|
maligne meningeoom (afwijkende morfologie)
maligne meningeoom
Meningioma, malignant
Meningothelial sarcoma
Meningioma, anaplastic
Meningeal sarcoma
Leptomeningeal sarcoma
Id78303004
StatusPrimitive
PALGA thesaurus simple reference set for pathology
SNOMED CT to ICD-O simple map9530/3