|
niet in staat om zich zelfstandig van stoel naar bed te verplaatsen (bevinding)
niet in staat om zich zelfstandig van stoel naar bed te verplaatsen
volledig afhankelijk van hulp bij transfer van stoel naar bed
Dependent transfer from chair to bed
Id715088008
StatusDefined
ICD-10 complex map reference set
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified