||
aandoening van perifere zenuw door stoornis van metabolisme (aandoening)
aandoening van perifere zenuw door stoornis van metabolisme
perifere neuropathie door stofwisselingsstoornis
neuropathie van perifere zenuw door stofwisselingsstoornis
aandoening van perifere zenuw door stofwisselingsstoornis
Peripheral neuropathy due to metabolic disorder
Id710360007
StatusDefined
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetE88.9
RuleTRUE
AdviceALWAYS E88.9
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetG63.3
RuleTRUE
AdviceALWAYS G63.3 | THIS CODE MAY BE USED IN THE PRIMARY POSITION WHEN THE MANIFESTATION IS THE PRIMARY FOCUS OF CARE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|