||
ethyleenoxideanalysator (fysiek object)
ethyleenoxideanalysator
Een elektronisch instrument dat speciaal bedoeld is voor kwalitatieve/kwantitatieve analyse van de concentratie ethyleenoxide (ETO) in een monster.
Ethylene oxide analyzer
Id701241001
StatusPrimitive
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar GMDN