|
monster verkregen door afname van eerstestraalurine (monster)
monster verkregen door afname van eerstestraalurine
eerstestraalurine
First stream urine sample
First void urine sample
First void urine specimen
Id698276005
StatusDefined
Specimen procedureafname van eerstestraalurine
Specimen source topographystructuur van tractus uropoeticus
Specimen substanceurine