nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie

OmschrijvingId
bevinding betreffende algemene dagelijkse levensverrichtingen118233009
moeite met zichzelf kleden284972002
probleem met zichzelf voeden7653001
bevinding betreffende cognitieve functie373930000
dwanggedachte67698009
geheugenprobleem386807006
preoccupatie247632002
probleem met denktempo365276007
probleem met kortetermijngeheugen247592009
probleem met langetermijngeheugen247588002
probleem met lerend vermogen247617009
wanen2073000
bevinding betreffende communicatie, spraak en taal284530008
achterstand in spraak- en taalontwikkeling15431000146107
moeite met begrijpen310825003
moeite met voeren van gesprekken288638001
moeite met zichzelf uiten288742009
probleem met gebruik van stem29164008
bevinding betreffende eten, voeding en/of drinken116336009
moeite met geven van borstvoeding289084000
moeite met kauwen162020001
moeite met zelf drinken117081000146104
moeite met zuigen288980000
ongezond gebruik van alcohol10939881000119105
probleem met eetgedrag161838002
probleem met zichzelf voeden7653001
voedselweigering bij jonge kinderen304528007
bevinding betreffende gedrag844005
automutilatie130968006
fysieke agressie248004009
gameverslaving12551000146107
gebruik van nicotine722494001
gokverslaving18085000
misbruikt drugs en/of medicatie361055000
ongezond gebruik van alcohol10939881000119105
ouder-kind-problematiek52184009
probleem met hechting tussen ouder/verzorger en kind704305004
probleem met ouderlijke zorg406160009
probleem met therapietrouw304900007
slachtoffer van kindermishandeling397940009
slachtoffer van misbruik386702006
slachtoffer van pesten225820007
verbale agressie248003003
verstoring van balans tussen draagkracht en draaglast15511000146101
zelfdestructief gedrag248062006
bevinding betreffende huid106076001
brandwond van huid284196006
decubitus399912005
eczeem43116000
eruptie van huid271807003
intertrigo58759008
jeukende huid418363000
probleem met tast299923005
wond van huid262526004
bevinding betreffende lichaamsmeting365605003
ondergewicht248342006
overgewicht238131007
bevinding betreffende mentale toestand36456004
acute verwardheid130987000
angst48694002
bewustzijnsprobleem3006004
desoriëntatie62476001
desoriëntatie in persoon62766000
desoriëntatie in plaats72440003
desoriëntatie in tijd19657006
eenzaamheid267076002
gameverslaving12551000146107
gebrek aan motivatie277521002
gokverslaving18085000
hallucinatie7011001
hypomane stemming281257007
manische stemming405273008
onrust24199005
probleem met aandacht vasthouden76039005
probleem met denktempo365276007
probleem met wisselende stemming18963009
rouw224965009
sombere stemming366979004
verhoogde prikkelbaarheid15541000146100
verminderd zelfregie705000008
verminderde alertheid704426000
verstoord lichaamsbeeld63384009
wijziging van tastvermogen130984007
bevinding betreffende omgeving129681004
probleem met doen van huishouden67175002
probleem met woonruimte105531004
bevinding betreffende ontwikkeling van kind251803000
achterstand in motorische ontwikkeling15441000146104
probleem met zindelijkheid voor ontlasting15421000146105
probleem met zindelijkheid voor urine15411000146100
vertraagde groei-ontwikkeling van kind40251000146100
bevinding betreffende patroon van zelfperceptie en/of zelfconcept106023006
verminderd ziekte-inzicht12561000146105
verstoord lichaamsbeeld63384009
bevinding betreffende psychosociaal functioneren284465006
moeite met aangaan van een relatie423238001
moeite met onderhouden van relaties424573006
ouder-kind-problematiek52184009
probleem met hechting tussen ouder/verzorger en kind704305004
probleem met ouderlijke zorg406160009
probleem met rolvervulling27179007
probleem met sociale interactie88598008
slachtoffer van kindermishandeling397940009
slachtoffer van misbruik386702006
slachtoffer van pesten225820007
bevinding betreffende slikken258149004
probleem met slikken399122003
bevinding betreffende tractus gastrointestinalis386618008
bevinding betreffende defecatie300373008
braken422400008
diarree62315008
incontinentie voor feces72042002
misselijkheid422587007
obstipatie111360009
probleem met zindelijkheid voor ontlasting15421000146105
bevinding betreffende tractus respiratorius106048009
afwijkend ademhalingspatroon20573003
dyspneu267036007
probleem met ophoesten67750007
bevinding betreffende urinewegen249273002
probleem met zindelijkheid voor urine15411000146100
urine-incontinentie165232002
urineretentie267064002
bevinding betreffende vermogen tot grove motoriek364832000
moeite met handhaven van lichaamshouding282851000
moeite met transfer714884000
moeite met veranderen van lichaamshouding303387009
probleem met lopen228158008
bevinding betreffende vitale functies118227000
hyperthermie50177009
hypothermie386689009
probleem met veranderingen in bloeddruk129899009
verstoorde lichaamstemperatuur123979008
bevinding betreffende voeding300893006
ondervoeding248325000
bevinding betreffende voortplanting118232004
probleem met vruchtbaarheid27034006
bevinding betreffende zintuiglijke functie117091000146102
probleem met horen300228004
probleem met proeven271801002
probleem met ruiken83156004
probleem met zien7973008
wijziging van tastvermogen130984007
gebrekkig ondersteuningssysteem25622003
gebrek aan sociaal support425022003
overbelaste mantelzorg705044006
loopt risico281694009
loopt risico op delier430794006
loopt risico op vallen129839007
risico op acute verwardheid423192007
risico op complicatie tijdens zwangerschap199312002
risico op constipatie129691005
risico op decubitus285304000
risico op eenzaamheid129698004
risico op infectie78648007
risico op malnutritie129845004
risico op overbelaste mantelzorger714663007
risico op suïcide225444004
pijn22253000
acute pijn274663001
chronische pijn82423001
dehydratie34095006
excessief huilen162213003
geïrriteerd mondslijmvlies115901000146100
moeite met beheer van eigen medicatie285038001
moeite met bereiden van voedsel286457005
moeite met doen van boodschappen300723007
moeite met financieel beheer300686005
moeite met uiterlijke verzorging704439001
moeite met vinden van passend onderwijs15521000146106
moeite met zichzelf wassen en afdrogen288552005
permanent probleem met arbeidsparticipatie door medische conditie440584001
probleem gerelateerd aan seksualiteit106143002
probleem met coping18232000
probleem met menstruatie32301000146106
probleem met mondhygiëne289128002
probleem met naar school gaan ten gevolge van ziekte440680000
probleem met ontlasting179950008
probleem met seksuele ontwikkeling123526007
probleem met veilige leefomgeving704300009
probleem met vrijetijdsbesteding23935006
snotterend397746007
speekselverlies62718007
tijdelijk probleem met arbeidsparticipatie door medische conditie440337002
verminderde fijne motoriek228148009
vermoeidheid84229001
verstoord slaappatroon26677001
verstoorde vochtbalans190902006