||
aandoening van peroneuspees (aandoening)
aandoening van peroneuspees
peroneus tendinopathie
Tendinopathy of peroneal tendon
Disorder of peroneal tendon
Id700354000
StatusDefined
DHD Diagnosis thesaurus reference set
RIVM authorized national diagnosis thesaurus to ICD10 complex mapping reference set
TargetM67.9
TermAandoening van synovium en pees, niet gespecificeerd
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetM67.9
RuleTRUE
AdviceALWAYS M67.9
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|