|
biomedisch hulpmiddel (fysiek object)
biomedisch hulpmiddel
medisch hulpmiddel
klinisch hulpmiddel
medisch hulpmiddel
Instrumenten, apparaten, software, implantaten, materialen of andere artikelen die als doel hebben om alleen, of in combinatie met andere artikelen, te worden gebruikt voor één of meerdere medische doeleinden; medische doeleinden zijn het diagnosticeren, monitoren, voorspellen of behandelen van een ziekte, letsel of beperking; voorbeelden van medische hulpmiddelen zijn pleisters, injectiespuiten, verbandgaas en brillen tot katheters, hartkleppen, röntgenapparatuur en chirurgische instrumenten; medicijnen vallen niet onder de medische hulpmiddelen.
Biomedical device
Clinical device
Medical device
Id63653004
StatusPrimitive
|