|
eiwit van Tenebrio molitor linnaeus (substantie)
eiwit van Tenebrio molitor linnaeus
eiwit van meeltor
Tenebrio mollitor protein
Yellow mealworm larva protein
Id711319009
StatusPrimitive
referentieset met allergenen uitgezonderd medicatie
referentieset met beroepsallergenen