|
gebruikt persoonlijk geluidsopnameapparaat om informatie op te nemen (bevinding)
gebruikt persoonlijk geluidsopnameapparaat om informatie op te nemen
Uses personal audio recording device to record information
Id720462004
StatusPrimitive
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified