|
lymfocyt (cel)
lymfocyt
lymphocytus
lymfocyt
bepaald type witte bloedcellen; lymfocyten zijn betrokken bij het herkennen en afweren van niet-lichaamseigen stoffen (antigenen)
Lymphocyte
Lymphocytic cell
Id56972008
StatusPrimitive
referentieset voor pathologie
referentieset met 'mapping' naar LOINC Part-codesLP14540-6
|