucinatiehallucinatie (bevinding)7011001
probleem met veilige leefomgevingprobleem met veilige leefomgeving (bevinding)704300009
probleem met hechting tussen ouder/verzorger en kindprobleem met hechting tussen ouder/verzorger en kind (bevinding)704305004
verminderde alertheidverminderde alertheid (bevinding)704426000
moeite met uiterlijke verzorgingmoeite met uiterlijke verzorging (bevinding)704439001
verminderd zelfregieverminderd zelfregie (bevinding)705000008
overbelaste mantelzorgoverbelaste mantelzorg (bevinding)705044006
risico op overbelaste mantelzorgerrisico op overbelaste mantelzorger (bevinding)714663007
moeite met transfermoeite met transfer (bevinding)714884000
incontinentie voor fecesincontinentie voor feces (bevinding)72042002
gebruik van nicotinegebruik van nicotine (bevinding)722494001
desoriëntatie in plaatsdesoriëntatie in plaats (bevinding)72440003
probleem met aandacht vasthoudenprobleem met aandacht vasthouden (bevinding)76039005
probleem met zichzelf voedenprobleem met zichzelf voeden (bevinding)7653001
risico op infectierisico op infectie (bevinding)78648007
probleem met zienprobleem met zien (bevinding)7973008
chronische pijnchronische pijn (bevinding)82423001
probleem met ruikenprobleem met ruiken (bevinding)83156004
vermoeidheidvermoeidheid (bevinding)84229001
probleem met sociale interactieprobleem met sociale interactie (bevinding)88598008