|||||
percutane transluminale angioplastiek van getransplanteerde vena hepatica onder röntgendoorlichting (verrichting)
PTA van getransplanteerde vena hepatica onder röntgendoorlichting
fluoroscopisch geleide percutane katheterinterventie van getransplanteerde vena hepatica
percutane transluminale angioplastiek van getransplanteerde vena hepatica onder röntgendoorlichting
PTA van getransplanteerde leverader onder doorlichting
Fluoroscopy guided percutaneous transluminal angioplasty of transplanted hepatic vein with contrast
Percutaneous angioplasty of transplanted hepatic vein using fluoroscopic guidance with contrast
Percutaneous venoplasty of transplanted hepatic vein using fluoroscopic guidance with contrast
Id726555002
StatusDefined