||
aandoening van bloedvat van dikke darm (aandoening)
aandoening van bloedvat van dikke darm
vasculaire aandoening van intestinum crassum
vasculopathie van dikke darm
Vascular disorder of large intestine
Id737200003
StatusDefined
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetK55.9
RuleTRUE
AdviceALWAYS K55.9
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|