|||||
percutane transluminale angioplastiek van truncus tibiofibularis onder röntgendoorlichting (verrichting)
PTA van truncus tibiofibularis onder röntgendoorlichting
fluoroscopisch geleide percutane katheterinterventie van truncus tibioperoneus
PTA van truncus tibiofibularis onder doorlichting
percutane transluminale angioplastiek van truncus tibiofibularis onder röntgendoorlichting
Fluoroscopy guided percutaneous transluminal angioplasty of tibioperoneal trunk with contrast
Percutaneous transluminal angioplasty of tibioperoneal trunk using fluoroscopic guidance with contrast
Id722656005
StatusDefined