||
metastase van epithelioïde trofoblastaire tumor (afwijkende morfologie)
metastase van epithelioïde trofoblastaire tumor
Metastatic trophoblastic tumor, epithelioid
Id51631000146103
StatusPrimitive
PALGA thesaurus simple reference set for pathology