||
veranderen van botlengte van thorax, ribben of sternum (verrichting)
veranderen van botlengte van thorax, ribben of sternum
veranderen van botlengte van borstkas, ribben of borstbeen
Change in bone length of thorax, ribs or sternum
Id89044006
StatusPrimitive