|
laserradiometer (fysiek object)
laserradiometer
stralingsvermogenmeter voor laserbundel
Een instrument voor het meten van de stralingsstroom (het stralingsvermogen) van een laserbundel in verschillende bereiken van het elektromagnetisch spectrum (bv. infrarood, zichtbaar, ultraviolet of een combinatie) in een bepaald vermogensbereik en een bepaalde nauwkeurigheid en resolutie. Het bevat doorgaans een voorfilter voor het verwijderen van golflengten die niet in het bedoelde bereik vallen; een primaire detector bestaande uit een temperatuurgestabiliseerde, vaste diode (bv. seleen of indiumgalliumarsenide) voor het detecteren van straling; elektronische circuits, inclusief een versterker; een elektriciteitsmeter; een voedingsbron (bv. een batterij) en een display waarop de resultaten analoog of digitaal worden weergegeven.
Laser radiometer
Id470729002
StatusPrimitive
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar GMDN