|
genus Leishmania (organisme)
genus Leishmania
Leishmania
Leishmania
Leishmania species
Genus: Leishmania
Id79357004
StatusPrimitive
referentieset met micro-organismen
referentieset voor pathologie
referentieset met 'mapping' naar LOINC Part-codesLP38878-2
|