|
structuur van ramus anterior arteriae thyroideae superioris (lichaamsstructuur)
structuur van ramus anterior arteriae thyroideae superioris
ramus anterior arteriae thyroideae superioris
anterieure tak van arteria thyroidea superior
ramus anterior van arteria thyroidea superior
Structure of anterior branch of superior thyroid artery
Anterior branch of superior thyroid artery
Id79582003
StatusPrimitive
Lateralityzijde
Lateralizable body structure reference set
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICD-OC49.0
|