|
Schistosoma mansoni egg (organism)
Schistosoma mansoni egg
Schistosoma mansoni ovum
Id708944008
StatusPrimitive