||
monoparese (aandoening)
monoparese
monoparese
Onvolledige verlamming van één van de ledematen of van een deel ervan.
Monoparesis
Id79520009
StatusPrimitive
InterpretsMovement
Has interpretationafwezig
InterpretsMovement observable
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetG83.3
RuleTRUE
AdviceALWAYS G83.3
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|