referentieset voor patiëntproblemen inclusief secties van e-overdracht

Omschrijving SNOMED-CT FSN Id
algemene bevinding betreffende observatie van patiëntalgemene bevinding betreffende observatie van patiënt (bevinding)118222006
achterstand in motorische ontwikkelingachterstand in motorische ontwikkeling (bevinding)15441000146104
bevinding betreffende lichaamsmetingbevinding betreffende lichaamsmeting (bevinding)365605003
bevinding betreffende vitale functiesbevinding betreffende vitale functies (bevinding)118227000
hyperthermiehyperthermie (bevinding)50177009
hypothermiehypothermie (bevinding)386689009
incontinentie voor fecesincontinentie voor feces (bevinding)72042002
ondergewichtondergewicht (bevinding)248342006
ouder-kind-problematiekouder-kind-problematiek (bevinding)52184009
overgewichtovergewicht (bevinding)238131007
probleem met aangaan van een relatieprobleem met aangaan van een relatie (bevinding)423238001
probleem met lopenprobleem met lopen (bevinding)228158008
probleem met onderhouden van een relatieprobleem met onderhouden van een relatie (bevinding)424573006
probleem met ontlastingprobleem met ontlasting (bevinding)179950008
probleem met sociale interactieprobleem met sociale interactie (bevinding)88598008
probleem met therapietrouwprobleem met therapietrouw (bevinding)304900007
probleem met veilige leefomgevingprobleem met veilige leefomgeving (bevinding)704300009
probleem met veranderingen in bloeddrukprobleem met veranderingen in bloeddruk (bevinding)129899009
probleem met zindelijkheid voor ontlastingprobleem met zindelijkheid voor ontlasting (bevinding)15421000146105
probleem met zindelijkheid voor urineprobleem met zindelijkheid voor urine (bevinding)15411000146100
slachtoffer van kindermishandelingslachtoffer van kindermishandeling (bevinding)397940009
slachtoffer van misbruikslachtoffer van misbruik (bevinding)386702006
slachtoffer van pestenslachtoffer van pesten (bevinding)225820007
urine-incontinentieurine-incontinentie (bevinding)165232002
vermoeidheidvermoeidheid (bevinding)84229001
verstoord slaappatroonverstoord slaappatroon (bevinding)26677001
verstoorde lichaamstemperatuurverstoorde lichaamstemperatuur (bevinding)123979008
verstoring van balans tussen draagkracht en draaglastverstoring van balans tussen draagkracht en draaglast (bevinding)15511000146101
vertraagde groei-ontwikkeling van kindvertraagde groei-ontwikkeling van kind (bevinding)40251000146100
bevinding betreffende blaasbevinding betreffende blaas (bevinding)249585009
urineretentieurineretentie (aandoening)267064002
bevinding betreffende cognitieve functiebevinding betreffende cognitieve functie (bevinding)373930000
dwanggedachtedwanggedachte (bevinding)67698009
geheugenprobleemgeheugenprobleem (bevinding)386807006
preoccupatiepreoccupatie (bevinding)247632002
probleem met denktempoprobleem met denktempo (bevinding)365276007
probleem met kortetermijngeheugenprobleem met kortetermijngeheugen (bevinding)247592009
probleem met langetermijngeheugenprobleem met langetermijngeheugen (bevinding)247588002
probleem met lerend vermogenprobleem met lerend vermogen (bevinding)247617009
wanenwanen (bevinding)2073000
bevinding betreffende communicatie, spraak en taalbevinding betreffende communicatie, spraak en taal (bevinding)284530008
achterstand in spraak- en taalontwikkelingachterstand in spraak- en taalontwikkeling (bevinding)15431000146107
probleem met begrijpenprobleem met begrijpen (bevinding)310825003
probleem met gebruik van stemprobleem met gebruik van stem (bevinding)29164008
probleem met het voeren van een gesprekprobleem met het voeren van een gesprek (bevinding)288638001
probleem met zichzelf uitenprobleem met zichzelf uiten (bevinding)288742009
bevinding betreffende gedragbevinding betreffende gedrag (bevinding)844005
automutilatieautomutilatie (bevinding)130968006
fysieke agressiefysieke agressie (bevinding)248004009
gameverslavinggameverslaving (bevinding)12551000146107
gokverslavinggokverslaving (aandoening)18085000
ouder-kind-problematiekouder-kind-problematiek (bevinding)52184009
probleem met hechting tussen ouder/verzorger en kindprobleem met hechting tussen ouder/verzorger en kind (bevinding)704305004
probleem met ouderlijke zorgprobleem met ouderlijke zorg (bevinding)406160009
probleem met therapietrouwprobleem met therapietrouw (bevinding)304900007
slachtoffer van kindermishandelingslachtoffer van kindermishandeling (bevinding)397940009
slachtoffer van misbruikslachtoffer van misbruik (bevinding)386702006
slachtoffer van pestenslachtoffer van pesten (bevinding)225820007
verbale agressieverbale agressie (bevinding)248003003
verstoring van balans tussen draagkracht en draaglastverstoring van balans tussen draagkracht en draaglast (bevinding)15511000146101
zelfdestructief gedragzelfdestructief gedrag (bevinding)248062006
bevinding betreffende gemak van ademhalingbevinding betreffende gemak van ademhaling (bevinding)366139009
dyspneudyspneu (bevinding)267036007
bevinding betreffende huidbevinding betreffende huid (bevinding)106076001
brandwond van huidbrandwond van huid (aandoening)284196006
decubitusdecubitus (aandoening)399912005
eczeemeczeem (aandoening)43116000
exantheemexantheem (aandoening)271807003
intertrigointertrigo (aandoening)58759008
jeukende huidjeukende huid (bevinding)418363000
probleem met tastprobleem met tast (bevinding)299923005
wond van huidwond van huid (aandoening)262526004
bevinding betreffende mentale toestandbevinding betreffende mentale toestand (bevinding)36456004
acute verwardheidacute verwardheid (bevinding)130987000
angstangst (bevinding)48694002
bewustzijnsprobleembewustzijnsprobleem (bevinding)3006004
desoriëntatiedesoriëntatie (bevinding)62476001
desoriëntatie in persoondesoriëntatie in persoon (bevinding)62766000
desoriëntatie in plaatsdesoriëntatie in plaats (bevinding)72440003
desoriëntatie in tijddesoriëntatie in tijd (bevinding)19657006
eenzaamheideenzaamheid (bevinding)267076002
gameverslavinggameverslaving (bevinding)12551000146107
gebrek aan motivatiegebrek aan motivatie (bevinding)277521002
gokverslavinggokverslaving (aandoening)18085000
hallucinatiehallucinatie (bevinding)7011001
hypomane stemminghypomane stemming (bevinding)281257007
manische stemmingmanische stemming (bevinding)405273008
onrustonrust (bevinding)24199005
probleem met aandacht vasthoudenprobleem met aandacht vasthouden (bevinding)76039005
probleem met denktempoprobleem met denktempo (bevinding)365276007
probleem met wisselende stemmingprobleem met wisselende stemming (bevinding)18963009
rouwrouw (bevinding)224965009
sombere stemmingsombere stemming (bevinding)366979004
verhoogde prikkelbaarheidverhoogde prikkelbaarheid (bevinding)15541000146100
verminderd zelfregieverminderd zelfregie (bevinding)705000008
verminderde alertheidverminderde alertheid (bevinding)704426000
verstoord lichaamsbeeldverstoord lichaamsbeeld (bevinding)63384009
wijziging van tastvermogenwijziging van tastvermogen (bevinding)130984007
bevinding betreffende tractus gastrointestinalisbevinding betreffende tractus gastrointestinalis (bevinding)386618008
bevinding betreffende darmbevinding betreffende darm (bevinding)249562008
brakenbraken (aandoening)422400008
diarreediarree (bevinding)62315008
incontinentie voor fecesincontinentie voor feces (bevinding)72042002
misselijkheidmisselijkheid (bevinding)422587007
obstipatieobstipatie (aandoening)111360009
probleem met zindelijkheid voor ontlastingprobleem met zindelijkheid voor ontlasting (bevinding)15421000146105
bevinding betreffende vermogen tot grove motoriekbevinding betreffende vermogen tot grove motoriek (bevinding)364832000
probleem met handhaven van lichaamshoudingprobleem met handhaven van lichaamshouding (bevinding)282851000
probleem met lopenprobleem met lopen (bevinding)228158008
probleem met transferprobleem met transfer (bevinding)714884000
probleem met veranderen van lichaamshoudingprobleem met veranderen van lichaamshouding (bevinding)303387009
bevinding betreffende voedingbevinding betreffende nutritie (bevinding)300893006
ondervoedingondervoeding (bevinding)248325000
bevinding betreffende voortplantingbevinding betreffende voortplanting (bevinding)118232004
probleem met vruchtbaarheidprobleem met vruchtbaarheid (bevinding)27034006
bevinding betreffende zintuiglijke functiebevinding betreffende zintuiglijke functie (bevinding)117091000146102
probleem met horenprobleem met horen (bevinding)300228004
probleem met proevenprobleem met proeven (bevinding)271801002
probleem met ruikenprobleem met ruiken (bevinding)83156004
probleem met zienprobleem met zien (bevinding)7973008
wijziging van tastvermogenwijziging van tastvermogen (bevinding)130984007
Environmental findingEnvironmental finding (finding)129681004
probleem met doen van huishoudenprobleem met doen van huishouden (bevinding)67175002
probleem met woonruimteprobleem met woonruimte (bevinding)105531004
Finding related to ability to perform community living activitiesFinding related to ability to perform community living activities (finding)365341008
probleem met doen van boodschappenprobleem met doen van boodschappen (bevinding)300723007
probleem met financieel beheerprobleem met financieel beheer (bevinding)300686005
Finding related to ability to perform personal care activityFinding related to ability to perform personal care activity (finding)365178001
probleem met zichzelf kledenprobleem met zichzelf kleden (bevinding)284972002
probleem met zichzelf voedenprobleem met zichzelf voeden (bevinding)7653001
gebrekkig ondersteuningssysteemgebrekkig ondersteuningssysteem (bevinding)25622003
gebrek aan sociaal supportgebrek aan sociaal support (bevinding)425022003
overbelaste mantelzorgoverbelaste mantelzorg (bevinding)705044006
loopt risicoloopt risico (bevinding)281694009
neiging tot vallenneiging tot vallen (bevinding)129839007
risico op acute verwardheidrisico op acute verwardheid (bevinding)423192007
risico op complicatie tijdens zwangerschaprisico op complicatie tijdens zwangerschap (bevinding)199312002
risico op constipatierisico op constipatie (bevinding)129691005
risico op decubitusrisico op decubitus (bevinding)285304000
risico op eenzaamheidrisico op eenzaamheid (bevinding)129698004
risico op infectierisico op infectie (bevinding)78648007
risico op malnutritierisico op malnutritie (bevinding)129845004
risico op overbelaste mantelzorgerrisico op overbelaste mantelzorger (bevinding)714663007
risico op suïciderisico op suïcide (bevinding)225444004
pijnpijn (bevinding)22253000
acute pijnacute pijn (bevinding)274663001
chronische pijnchronische pijn (bevinding)82423001
Role relationship patternFinding of role relationship pattern (finding)106024000
ouder-kind-problematiekouder-kind-problematiek (bevinding)52184009
probleem met aangaan van een relatieprobleem met aangaan van een relatie (bevinding)423238001
probleem met hechting tussen ouder/verzorger en kindprobleem met hechting tussen ouder/verzorger en kind (bevinding)704305004
probleem met onderhouden van een relatieprobleem met onderhouden van een relatie (bevinding)424573006
probleem met ouderlijke zorgprobleem met ouderlijke zorg (bevinding)406160009
probleem met rolvervullingprobleem met rolvervulling (bevinding)27179007
probleem met sociale interactieprobleem met sociale interactie (bevinding)88598008
Self perception, self concept patternFinding of self perception, self concept pattern (finding)106023006
verminderd ziekte-inzichtverminderd ziekte-inzicht (bevinding)12561000146105
verstoord lichaamsbeeldverstoord lichaamsbeeld (bevinding)63384009
Swallowing findingSwallowing finding (finding)258149004
probleem met slikkenprobleem met slikken (bevinding)399122003
afwijkend ademhalingspatroonafwijkend ademhalingspatroon (bevinding)20573003
dehydratiedehydratie (disorder)34095006
excessief huilenexcessief huilen (bevinding)162213003
geïrriteerd mondslijmvliesgeïrriteerd mondslijmvlies (bevinding)115901000146100
misbruik van alcoholmisbruik van alcohol (aandoening)15167005
misbruik van drugsmisbruik van drugs (aandoening)26416006
misbruik van tabakmisbruik van tabak (aandoening)89765005
moeite met zelf drinkenmoeite met zelf drinken (bevinding)117081000146104
permanent probleem met arbeidsparticipatie door medische conditiepermanent probleem met arbeidsparticipatie door medische conditie (bevinding)440584001
probleem gerelateerd aan seksualiteitprobleem gerelateerd aan seksualiteit (bevinding)106143002
probleem met bereiden van voedselprobleem met bereiden van voedsel (bevinding)286457005
probleem met copingprobleem met coping (bevinding)18232000
probleem met eetgedragprobleem met eetgedrag (bevinding)161838002
probleem met het beheer van eigen medicatieprobleem met het beheer van eigen medicatie (bevinding)285038001
probleem met het geven van borstvoedingprobleem met het geven van borstvoeding (bevinding)289084000
probleem met het vinden van passend onderwijsprobleem met het vinden van passend onderwijs (bevinding)15521000146106
probleem met kauwenprobleem met kauwen (bevinding)162020001
probleem met menstruatieprobleem met menstruatie (bevinding)32301000146106
probleem met mondhygiëneprobleem met mondhygiëne (bevinding)289128002
probleem met naar school gaan ten gevolge van ziekteprobleem met naar school gaan ten gevolge van ziekte (bevinding)440680000
probleem met ophoestenprobleem met ophoesten (bevinding)67750007
probleem met seksuele ontwikkelingprobleem met seksuele ontwikkeling (aandoening)123526007
probleem met uiterlijke verzorgingprobleem met uiterlijke verzorging (bevinding)704439001
probleem met vrijetijdsbestedingprobleem met vrijetijdsbesteding (bevinding)23935006
probleem met zichzelf wassen en afdrogenprobleem met zichzelf wassen en afdrogen (bevinding)288552005
probleem met zuigenprobleem met zuigen (bevinding)288980000
snotterendsnotterend (bevinding)397746007
speekselverliesspeekselverlies (bevinding)62718007
tijdelijk probleem met arbeidsparticipatie door medische conditietijdelijk probleem met arbeidsparticipatie door medische conditie (bevinding)440337002
verminderde fijne motoriekverminderde fijne motoriek (bevinding)228148009
verstoorde vochtbalansverstoorde vochtbalans (aandoening)190902006
voedselweigering bij jonge kinderenvoedselweigering bij jonge kinderen (bevinding)304528007