referentieset voor verpleegkundige interventies voor thema risico op vallen

OmschrijvingDefinitieId
bevorderen van vochtinname113148007
cliëntparticipatieBetrokkenheid van cliënten en gebruikers van zorg en sociale zekerheid in het beleidsproces op gemeentelijk of instellingsniveau; vanuit hun perspectief en ervaringsdeskundigheid denken zij mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling; de medezeggenschap is wettelijk geregeld: in de zorg in de Wmcz, in de jeugdzorg in de Jeugdwet, in de sociale zekerheid voor cliënten van UWV of de SVB in de Wet SUWI en voor cliënten van de gemeenten in de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Wsw.225330006
bevorderen van onafhankelijkheid225346003
zorg voor hoortoestel290036002
aanmoedigen om te bewegen304549008
ondersteunen bij ADL304560004
voorlichten over vochtinname313210009
ondersteunen bij toiletgang313420001
management van behandeling bij mobiliteitsbeperking370869008
voorlichten over milieuveiligheid385872009
reguleren van veiligheid in omgeving385873004
behandelregime voor gewichtsbeheersing388962008
evaluatie van geestelijke gezondheid391281002
evaluatie van bijwerkingen van medicatie396079007
management van zorg betreffende realiteitsoriëntatie410101008
beoordelen van valrisico414191008
bevorderen van voedselinname49704005
voorlichten over veiligheid thuis49919000
bespreking tussen verpleegkundige en arts55711000146103
voorlichten over schoeisel698611003
bevorderen van lopen met mobiliteitshulpmiddel710120003
voorlichten over valpreventie710580007
voorlichting aan familie over dieetvoorschriften710747003
voorlichting aan familie over valpreventie710754009
ondersteunen bij mobiliteitsbeperking710803000
onderhouden van valalarm710972007
monitoren van vochtinname711001007
monitoren van valrisico711002000
faciliteren van familieleden bij mogelijkheid tot deelname in zorgplan711121005
voorlichten over gebruik van bril725260007