OmschrijvingDefinitieId
voorzorgsmaatregelen nemen tegen suïcide10029008
psychiatrisch onderzoek bij crisisinterventie106611000146101
psychotherapie ter preventie van suïcide183401008
verwijzen naar huisarts183561008
bespreken van mogelijkheden223487003
familie en vrienden betrekken bij zorg225329001
beoordelen van suïciderisico225337009
verlenen van zorg225351009
contactmoment geïnitieerd door zorgverlener270430005
sociale ondersteuning315042007
opstellen van persoonlijk zorgplan370789001
management van spoedeisende hulp385868005
evaluatie van persoonlijke veiligheid385876007
management van persoonlijke veiligheid385879000
treffen van veiligheidsmaatregelen386812007
beoordelen van status mentalis door psychiater392258002
evaluatie van meting van vitale functies van patiënt410188000
suïcidepreventie415665002
zorg dragen voor continuïteit van zorg423215004
evalueren van zorgplan425268008
bespreking tussen verpleegkundige en arts55711000146103
opname in psychiatrische instelling59585002
psycho-educatie702545008
verwijzen naar team voor spoedinterventie713400007
instemmen met 'advance care plan'713600001
beoordeling van psychiatrische toestand van patiënt90407005