||
Immunoglobulin A antibody to Measles virus (substance)
Measles virus IgA
Immunoglobulin A antibody to Measles virus
Anti-Measles virus IgA
Id708769003
StatusPrimitive
referentieset met 'mapping' naar LOINC Part-codesLP39006-9