||
Yttrium (90-Y) labeled somatostatin analog (substance)
Yttrium (90-Y) somatostatin analog
Yttrium (90-Y) labeled somatostatin analog
Id764279003
StatusPrimitive
Is modification ofSomatostatin analog
Is modification ofyttrium-90