|
Phosphoribosylglycinamide formyltransferase inhibitor (disposition)
Phosphoribosylglycinamide formyltransferase inhibitor
Id784021002
StatusPrimitive