|
klein lymfocytair maligne B-cellymfoom (afwijkende morfologie)
klein lymfocytair maligne B-cellymfoom
maligne SLL
Malignant lymphoma, small lymphocytic
Malignant lymphoma, lymphocytic, well differentiated, diffuse
Malignant lymphoma, lymphocytic
Malignant lymphoma, small cell
Malignant lymphoma, lymphocytic, diffuse
Malignant lymphoma, small lymphocytic, diffuse
Malignant lymphoma, small B lymphocytic
Malignant lymphoma, small cell diffuse
Id64575004
StatusPrimitive
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICD-O9670/3