||
myectomie van ventrikelseptum voor subvalvulaire stenose (verrichting)
myectomie van ventrikelseptum voor subvalvulaire stenose
subvalvulaire myectomie van valva aortae
subvalvulaire myectomie van aortaklep
Myectomy of ventricular septum for subaortic stenosis
Id93631000146109
StatusDefined
DHD Procedure thesaurus reference set