referentieset voor verpleegkundige interventies voor thema pijn

OmschrijvingDefinitieId
wisselen van positie van patiënt225286008
cliëntparticipatieBetrokkenheid van cliënten en gebruikers van zorg en sociale zekerheid in het beleidsproces op gemeentelijk of instellingsniveau; vanuit hun perspectief en ervaringsdeskundigheid denken zij mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling; de medezeggenschap is wettelijk geregeld: in de zorg in de Wmcz, in de jeugdzorg in de Jeugdwet, in de sociale zekerheid voor cliënten van UWV of de SVB in de Wet SUWI en voor cliënten van de gemeenten in de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Wsw.225330006
evaluatie van pijn225399009
niet-reguliere gezondheidszorgAlle behandelingen van ziekten die buiten de reguliere geneeskunde worden gegeven.225423004
voorlichten van patiënt over zelfzorg225967005
bevorderen van rust225993003
behandeling met koudepakking229585002
pijnbeleid278414003
aanmoedigen om algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren304547005
ondersteunen bij ADL304560004
masseren van lichaamsgebied309688004
thermotherapie met warmtepakkingen398074008
voorlichten over pijncontrole410239009
afleiden414039005
farmacotherapieBehandeling van aandoeningen of klachten met medicijnen.416608005
consult voor pijn420650002
bespreking tussen verpleegkundige en arts55711000146103
ontspanningstherapieTherapieën waarbij iemand leert te ontspannen door ontspanningsoefeningen.64299003
evaluatie van kennis over pijn709481009
bevorderen van mobiliteit710122006
bevorderen van zelfmanagement van symptoom710157009
evaluatie van kennis over pijnmanagement710859005
positioneren van patiënt in bed met ondersteunend hulpmiddel710961002
voorlichten over pijn712651001
verwijzen naar afdeling chronische pijnbestrijding745233009
ondersteunen bij sociaal functioneren87801000146109
ondersteunen bij mentaal functioneren87811000146106
diagnostisch onderzoek nodig87821000146101
voorlichten over invloed van pijn op mentaal functioneren87831000146104
voorlichten over invloed van pijn op fysiek functioneren87841000146107
voorlichten over invloed van pijn op sociaal functioneren87851000146105
voorlichten over beïnvloedende factoren van pijn en gevolgen hiervan87861000146108
bevorderen van zelfmanagement van pijn88151000146103