referentieset voor verpleegkundige interventies voor thema delier

OmschrijvingDefinitieId
bevorderen van vochtinname113148007
beoordelen van delier11451000146104
cliëntparticipatieBetrokkenheid van cliënten en gebruikers van zorg en sociale zekerheid in het beleidsproces op gemeentelijk of instellingsniveau; vanuit hun perspectief en ervaringsdeskundigheid denken zij mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling; de medezeggenschap is wettelijk geregeld: in de zorg in de Wmcz, in de jeugdzorg in de Jeugdwet, in de sociale zekerheid voor cliënten van UWV of de SVB in de Wet SUWI en voor cliënten van de gemeenten in de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Wsw.225330006
rustige en geruststellende houding aannemen225980008
handhaven van veilige omgeving225995005
activiteiten plannen228573002
evaluatie van blaas268390008
zorg voor hoortoestel290036002
voorlichten over vochtinname313210009
voorlichten over medische apparatuur of medisch hulpmiddel362978005
verificatie van toestemming voor geplande verrichtingen370861006
voorlichten over milieuveiligheid385872009
reguleren van veiligheid in omgeving385873004
cognitieve stimulatie386241007
zorg bij delirium386255004
slaapbevordering386441009
behandelregime voor gewichtsbeheersing388962008
zorg bij obstipatie389082000
monitoren van medicatie395170001
evaluatie van bijwerkingen van medicatie396079007
evaluatie van preventie van dwalen408896001
trainen in realiteitsoriëntatie410100009
management van zorg betreffende realiteitsoriëntatie410101008
beperking van aantal bezoekers421175005
evaluatie van slaappatroon445221009
bevorderen van voedselinname49704005
bespreking tussen verpleegkundige en arts55711000146103
heteroanamnese55751000146104
rooming-in van familie en/of vrienden55771000146107
bevorderen van mobiliteit710122006
voorlichten over delier710743004
voorlichting aan familie over delier710744005
voorlichting aan familie over dieetvoorschriften710747003
monitoren van vochtinname711001007
faciliteren van familieleden bij mogelijkheid tot deelname in zorgplan711121005
voorlichten over gebruik van bril725260007