|
niet in staat om zich zelfstandig te verplaatsen van bed naar stoel (bevinding)
niet in staat om zich zelfstandig te verplaatsen van bed naar stoel
volledig afhankelijk van hulp bij transfer van bed naar stoel
Dependent transfer from bed to chair
Id715089000
StatusDefined
ICD-10 complex map reference set
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified