|
systeem voor fysiologisch monitoren van meerdere patiënten (fysiek object)
systeem voor fysiologisch monitoren van meerdere patiënten
Een verzameling hulpmiddelen voor de continue beoordeling van diverse vitale fysiologische parameters (bv. ecg, bloeddruk, hartslag, temperatuur, hartminuutvolume, apneu en de concentratie ademhalings-/anesthetische gassen) van meer dan één patiënt. Deze omvat doorgaans een centraal bewakingsstation die de gegevens registreert, samenvoegt en weergeeft, en patiëntbewakingsapparaten die gegevens vanaf elke patiënt levert. Vaak ook omvat de verzameling draagbare RF-zenders (met sensoren), RF-ontvangers en RF-antennes (telemetriesystemen) voor de bewaking van ambulante patiënten. Het systeem wordt gebruikt voor de beoordeling en observatie van trends bij gecompromitteerde of onstabiele patiënten in een omgeving voor intensieve of algemene gezondheidszorg.
Multi-patient physiologic monitoring system
Id700728006
StatusPrimitive