||||
gastro-intestinale stromaceltumor met overlappende lokalisatie van dunne darm (aandoening)
gastro-intestinale stromaceltumor met overlappende lokalisatie van dunne darm
GIST met overlappende lokalisatie van dunne darm
gastro-intestinale stromale tumor met overlappende lokalisatie van dunne darm
stromaal neoplasma van tractus gastrointestinalis met overlappende lokalisatie van dunne darm
gastro-intestinaal stromacelsarcoom met overlappende lokalisatie van dunne darm
gastro-intestinale stromatumor met overlappende lokalisatie van intestinum tenue
gastro-intestinale stromaceltumor met overlappende lokalisatie van intestinum tenue
Gastrointestinal stromal neoplasm of overlapping sites of small intestine
Gastrointestinal stromal neoplasm of overlapping lesion of small intestine
Id860828007
StatusDefined
ICD-10 complex map reference set
TargetC17.8
RuleTRUE
AdviceALWAYS C17.8 | POSSIBLE REQUIREMENT FOR MORPHOLOGY CODE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified